Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yezgani Chipulikano Chawo

 MUTU 2

“Wakendanga na Chiuta Waunenesko”

“Wakendanga na Chiuta Waunenesko”

1, 2. Kasi Nowa na ŵamunyumba yake ŵakagwiranga ntchito wuli, ndipo ŵakasangana na masuzgo wuli?

MUŴE nga mukuwona Nowa wakhala pa chikhuni ndipo wakujinyolora chifukwa cha vyakulema. Wakupumurapo uku wakulaŵiska chingalaŵa chikuru icho wakuzenga. Visungu vya phura lakumatira chingalaŵa vili guu, ndipo pakupulikikwa vyongo vya visulo vyakugwilira ntchito. Pa malo agho wakhala, Nowa wakuwona ŵana ŵake ŵali kalikiliki kukhoma mathabwa mu vigaŵa vyakupambanapambana vya chingalaŵa. Muwoli wake, ŵana ŵake pamoza na ŵawoli ŵawo, ŵagwilira nayo lumoza ntchito iyi vyaka vinandi. Nangauli ŵachitako chigaŵa chikuru, kweni pachali ntchito yinandi yakuti ŵachite.

2 Ŵanthu ŵakawonanga Nowa na mbumba yake nga mbanthu ŵakuzelezeka. Apo Nowa wakalimbikiranga kuzenga chingalaŵa, ŵanthu ŵakamusekanga pakughanaghana kuti vingachitika yayi kuti chigumula chize na kubenekelera charu chose chapasi. Ŵakawonanga nga kuti soka ilo Nowa wakaŵachenjezganga lingachitika yayi. Ŵakawonanga nga kuti Nowa na ŵamunyumba yake ŵakajiphyoranga waka kugwira ntchito yambura na fundo. Kweni Yehova Chiuta wakawonanga kuti Nowa ni munthu wamahara.

3. Kasi Nowa wakendanga na Chiuta munthowa wuli?

3 Mazgu gha Chiuta ghakuti: “Nowa wakendanga na Chiuta waunenesko.” (Ŵerengani Genizesi 6:9.) Kasi fundo iyi yikung’anamurachi? Yikung’anamura kuti Chiuta wakendanga nadi na Nowa pano pasi yayi, nesi kuti Nowa wakaluta kuchanya. Kweni yikung’anamura kuti Nowa wakapulikiranga Chiuta na kumutemwa chomene. Ntheura vikaŵa nga kuti iyo na Yehova ŵakenderanga lumoza nga mbabwezi. Pakati pajumpha vilimika vinandi, Baibolo likayowoya za Nowa kuti: “Kwizira mu chipulikano [chake] wakasuska charu.” (Heb. 11:7) Kasi wakachisuska wuli? Kasi tingasambirako vichi ku chipulikano cha Nowa?

Munthu Wakunyoloka mu Charu Chiheni

4, 5. Kasi chikachitika ntchivichi mu nyengo ya Nowa kuti vinthu vifike paheni chomene?

4 Nowa wakakulira mu charu icho viheni vikalutilira kusazgikira. Charu chikaŵaso chiheni mu nyengo Enoki, sekuru wa Nowa, uyo nayo wakaŵa murunji ndipo wakendanga na Chiuta. Enoki wakayowoyerathu  kuti zuŵa likwiza apo ŵanthu ŵambura kopa Chiuta ŵazamweruzgika. Sono mu nyengo ya Nowa, vinthu vikafika paheni chomene. Nakuti Yehova wakawona kuti charu chanangika, chifukwa chikazura na nkhaza. (Gen. 5:22; 6:11; Yuda 14, 15) Ntchivichi chikachitika kuti vinthu vifike paheni nthena?

