Ŵabali na ŵadumbu ŵakulongora kuti mbakugomezgeka kwa Yehova Chiuta, nanga ŵangajalirika mu jele panji kusuzgika munthowa zinyake. Ivyo ŵakuchita vikukhozga tose kuti tilutilire kutchintha mu chipulikano, uku tikugomezga kuti “Yehova wachitenge vinthu na wakugomezgeka wake mu nthowa yapadera.”—Sal. 4:3.

ARGENTINA | Wanangwa wa Kusambizga Ŵana Nkhani za Chisopa

Ruth wakakulira mu nyumba ya Ŵakaboni, kweni wakati wafika paumwali wakalopwa. Pamanyuma, wakasomphorana na mwanalume ndipo pakati pajumpha nyengo wakababa mwana msungwana. Zuŵa linyake, apo wakaŵa mu msumba wa La Plata, Ruth wakawona Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupharazga na mabuku ghawo pa thebulu. Nyengo yeneyiyo wakakumbuka ivyo wakasambira apo wakaŵa mwana. Ntheura wakambaso kuwungana na mpingo kweniso wakamba kusambizga mwana wake Baibolo. Dada wa mwana wakakhumbanga yayi kuti Ruth wasambizgenge mwana vya chisopa chake ndipo wakamangara ku khoti. Dada uyu wakapempha khoti kuti limukanizge Ruth kusambizga mwana wawo Baibolo panji kuluta nayo ku maungano gha mpingo.

Loya wa Ruth wakayowoya kuti ŵapapi wose ŵaŵiri mbanangwa kuphalirako mwana wawo ivyo ŵakugomezga pa nkhani za chisopa kweniso wakati khoti linganjilirapo yayi pa nkhani iyi kwambura ukaboni wakuti ivyo mwana wakusambizgika vikumunanga. Khoti likadumura kuti ŵapapi ŵakwenera kuchindika wanangwa wa mwana wawo wa kusopa umo wakhumbira, nangauli mwana uyu wakaŵa na vyaka vinayi pera pa nyengo iyi. Mwanalume wakachita apilu, ndipo khoti la apilu likalongosora kuti mwana uyu wakaŵa muchoko chomene mwakuti yekha wangasankha yayi pa nkhani ya visambizgo vya chisopa. Nalo likayowoya kuti ŵapapi wose ŵaŵiri mbanangwa kusambizga mwana wawo nkhani za chisopa.

Mwana wa Ruth wakuŵazga Baibolo mise yiliyose ndipo sono wakufika pa maungano na amama ŵake. Wakunozgekera kuti wakawone Beteli ku Buenos Aires.

 AZERBAIJAN | Wanangwa wa Kuchita Ivyo Munthu Wakugomezga

Mpositole Paulosi wakayowoya kuti mu mpingo wa Ŵakhristu ŵaunenesko, “usange chiŵaro chimoza chikusuzgika, viŵaro vinyake vyose vikusuzgikira nacho lumoza.” (1 Kor. 12:26) Ndimo Ŵakaboni ŵa Yehova pa charu chose ŵakajipulikira ŵakati ŵapulika vya suzgo ya Mudumbu Irina Zakharchenko na Valida Jabrayilova ku Azerbaijan. Mu Febuluwale 2015, boma likaŵakaka ŵadumbu aŵa na kuŵapa mulandu wa kuchita milimo ya chisopa kwambura kuzomerezgeka. Mweruzgi wakadumura kuti ŵajalirike mu jele m’paka apo mulandu wawo uzamweruzgikira. Ŵadumbu aŵa ŵakakhala mu jele pafupifupi chaka, chifukwa chakuti khoti likatondeka kupulikizga mulandu wawo kanandi waka. Mu jele, ŵakaŵachitira nkhaza na kuŵanora chakurya.

