Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yezgani Chipulikano Chawo

Kasi nkhani za ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Baibolo zingatovwira wuli?

Tchati

Tchati na mapu vimovwiraninge kumanya nyengo na malo agho ŵanthu ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Baibolo ŵakakhalanga.

Kalata Yakufuma ku Wupu Wakulongozga

Wupu Wakulongozga ukumupemphani kuti muŵazge na kusambira buku ili pamwekha kweniso na mbumba yinu kuti limovwirani.

Mazgu Ghakwamba

Mu Baibolo muli nkhani zanadi za ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano. Kasi tingasambirako vichi kwa iwo?

ABELU

“Nangauli Wali Kufwa, Kweni Wachali Kuyowoya”

Kasi tingasambira wuli vya Abelu na chipulikano chake apo Baibolo likuyowoyapo vinandi yayi vya iyo?

NOWA

“Wakendanga na Chiuta Waunenesko”

Chifukwa wuli chikaŵa chakusuzga kwa Nowa na muwoli wake kulera ŵana? Kasi ŵakalongora wuli chipulikano pakuzenga chingalaŵa?

ABRAHAMU

“Wiske wa Wose Awo Ŵali na Chipulikano”

Kasi Abrahamu wakalongora wuli chipulikano? Kasi imwe mukukhumba kumuyezga Abrahamu munthowa wuli?

RUTE

“Uko Imwe Mukuya Ndiko Nane Niyenge”

Chifukwa wuli Rute wakazomera kuleka ŵabali ŵake na charu chakwake? Kasi Rute wakaŵa na makhaliro wuli agho ghakawovwira kuti Yehova wakondwe nayo?

RUTE

“Mwanakazi Muwemi Chomene”

Chifukwa wuli nthengwa ya Rute na Bowazi yikaŵa yapadera? Kasi tingasambirako vichi kwa Rute na Naomi pa nkhani ya mbumba?

HANA

Wakapungulira Mtima Wake kwa Chiuta

Hana wakazizipizga masuzgo chifukwa chakuti wakaŵa na chipulikano mwa Yehova.

SAMUYELI

“Wakalutilira Kukura Pamaso pa Yehova”

Chifukwa wuli ivyo vikachitika pa wanichi wa Samuyeli vikaŵa vyachilendo? Ntchivichi chikamovwira kuti waŵe na chipulikano chakukhora apo wakaŵa pa chihema?

SAMUYELI

Wakalutilira Kugomezgeka Nangauli Pakaŵa Vyakukhuŵazga

Tose tikusangana na masuzgo panji vyakukhuŵazga ivyo vingayezga chipulikano chithu. Kasi tingasambirako vichi kwa Samuyeli pa nkhani izi?

ABIGELU

Wakachita Vinthu Mwamahara

Kasi tingasambirako vichi ku nthengwa ya Abigelu iyo yikaŵa na masuzgo?

ELIYA

Wakimilira Nganganga pa Kusopa Kwaunenesko

Kasi tingamuyezga wuli Eliya para tikupharazgira ŵanthu awo ŵakususka ivyo Baibolo likusambizga?

ELIYA

Wakaŵa Maso, Ndipo Wakalindilira

Kasi ntchimi Eliya yikalongora wuli kuti yikaŵa maso apo yikalindiliranga kuti Yehova wafiske ivyo wakalayizga?

ELIYA

Chiuta Wake Wakamupembuzga

Kasi ni vichi ivyo vikapangiska Eliya kuti walopwe m’paka kufika na pakupempha kuti wafwe waka?

YONA

Wakasambirapo pa Ivyo Wakabuda

Kasi namwe mukukana dankha para mwapika ntchito yinyake nga umo wakachitira yona? Nkhani yake yikutisambizga kuti Yehova ngwakuzikira kweniso ngwalusungu.

YONA

Wakasambira Kuŵa Walusungu

Kasi nkhani ya Yona yingatovwira wuli?

ESITERE

Wakavikilira Ŵanthu ŵa Chiuta

Kuti munthu waŵe na chitemwa chakujipata nga ni Esitere wakwenera kuŵa na chipulikano kweniso chikanga.

ESITERE

Wakachita Mwavinjeru na Chikanga, Kweniso Wakajipata

Kasi Esitere wakajipata wuli chifukwa cha Yehova na ŵanthu ŵake?

MARIYA

“Wonani, Muzgakazi wa Yehova!”

Kasi ivyo Mariya wakazgora mungelo Gabriyeli vikutiphalira vichi vya chipulikano chake? Kasi ni makhaliro wuli ghanyake agho wakalongora?

MARIYA

‘Wakaghanaghaniranga Ng’anamuro Lake mu Mtima’

Ivyo vikamuchitikira Mariya ku Betelehemu vikakhozga chipulikano chake mu malayizgo gha Yehova.

YOSEFE

Wakavikilira na Kupwelelera Mbumba Yake Kweniso Wakagongowa Yayi

Kasi Yosefe wakavikilira wuli mbumba yake? Chifukwa wuli wakatora Mariya na Yesu kuluta nawo ku Eguputo?

MARITA

“Nkhugomezga”

Kasi Marita wakalongora wuli kuti wakaŵa na chipulikano chikuru nanga ni apo wakaŵa na chitima?

PETROSI

Wakalimbana na Wofi Kweniso Kukayika

Kukayika nkhuheni kukupwetekeska. Kweni Petrosi wakaleka kopa na kukayika kuti wangakwaniska yayi kulondezga Yesu.

PETROSI

Wakalutilira Kugomezgeka mu Nyengo Zakusuzga

Kasi chipulikano na kugomezgeka vikamovwira wuli Petrosi kupulikira ulongozgi uwo Yesu wakamupa?

PETROSI

Wakasambira Kuŵa Wakugowokera Kufuma kwa Fumu

Kasi Yesu wakamusambizga vichi Petrosi pa nkhani ya kugowokera? Kasi Yesu wakalongora wuli kuti wakamugowokera Petrosi?

Mazgu Ghaumaliro

Kasi ntchivichi chingamovwirani kulutilira kukhozga chipulikano chinu kweniso kuti mukumbukenge chigomezgo chinu?