5 Suzgo likambira ku ŵangelo, awo mbana ŵauzimu ŵa Chiuta. Yumoza wawo wakaŵa kuti wagalukira kale Yehova. Ndipo wakazgoka Satana Dyabulosi chifukwa wakatetera utesi Chiuta, kweniso wakapuluska Adamu na Eva kuti ŵanange. Mu nyengo ya Nowa, ŵangelo ŵanyake nawo ŵakamba kususka muwuso waurunji wa Yehova. Ŵangelo aŵa ŵakaleka milimo yawo kuchanya, ndipo ŵakiza pa charu na kujizgora ŵanthu. Ŵakatora ŵanakazi ŵakutowa kuŵa ŵawoli ŵawo. Ŵangelo ŵakujikuzga na ŵaryezi aŵa ŵakaŵa nga ni poyizoni pakati pa ŵanthu.—Gen. 6:1, 2; Yuda 6, 7.

6. Kasi pa charu vinthu vikaŵa wuli chifukwa cha Ŵanefili, ndipo Yehova wakadumura kuti wachitenge vichi?

6 Kweniso ŵangelo ŵara ŵakati ŵatora ŵanakazi pa charu, ŵakababa viŵana vikuru na vyankhongono chomene. Ŵana aŵa Baibolo likuŵachema kuti Ŵanefili, kung’anamura “Awo ŵakuwiska ŵanji.” Ŵanefili ŵakaŵa ŵankhaza chomene, ndiwo ŵakachitiska kuti vinthu vihenipe chomene mu charu. Lekani ntchakuzizika yayi kuti Mlengi wakawona kuti “uheni wa ŵanthu ukaŵa ukuru chomene pa charu chapasi, kweniso kuti maghanoghano gha mtima wawo ghakaŵa ghaheni pera nyengo zose.” Ntheura Yehova wakadumura kuti waparanyenge ŵanthu ŵaheni aŵa mu vyaka 120.—Ŵerengani Genizesi 6:3-5.

7. Chifukwa wuli chikaŵa chakusuzga kuti Nowa na muwoli wake ŵavikilire ŵana ŵawo ku nkharo ziheni?

7 Namwe mungawona kuti chikaŵa chakusuzga kulera ŵana mu  charu chanthena. Kweni Nowa wakalera makora ŵana ŵake, chifukwa chakuti wakatora mwanakazi muwemi. Nowa wakati wafika vyaka 500, wakababa ŵana ŵanalume ŵatatu, Shemu, Hamu, na Yafeti. * Pakuŵa ŵapapi, iyo na muwoli wake, ŵakavikiliranga ŵana ŵawo kuti ŵaleke kupusikika na ŵanthu ŵaheni. Kanandi ŵasepuka ŵakudokera panji kutoleka mtima na viŵanthu vyankhongono na vyakumanyikwa. Ntheura ŵana ŵa Nowa ŵakwenera kuti nawo ŵakatolekanga mtima na Ŵanefili. Pakaŵa pakusuzga kuti Nowa na muwoli wake ŵavikilire ŵana ŵawo kulekerathu kupulika vyose ivyo Ŵanefili ŵakachitanga. Kweni ŵakeneranga kusambizga waka ŵana ŵawo vya Yehova Chiuta, uyo wakutinkha uheni wose. Ŵakawovwiranga ŵana ŵawo kumanya kuti Yehova wakakwenyeleranga chifukwa cha nkhaza na viheni ivyo ŵanthu ŵakachitanga mu charu.—Gen. 6:6.

