Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yezgani Chipulikano Chawo

Mazgu Ghaumaliro

Mazgu Ghaumaliro

“Muyezgenge awo ŵakuhara malayizgo chifukwa ŵali na chipulikano ndiposo mbakuzikira.”ŴAHEBERE 6:12.

1, 2. Chifukwa wuli ntchakukhumbikwa kuti tiŵe na chipulikano sono nthena? Longosorani.

MAZGU ghakuti chipulikano ghakwimira mukhaliro wakuzirwa chomene. Kweni para tapulika mazgu agha tikwenera kughanaghaniraso mazgu ghanyake ghakuti: “Luŵiro!” Chifukwa ntchakuti usange tilije chipulikano, tikwenera kuchitapo kanthu mwaluŵiro kuti tiŵe nacho. Usange tili nacho chipulikano, tikwenera kuchitapo kanthu mwaluŵiro kuti tichivikilire na kuchipwelelera. Chifukwa wuli?

2 Tiyelezgere kuti mukwenda mu chipalamba chikuru. Nyota yamukorani chomene, ndipo mukukhumba maji. Para mwaghasanga, mukwenera kughavikilira kuti ghaleke kukamuka. Kufuma apo, mukwenera kunegha ghanandi ghakuti mungamwa m’paka mukafike uko mukuluta. Lero tili mu charu icho chili nga ntchipalamba, ŵanthu ŵanandi ŵalije chipulikano, ndipo usange ŵali nacho chikukaŵa yayi kumara. Ntheura nga umo tingachitira na maji agho taghasanga mu chipalamba, chipulikano nacho tikwenera kuchivikilira na kuchipwelelera. Ntchakukhumbikwa chomene kuchitapo kanthu mwaluŵiro, chifukwa kwambura chipulikano mbwenu kawemi palije.—Rom. 1:17.

3. Kasi Yehova watipa vichi kuti watovwire kuti tiŵe na chipulikano, ndipo ni vinthu wuli viŵiri ivyo tikwenera kukumbuka?

3 Yehova wakumanya kuti tikukhumbikwira kuchitapo kanthu mwaluŵiro kuti tiŵe na chipulikano. Wakumanyaso kuti mazuŵa ghano ntchipusu yayi kuti tiŵe na chipulikano kweniso kuti tilutilire kuŵa nacho. Lekani watipa viyelezgero vya ŵanthu awo tingasambirako. Yehova wakatuma mpositole Paulosi kulemba kuti: “Muyezgenge awo ŵakuhara malayizgo chifukwa ŵali na chipulikano ndiposo mbakuzikira.” (Heb. 6:12) Nakuti ndicho chifukwa gulu la Yehova latovwira kuti tilimbikirenge kuyezga ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano, nga awo tasambira mu buku ili. Kasi sono tikwenera kuchita vichi? Tiyeni tikumbuke vinthu viŵiri: (1) Tikwenera kukhozga chipulikano chithu; (2) tikwenera kulutilira kukumbuka chigomezgo chithu.

4. Kasi Satana walongora wuli kuti ni mulwani wa chipulikano, kweni chifukwa wuli tikwenera yayi kufipa mtima?

4 Lutilirani kukhozga chipulikano chinu. Satana, uyo ni fumu ya charu ichi, ni mulwani mukuru uyo wakulimbana na chipulikano chithu. Iyo wazgora charu ichi kuŵa malo ghakusuzga kuti munthu walutilire kuŵa na chipulikano. Mulwani uyu ngwankhongono kuluska ise. Kasi ichi chikung’anamura kuti tingakwaniska yayi kuŵa na chipulikano chakukhora? Yayi. Yehova ni mubwezi wa wose awo ŵakukhumba kuŵa na chipulikano chanadi. Wakutisimikizgira kuti watovwirenge, ndipo tingamususka Dyabulosi na kumuchimbizga. (Yak. 4:7) Para tikupatura  nyengo na kukhozga chipulikano chithu ndikuti tikumususka Satana. Munthowa wuli?

