Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

“Mujisungilire mu Chitemwa cha Chiuta”

Buku ili limovwiraninge kuti mulutilire kulondezga fundo za mu Baibolo na kujisungilira mu chitemwa cha Chiuta.

Kalata Yakufuma ku Wupu Wakulongozga

Wupu Wakulongozga wa Ŵakaboni ŵa Yehova ukuchiska wose awo ŵakutemwa Yehova kuti ŵayezge Yesu uyo Awiske ŵakumutemwanga chomene.

MUTU 1

“Ili Ni Ng’anamuro la Kutemwa Chiuta”

Mu sentesi yimoza pera, Baibolo likulongosora umo mungalongolera kuti mukutemwa Chiuta.

MUTU 2

Kasi Mungasungilira Wuli Njuŵi Yiwemi?

Kasi vingachitika kuŵa na njuŵi yituŵa kweni Chiuta wayiwone kuti njiheni?

MUTU 3

Temwani Awo Chiuta Wakuŵatemwa

Yehova wakusankha uyo wangaŵa mubwezi wake, nase tikwenera kusankha ŵabwezi ŵithu.

MUTU 4

Chifukwa Wuli Tikwenera Kuchindika Ŵamazaza?

Malemba ghakulongora kuti Yehova wakutiphalira nthowa zikuruzikuru zitatu izo tingalongolera kuti tikuchindika ŵamazaza.

MUTU 5

Umo Mungajipatulira ku Charu

Mazgu gha Chiuta ghakutiphalira vinthu vinkhondi ivyo tingalongolera kuti tikujipatura ku charu.

MUTU 6

Umo Tingasankhira Vyakusanguluska Viwemi

Pali mafumbo ghatatu agho ghangamovwirani kusankha makora vyakusanguluska.

MUTU 7

Kasi Mukuzirwiska Umoyo nga Umo Chiuta Wakuchitira?

Kasi tikwenera kuchitaso vichi vinyake padera pa kuleka kukoma munthu?

MUTU 8

Chiuta Wakutemwa Ŵanthu Ŵakutowa

Baibolo lingamovwirani kuti mugege nkharo izo zingapangiska kuti muŵe ŵakufipirwa pamaso pa Chiuta.

MUTU 9

”Chimbirani Uzaghali”

Chaka chilichose, Ŵakhristu ŵanandi ŵakuchita uzaghali. Kasi mungachita wuli kuti mugege chipingo ichi?

MUTU 10

Nthengwa Ntchawanangwa Chakufuma kwa Chiuta Wachitemwa

Kasi munganozgekera wuli nthengwa yiwemi? Usange ndimwe ŵakutora kale panji kutengwa, kasi mungachita wuli kuti nthengwa yinu yileke kumara?

MUTU 11

“Nthengwa Yiŵenge Yakuchindikika”

Para mungajisanda na mafumbo 6, mungakhozga nthengwa yinu.

MUTU 12

Yowoyani “Mazgu Ghawemi Ghakuzenga”

Mazgu ghinu ghakupasura panji ghakuzenga ŵanji. Sambirani kugwiliskira ntchito chawanangwa cha kuyowoya umo Yehova wakakhumbiranga.

MUTU 13

Vikondwelero Ivyo Vikukwiyiska Chiuta

Vikondwelero vinyake ivyo vikuwoneka nga ni vyakukondweska Chiuta, vikumukwiyiska chomene.

MUTU 14

Muŵe Ŵakugomezgeka mu Vinthu Vyose

Tikwenera kuchita dankha chinthu chinyake kuti tiŵe ŵakugomezgeka ku ŵanji.

MUTU 15

Sangwani Chifukwa cha Kulimbikira Ntchito

Mazgoro gha mafumbo ghankhondi ghakuzirwa ghangamovwirani kuwona usange ntchito njakwenelera panji yayi.

MUTU 16

Suskani Dyabulosi na Mauryarya Ghake

Tikumanya kuti Satana wali na nkhongono, ndipouli tikupharazga vya nkhongono zake yayi. Chifukwa wuli?

MUTU 17

“Jizengani pa Chipulikano Chinu Chituŵa Nkhanira”

Pali vinthu vitatu ivyo vingamovwirani kuti mukhozge chipulikano chinu. Para mwakhozga chipulikano chinu mungajisungilira mu chitemwa cha Chiuta.

VYAKUSAZGIRAPO

Umo Tikwenera Kuchitira na Munthu Wakusezgeka

Kasi ntchakukhumbikwa kuŵagegerathu ŵanthu ŵanthena?

VYAKUSAZGIRAPO

Mphawuli Ndipo Chifukwa Wuli Ntchakukhumbikwa Kuvwara Chinthu ku Mutu?

Baibolo likuzunura vinthu vitatu ivyo vingamovwirani kuzgora fumbo ili.

VYAKUSAZGIRAPO

Kusindamira Ndembera, Kuvota, Ndiposo Kugwira Ntchito Zinyake za Boma nga Ntchilango

Kasi ni ulongozgi wuli wa mu Malemba uwo ungamovwirani kuti mulutilire kuŵa na njuŵi yituŵa pa nkhani izi?

VYAKUSAZGIRAPO

Vigaŵa Vichokovichoko vya Ndopa Ndiposo Nthowa Zakuchitira Opareshoni

Para mulondezgenge nthowa izi, mutondenge masuzgo agho mungakumana nagho para mwalwara.

VYAKUSAZGIRAPO

Mazgani Chizgoŵi cha Kunyenyenkha Nkhule

Kasi mungamazga wuli chizgoŵi chiheni ichi?

VYAKUSAZGIRAPO

Ivyo Baibolo Likuyowoya pa Nkhani ya Kupatana na Kupatukana

Kuyana na ivyo Baibolo likuyowoya, kasi mphawuli apo uyo wapatika wakuŵa wakufwatuka kutoraso panji kutengwaso?

VYAKUSAZGIRAPO

Kumazga Mphindano pa Nkhani za Bizinesi

Kasi Mkhristu wangatolera Mkhristu munyake ku khoti?