Nowa na muwoli wake ŵakavikiliranga ŵana ŵawo ku nkharo ziheni

8. Kasi ŵapapi ŵavinjeru ŵangachita wuli nga ni Nowa na muwoli wake?

8 Mazuŵa ghano, ŵapapi ŵangapulikiska umo vinthu vikaŵira kwa Nowa na muwoli wake. Lero napo, charu chanangika na nkhaza kweniso uchigaluka. Kanandi mu misumba mukuzura magulu gha ŵana awo ŵagaluka ku ŵapapi ŵawo. Nanga vingaŵa vyakusanguluska ivyo ŵana ŵakutemwa ni vyakuzura na nkhaza. Ŵapapi ŵavinjeru ŵakuchita vyose ivyo ŵangafiska kuti ŵavikilire ŵana ŵawo. Ŵakuŵasambizga vya Yehova, Chiuta wa mtende, uyo wazamuwuskapo nkhaza zose. (Sal. 11:5; 37:10, 11) Ŵana ŵangasambira kuchita icho ntchiwemi. Nowa na muwoli wake ŵakawovwira ŵana ŵawo. Ŵana ŵawo ŵakakura makora, ndipo ŵakatora ŵanakazi awo nawo ŵakatemwanga chomene Yehova Chiuta.

“Upange Chingalaŵa”

9, 10. (a) Kasi Yehova wakamuphalira vichi Nowa icho chikasintha umoyo wake? (b) Kasi Yehova wakamuphalira vichi Nowa vya chingalaŵa na ntchito yake?

9 Zuŵa linyake, pakachitika chinthu icho chikasinthirathu umoyo wa Nowa. Yehova wakayowoya na Nowa, ndipo wakamuphalira kuti wakukhumba kuparanya charu. Chiuta wakaphalira Nowa kuti: “Upange chingalaŵa cha makuni gha gofa.”—Gen. 6:14.

10 Chingalaŵa ichi yikaŵa sitima yayi nga umo ŵanthu ŵanyake ŵakughanaghanira. Chikaŵa chakupambana chomene na sitima izo ziliko lero. Chikaŵa waka nga ntchibokosi chikuru. Yehova wakamuphalira Nowa umo chingalaŵa ichi chikenera kuŵira. Wakamuphalira umo chikwenera kuwonekera, kweniso umo wakwenera kuchimatira na phura mukati na kuwaro. Wakamuphalira Nowa chifukwa icho wakenera kuzengera chingalaŵa, wakati: “Ine nitumenge chigumula cha maji pa charu chapasi . . . Chilichose icho chili pa charu chapasi chifwenge.” Kweni Yehova wakachita phangano na Nowa lakuti: “Unjire mu chingalaŵa,  iwe, ŵana ŵako ŵanalume, muwoli wako, na ŵakamwana ŵako.” Nowa wakaphalirikaso kuti watorepo vinyama vya mitundumitundu na kunjira navyo mu chingalaŵa. Chilichose icho chikanjira mu chingalaŵa ndicho chikapona.—Gen. 6:17-20.

Nowa na mbumba yake ŵakawovwirana kufiska ivyo Chiuta wakamutuma

11, 12. Kasi Nowa wakaŵa na ntchito wuli yikuru, ndipo iyo wakachita wuli?

11 Nowa wakapika mulimo ukuru chomene. Chingalaŵa ichi chikaŵa chikuru, pafupifupi mamita 133 muutali, mamita 22 muusani, ndipo msinkhu wake mamita 13. Chikaŵa chikuru kuluska masitima ghakurughakuru ghamathabwa agho ŵanthu ŵakupanga sono. Kasi Nowa wakayezga kugwentha mulimo uwu, panji kudandawura kuti ni ntchito yakusuzga? Panji kasi wakasinthapo vinyake ivyo wakaphalirika kuti ntchito yiŵeko yipusu? Baibolo likuti: “Nowa wakachita vyose nga umo Chiuta wakamutumira. Wakachita ndendende.”—Gen. 6:22.

12 Mulimo uwu ukatora vyaka vinandi, panyake 40 panji 50. Pakaŵa ntchito yakuwiska makuni, kuguguza vigodo, kuŵaja mathamba, kutyetyemura, na kukhoma pamoza. Chingalaŵa chikaŵa chakudikanya vigaŵa vitatu, chikaŵaso na vipinda na mulyango mumphepete. Ndipo chikaŵa na mawindo muchanya, kweniso mtenje uwo ukaŵa wakutukumuka pakati kuti maji ghakhirenge.—Gen. 6:14-16.

