Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yezgani Chipulikano Chawo

Kalata Yakufuma ku Wupu Wakulongozga

Kalata Yakufuma ku Wupu Wakulongozga

Ŵabali na Ŵadumbu Ŵithu Ŵakutemweka:

Kwambira na Gongwe la Mulinda la Janyuwale, 2008, Gongwe lakupharazgira likuŵa na nkhani ziwemi chomene za mutu wakuti “Londezgani Chipulikano Chawo.” Kwambira nyengo yira, para pajumpha myezi yitatu, tikuŵa ŵakukondwa kupokera nkhani zinyake za mutu wenewuwu.

Kasi ŵanthu ŵayowoyapo vichi ŵati ŵasambira nkhani izi? Mama yumoza wakati wamara kuŵazga nkhani ya Marita, wakayowoya kuti: “Nkhati nayiŵazga, nkhaseka chomene chifukwa nane nkhuyana waka na Marita. Nyengo zose para mulendo wiza pa nyumba nkhukhumba kuti nimupokelere makora ndipo nkhutangwanika waka na ntchito. Kweni nkhuluwa kuti nkhwenera kukhala pasi na kuchezga nawo ŵanyane.” Msungwana wa vyaka 15 wakati waŵazga nkhani ya Esitere, wakati: “Fundo iyo yikanisanga njakuti tikuŵika mtima chomene pa vyakuvwara na mafashoni ghaphya. Mbunenesko kuti tikwenera kujipwelelera, kweni tingajumphizganga yayi.” Wakatiso: “Yehova wakuwona chomene wunthu withu wamukati.” Mudumbu munyake wakati waŵazga nkhani ya mpositole Petrosi, wakati: “Apo nkhaŵazganga, nkhakhumba yayi kuyilekezga. Vikaŵa nga kuti nane nkhaŵako. Nkhaŵanga nga nkhuwona na kupulika ivyo vikachitikanga.”

Ŵanthu aŵa pamoza na ŵanyake ŵanandi awo ŵakatilembera makalata kuwonga chifukwa cha nkhani izi, ŵakukhozgera waka ivyo mpositole Paulosi wakalemba. Iyo wakati: “Vinthu vyose ivyo vikalembeka kale, vikalembeka kuti vitisambizge.” (Rom. 15:4) Nadi, Yehova wakazomerezga kuti nkhani izi zilembeke mu Baibolo mwakuti ise tisambireko. Tose tingasambirapo kanthu, nanga tingaŵa kuti takhala mu unenesko vyaka vinandi.

Tikumupemphani kuti usange mungafiska muliŵazge buku ili para mwapokera waka. Mungachitaso makora kulisambira pamoza na mbumba yinu, ndipo ŵana ŵalitemwenge chomene. Para tazakamba kusambira buku ili pa Sambiro la Baibolo la Mpingo, muzakayezgeske kuti sabata yiliyose muzakaŵengepo. Ŵazgani buku ili mwakufwasa, kuchimbilira yayi. Mujitore nga kuti namwe mukaŵako, makutu, maso, mphuno, vyose viŵe kwenekuko. Muŵe nga mukupulika na kuwona ivyo ŵanthu aŵa ŵakapulikanga na kuwona. Wonani umo ŵakachitira ŵakati ŵasangana na suzgo, ndipo yaniskani umo mphanyi imwe mukachitira.

Tili ŵakukondwa chomene kufumiska buku ili kuti namwe mulisambire. Mphanyi lamovwirani imwe na mbumba yinu. Tikumutemwani chomene ndipo tikumukhumbirani viwemi vyose,

Wupu Wakulongozga wa Ŵakaboni ŵa Yehova