5. Longosorani ivyo ŵanalume na ŵanakazi awo ŵakuzunulika mu Baibolo ŵakachita kuti ŵaŵe na chipulikano.

5 Nga umo tawonera, ŵanalume na ŵanakazi awo ŵakuzunulika mu Baibolo ŵakababika na chipulikano yayi. Ivyo ŵakachita mbukaboni wakuti chipulikano ntchipambi cha mzimu utuŵa wa Yehova. (Gal. 5:22, 23) Ŵakapempha wovwiri, ndipo Yehova wakakhozga chipulikano chawo. Nase tichite nga umo iwo ŵakachitira, ndipo tingaluwanga yayi kuti Yehova wakupeleka mzimu wake ku wose awo ŵakumulomba na kuchita vinthu kuyana na malurombo ghawo. (Luka 11:13) Kasi paliso vinyake vyakuti tingachita?

6. Kasi tingachita wuli kuti tipindurenge para tikusambira nkhani za mu Baibolo?

6 Mu buku ili, tadumbiskana vya ŵanthu ŵachoko waka awo ŵakaŵa na chipulikano. Kweni paliso ŵanyake ŵanandi chomene. (Ŵerengani Ŵahebere 11:32.) Tingasambira vinthu vinandi chomene kwa waliyose wa iwo. Usange tikuchimbilira pakusambira nkhani izi, tingakhozga yayi chipulikano chithu. Ntheura usange tikukhumba kuti tipindurenge chomene para tikusambira, tikwenera kuŵa na nyengo ya kusanda makora nkhani yose kweniso kuwona umo vikaŵira apo nkhani iyi yikachitikanga. Usange tikukumbuka kuti ŵanthu aŵa nawo ŵakaŵa ‘ŵanthu nga ndise,’ tikhozgekenge chomene na nkhani zawo. (Yak. 5:17) Tingaghanaghanira umo ŵakajipulikiranga apo ŵakasangana na masuzgo agho nase tikusangana nagho.

7-9. (a) Kasi ŵanthu ŵanyake ŵachipulikano mphanyi ŵakajipulika wuli ŵaŵenge kuti ŵakusopa Yehova nga umo tikuchitira mazuŵa ghano? (b) Chifukwa wuli tikwenera kukhozga chipulikano chithu kwizira mu ivyo tikuchita?

7 Ivyo tikuchita navyo vingatovwira kuti tikhozge chipulikano chithu. Nakuti “chipulikano . . . kwambura milimo ntchakufwa.” (Yak. 2:26) Ghanaghanirani umo ŵanalume na ŵanakazi awo tasambira mu buku ili mphanyi ŵakachitira ŵaŵenge kuti ŵakapika ntchito iyo Yehova watipempha kuti tichite mazuŵa ghano.

8 Kasi mukuwona kuti Abrahamu mphanyi wakachita wuli waŵenge kuti ŵakamuphalira kuti wasopengeso Yehova pa jotchero yayi, kweni mu Nyumba za Ufumu na pa maungano ghakurughakuru nga umo tikuchitira ise mazuŵa ghano? Pa malo agha tikusambira vya malayizgo agho iyo wakaghawonera “patali.” (Ŵerengani Ŵahebere 11:13.) Eliya wakateŵeteranga Yehova pa nyengo iyo themba lakugaluka ndilo likawusanga mu charu. Kasi mukughanaghana kuti mphanyi wakajipulika wuli ŵamuphalirenge kuti m’malo mwa kuti wakakome ntchimi za Baala, waphalire waka ŵanthu mwamtende uthenga wakupembuzga na wakupa chigomezgo? Nadi, ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Baibolo mphanyi ŵakakondwa chomene kuchitako mauteŵeti agho ise tikuchita mazuŵa ghano.