13. Kasi Nowa wakaŵaso na ntchito wuli iyo panji yikaŵa yakusuzga chomene kuluska kuzenga chingalaŵa, ndipo ŵanthu ŵakachita wuli?

13 Apo vyaka vikajumphanga uku chingalaŵa chikukura, Nowa wakakondwanga kuwona kuti mbumba yake yikumovwira. Nowa wakaŵaso na mulimo unyake uwo panji ukaŵa wakusuzga chomene kuluska wa kuzenga chingalaŵa. Baibolo likutiphalira kuti Nowa wakaŵa “mupharazgi wa urunji.” (Ŵerengani 2 Petrosi 2:5.) Ntheura wakaŵa panthazi kuchenjezga ŵanthu ŵa mu charu chiheni na chambura kopa Chiuta chira za pharanyiko ilo likaŵa pafupi kwiza. Kasi ŵanthu ŵakachita wuli? Yesu Khristu wakayowoya kuti ŵanthu aŵa “ŵakaŵikako mahara chara.” Wakati ŵakatangwanikanga chomene na vinthu vya zuŵa na zuŵa, nga nkhurya, kumwa, na kutora, ndipo ŵakamupulikira yayi Nowa. (Mat. 24:37-39) Ŵanandi ŵakwenera kuti ŵakamugoskanga Nowa pamoza na mbumba yake, ndipo ŵanyake ŵakwenera kuti ŵakamofyanga na kumususka chomene. Kweniso ŵakwenera kuti ŵakamugongoweskanga kuti waleke ntchito ya kuzenga chingalaŵa.

Nangauli pakaŵa ukaboni wakuti Chiuta wakamutumbikanga Nowa, kweni ŵanthu ŵakamugoskanga na kusulako uthenga wake

14. Kasi Ŵakhristu ŵangasambirako vichi kwa Nowa na banja lake?

14 Kweni Nowa na mbumba yake ŵakaleka yayi. Ŵakalutilira kuzenga chingalaŵa nangauli ŵanthu wose ŵakawonanga ntchito iyi nga njawakawaka, kweniso mbuzeleza. Ŵakhristu mazuŵa ghano, ŵangasambirako vinandi ku chipulikano cha Nowa na banja lake. Nakuti sono tili mu nyengo iyo Baibolo likuti ni “mazuŵa ghaumaliro” gha mgonezi uwu. (2 Tim. 3:1) Yesu wakayowoya kuti nyengo iyo tilimo yizamuyanako na nyengo iyo Nowa wakazengeranga chingalaŵa. Ntheura para ŵanthu ŵakuŵikako mahara yayi ku uthenga wa Ufumu wa Chiuta, ŵakutigoska, panji kutitambuzga, tikwenera kukumbuka Nowa. Masuzgo agha ghambira pa ise yayi.

 “Njira mu Chingalaŵa”

15. Kasi ntchinthu wuli chachitima icho chikamuwira Nowa apo wakaŵa pafupi kukwaniska vyaka 600?

15 Pakajumpha vyaka vinandi, ndipo chingalaŵa chikaŵa pafupi kumara. Apo Nowa wakaŵa pafupi kukwaniska vyaka 600, wakaŵa na chitima chifukwa cha nyifwa ya ŵabali ŵake. Adada ŵake a Lameki ŵakafwa. * Pakati pajumphaso vyaka vinkhondi, asekuru ŵake a Metusela, ŵakafwa na vyaka 969. Metusela ndiyo wakakhala vyaka vinandi chomene pa awo ŵakuzunulika mu Baibolo. (Gen. 5:27) Metusela na Lameki, wose ŵakamusanga Adamu wachali wamoyo.

16, 17. (a) Kasi Nowa wakapokera uthenga wuli wakati wakwaniska vyaka 600? (b) Longosorani vinthu vyambura kuluwika ivyo Nowa na mbumba yake ŵakawonanga.

16 Nowa wakati wakwaniska vyaka 600, wakapokera uthenga unyake kufuma kwa Yehova Chiuta, wakuti: “Njira mu chingalaŵa, iwe na ŵamunyumba yako wose.” Kweniso Chiuta wakamuphalira Nowa kuti watore vinyama vya mitundu yose wanjire navyo mu chingalaŵa. Wakamuphalira kuti pa vinyama vyose watorepo viŵiriviŵiri, kweni pa vinyama vyambura kufipirwa vyakwenelera kupeleka sembe watorepo 7.—Gen. 7:1-3.

17 Ivyo Nowa na mbumba yake ŵakawonanga pa nyengo iyi vikwenera  kuti vikaŵa vyambura kuluwika. Ŵakawonanga vinyama vya mitundumitundu vikwiza, vyakwenda waka, vyakuduka, vyakukhwaŵa, na vyakukunkhura waka. Vinyama ivi vikaŵa vyakupambanapambana, vikuru na vichoko, vyakofya na vyakuzika. Kweni tileke kughanaghana kuti Nowa wakachitanga kulimbana navyo pakuvinjizga mu chingalaŵa. Baibolo likuti “vikanjira na Nowa mu chingalaŵa.”—Gen. 7:9.

18, 19. (a) Kasi tingaŵawovwira wuli ŵanthu awo ŵangakayikira nkhani ya Nowa? (b) Kasi Yehova wakalongora wuli vinjeru pa umo wakasungira vinyama?

18 Ŵanthu ŵanyake ŵangakayika, na kuyowoya kuti: ‘Ivi vingachitika yayi! Vingachitika yayi kuti vinyama vyose ivi vikhale mwamtende mu malo ghafinyi.’ Kweni wonani fundo iyi: Kasi Mlengi wa vinthu vyose wangatondeka kulongozga vinyama, nanga nkhuvipangiska kuti vikhalenge mwamtende? Kumbukani kuti Yehova Chiuta ndiyo wakalenga vinyama. Pakati pajumpha vyaka vinandi chomene, wakagaŵa maji pa Nyanja Yiswesi na kwimiska dazi pa malo ghamoza. Ntheura kasi wangatondeka kuchita vyose ivyo vikulongosoreka mu nkhani ya Nowa? Yayi, nakuti ndivyo wakachita.

19 Chiuta wakhumbenge mphanyi wakasunga vinyama vyake munthowa yinyake. Kweni wakasankha nthowa iyo yikutikumbuska waka kuti Chiuta wakamugomezga munthu, lekani wakamupa ntchito ya kupwelelera vyamoyo vyose pa charu. (Gen. 1:28) Ŵapapi ŵanandi mazuŵa ghano ŵakuzunura nkhani ya Nowa pakusambizga ŵana ŵawo kuti ŵamanye kuti Yehova wakuchindika ŵanthu na vinyama wuwo.

20. Kasi Nowa na banja lake ŵakwenera kuti ŵakatangwanika na vichi kwati kwakhala sabata yimoza kuti Chigumula chiyambe?

20 Yehova wakaphalira Nowa kuti kwakhala sabata yimoza kuti Chigumula  chiyambe. Nowa na mbumba yake ŵakwenera kuti ŵakatangwanika chomene. Yikwenera kuti yikaŵa ntchito yamaseŵera yayi kunjizga vinyama vyose na vyakurya vya vinyama na ŵanthu. Kweniso kupakira makora vyakurya ivi pamoza na vikatundu vyawo. Muwoli wa Nowa pamoza na ŵakamwana ŵake ŵakwenera kuti ŵakatangwanika chomene kujinozgera malo ghakukhala mu chingalaŵa.

21, 22. (a) Chifukwa wuli tikuzizwa yayi kuti ŵanthu mu nyengo ya Nowa ŵakaŵikangako mahara yayi? (b) Kasi awo ŵakamugoskanga Nowa na mbumba yake ŵakazakabenuka pawuli kumaso?