9 Ntheura tikwenera kuchita vinthu ivyo vingatovwira kuti tiŵe na chipulikano chakukhora. Para tikuchita nthena, tilongorenge kuti tikuyezga ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Mazgu gha Chiuta. Nga umo  vyayowoyekera mu Mazgu Ghakwamba, tiŵenge pafupi na ŵanthu aŵa, ŵaŵenge nga mbabwezi ŵithu. Nakuti sonosono apa ŵanthu aŵa tizamukhalanga nawo pafupi.

10. Kasi mu Paradiso tizamukondwa na vichi?

10 Lutilirani kukumbuka chigomezgo icho muli nacho. Nyengo zose ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano ŵakusanga nkhongono mu chigomezgo icho Chiuta wali kupeleka. Imwe ke? Ghanaghanirani umo ŵateŵeti ŵakugomezgeka ŵa Chiuta ŵazamukondwera apo ŵazamuwuka pa “chiwuka cha ŵarunji.” (Ŵerengani Milimo 24:15.) Kasi ni mafumbo wuli ghanyake agho mungatemwa kuzakaŵafumba?

11, 12. Mu charu chiphya, kasi mungazakamufumba mafumbo wuli (a) Abelu? (b) Nowa? (c) Abrahamu? (d) Rute? (e) Abigelu? (f) Esitere?

11 Para mwazakakumana na Abelu, kasi mungatemwa kuzakamufumba vya ŵapapi ŵake? Panji mungazakamufumba kuti: “Kasi ukayowoyapo nawo ŵakerubi awo ŵakalindanga nthowa yakunjilira mu Edeni? Kasi ŵakakuzgora?” Kasi Nowa mungazakamufumba vichi? Panyake mungazakamufumba kuti: “Kasi mukawopanga Ŵanefili? Kasi mukavipwelelera wuli vinyama vyose vira mu chingalaŵa chaka chose?” Usange mwazakakumana na Abrahamu, mungazakamufumba kuti: “Kasi mukawonanapo na Shemu? Ni njani wakamusambizgani vya Yehova? Kasi chikaŵa chakusuzga kufumamo mu Uri?”

12 Mungaghanaghaniraso mafumbo ghanyake agho mungazakaŵafumba ŵanakazi ŵakugomezgeka awo ŵazamuwuka. “Rute, kasi ntchivichi chikakutuma kuti wambe kusopa Yehova” “Abigelu, kasi ukawopanga kuphalira Nabala umo ukamovwilira Davide?” “Esitere, kasi iwe na Modekayi mukachitanga vichi pamanyuma pa nkhani iyo yikuzunulika mu Baibolo?”

13. (a) Kasi awo ŵazamuwuka ŵangazakamufumbani mafumbo wuli? (b) Kasi mukuti wuli na chigomezgo cha kuzakawonana na ŵanalume kweniso ŵanakazi ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Baibolo?

13 Chakuti mumanye ntchakuti ŵanthu aŵa nawo ŵazamukhumba kumufumbani mafumbo. Tizamukondwa chomene kuzakaŵaphalira umo mazuŵa ghaumaliro ghakaŵira kweniso umo Yehova wakatumbikira ŵanthu ŵake mu nyengo zinonono izi. Tikukayika yayi kuti ŵazamukondwa chomene kupulika umo Yehova wafiskira vyose ivyo wakalayizga. Mu mazuŵa agho, tizamuchitaso kughanaghanira waka yayi vya ŵateŵeti ŵakugomezgeka awo ŵakuzunulika mu Baibolo. Chifukwa ntchakuti pa nyengo iyo tizamukhalanga nawo mu Paradiso. Ntheura lutilirani kusambira vinandi vya ŵanthu aŵa kuti muŵamanye makora. Lutilirani kuyezga chipulikano chawo. Mphanyi mwalutilira kuteŵetera Yehova lumoza na ŵanthu aŵa nga mbabwezi ŵinu m’paka muyirayira.