21 Kweni kasi ŵanthu wose ŵakachitanga vichi? “Ŵakaŵikako mahara chara” nangauli ŵakawonanga ukaboni wakuti Yehova wakamutumbikanga Nowa pa ivyo wakachitanga. Ŵakalaŵiskanga waka apo vinyama vikanjiranga mu chingalaŵa. Kweni tikuzizwa yayi kuti ŵanthu aŵa ŵakachitanga nthena. Lero napo ŵanthu ŵakuŵikako mahara yayi nangauli ŵakuwona ukaboni wakuti tili mu mazuŵa ghaumaliro wa charu ichi. Nga umo mpositole Petrosi wakayowoyera, ŵanthu ŵakugoska, na kuseka awo ŵakupulikira chenjezgo la Chiuta. (Ŵerengani 2 Petrosi 3:3-6.) Kale napo ŵanthu ŵakamugoskanga Nowa na mbumba yake.

22 Kasi ŵanthu ŵakaleka pawuli kumugoska? Baibolo likutiphalira kuti Nowa wakati wanjizga mbumba yake na vinyama mu chingalaŵa, “Yehova wakajarapo pa mulyango.” Usange ŵakugoska ŵanyake ŵakaŵa pafupi, ŵakwenera kuti ŵakajara pamlomo ŵakati ŵawona nthena. Para apo cha, mbwe vula ndiyo yikaŵachetamiska chifukwa yikathilimuka. Vula yikalutilira kuthika, ndipo maji ghakazura pa charu chose nga umo Yehova wakayowoyera.—Gen. 7:16-21.

23. (a) Kasi tikumanya wuli kuti Yehova wakakondwa yayi na nyifwa ya ŵaheni awo ŵakafwa pa chigumula? (b) Chifukwa wuli ntchamahara kuyezga Nowa pa nkhani ya chipulikano?

23 Kasi Yehova wakakondwa na nyifwa ya ŵanthu ŵaheni aŵa? Yayi. (Ezek. 33:11) Chiuta wakaŵapa mwaŵi ŵanthu ŵara kuti ŵasinthe na kuchita icho ntchiwemi. Kasi mphanyi ŵakasintha nadi? Enya, chifukwa Nowa wakafiska kuchita icho ntchiwemi. Nowa wakendanga na Yehova na kumupulikira mu vinthu vyose, kulongora kuti ŵanthu ŵara nawo ŵachitenge nthena mphanyi ŵakapona. Ntheura Nowa wakasuska charu mu nyengo yira kwizira mu chipulikano chake. Chipulikano chake chikavumbura kuti ŵanthu ŵara nawo ŵasinthenge mphanyi ŵakapona. Chipulikano chake chikamuponoska Nowa na mbumba yake. Usange namwe mungaŵa na chipulikano nga ntcha Nowa, muzamujiponoska mwekha pamoza na ŵakutemweka ŵinu. Namwe mungenda na Yehova Chiuta nga ni mubwezi winu, umo wakachitira Nowa. Ndipo ubwezi uwu ngwambura kumara.

^ ndime 7 Kale ŵanthu ŵakakhalanga vyaka vinandi kuluska mazuŵa ghano. Ivi vikaŵa nthena chifukwa chakuti ŵakaŵa kufupiko na nyengo iyo ŵanthu ŵakaŵa ŵakufikapo.

^ ndime 15 Lameki wakamuthya mwana wake zina lakuti Nowa, ilo likwenera kuti likung’anamura “Chipumulo” panji “Chipembuzgo.” Wakachima kuti Nowa wazamuchita vinthu kuyana na zina lake, wazamupumuzga ŵanthu ku masuzgo agho ghakaŵapo chifukwa chakuti charu chikatembeka. (Gen. 5:28, 29) Lameki wakafwa pambere uchimi uwu undafiskike. Anyina ŵa Nowa, ŵabali ŵake na ŵadumbu ŵake, ŵakwenera kuti ŵakafwira pa Chigumula.