Azerbaijan: Valida Jabrayilova na Irina Zakharchenko

Nyengo yakweruzgira mulandu wawo yikati yafika, mu Janyuwale 2016, mweruzgi wakaŵasanga na mulandu ŵadumbu aŵa ndipo wakati ŵalipire fayini. Kweni wakayowoya kuti fayini ŵangalipiranga yayi chifukwa ŵakakhala kale mu jele pambere ŵanderuzgike. Wakaŵazomerezga kuti ŵawerenge kwawo. Ŵadumbu aŵa ŵakachita apilu ku Khoti la Apilu la Baku kudandawura kuti ŵakajalirika kwambura chifukwa, kweni khoti ili likakana kupulika mulandu wawo. Ntheura ŵakachita apilu ku Khoti Likuru Chomene. Kweniso ŵakapeleka dandawuro lawo ku Komiti ya United Nations ya Kuwona vya Wanangwa wa Ŵanthu chifukwa boma likaŵaswera wanangwa wa kuchita ivyo ŵakugomezga na kuŵachitira nkhaza.

 Pasono, ŵadumbu ŵithu ŵakujipulikako makora. Ŵakuwonga chomene chifukwa chakuti ŵabali na ŵadumbu ŵanandi ŵakaŵalomberanga na kuŵafipira mtima. Mudumbu Jabrayilova wakalembera Wupu Wakulongozga kuti: “Malurombo ghinu ghakatovwira kuzizipizga, ine nkhajiwonera nekha. Nizamuluwa yayi umo imwe, Yehova, na ŵabali kweniso ŵadumbu pa charu chose ŵakalongolera kuti ŵakutitemwa na kutifipira mtima.”

ERITREA | Ŵali mu Jele Chifukwa cha Chipulikano Chawo

Kufika mu Julayi 2016, boma la Eritrea lajalira mu jele Ŵakaboni ŵa Yehova 55 chifukwa cha chipulikano chawo. Ŵabali ŵatatu, Paulos Eyassu, Isaac Mogos, na Negede Teklemariam ŵakhala mu jele kwambira mu Seputembala 1994, ndipo boma lili kujaliraso ŵabali ŵanyake 9 kwa vyaka pafupifupi 10.

Chinthu chakukondweska chikachitika mu Janyuwale 2016 apo khoti likazomera kupulikizga mulandu wa Ŵakaboni awo ŵakakakika pa Chikumbusko ku Asmara mu Epulero 2014. Aka kakaŵa kakwamba kuti boma liŵape “mulandu” Ŵakaboni na kuŵapa mwaŵi wakuti ŵakajivikilire mu khoti. Kweni ŵabali na ŵadumbu ŵanandi awo ŵakakoleka ŵakaŵasanga na mulandu wa kuchita ungano ‘kwambura kuzomerezgeka’ ndipo ŵakaŵaphalira kuti ŵalipire fayini kuti ŵafume. Ndipouli, Saron Gebru, yumoza wa ŵadumbu awo ŵakakakika wakakana kulipira fayini. Ntheura khoti likadumura kuti wakakhale mu jele myezi 6. Mudumbu Gebru ŵakamuzomerezganga kupokelera ŵalendo kamoza pa sabata ndipo wakati ŵakamusunga makora. Mudumbu uyu pamoza na Ŵakaboni ŵanyake 54 awo ŵali mu jele ŵakuwonga chomene chifukwa chakuti ŵabali ŵanandi ŵakuŵalombera, ndipo tose ‘tikukumbuka awo ŵali mu jele nga ni para nase takakika pamoza nawo.’—Heb. 13:3.

GERMANY | Wanangwa wa Kusopa—Kuzomerezgeka na Dango

Pa Disembala 21, 2015, boma la chigaŵa cha Bremen, kumpoto chakuzambwe kwa Germany, likadumura kuti sono gulu la Religious Association of Jehovah’s Witnesses in Germany ndakuzomerezgeka na dango ndipo sono lili na wanangwa wose kuchita ntchito zake kuluska kumasinda. Uwu ukaŵa umaliro wa mulandu  uwo weruzgika mu makhoti gha mu Germany vyaka vinayi. Pakulondezga ivyo Khoti Likuru la ku Berlin likadumura, vigaŵa vinandi pa vigaŵa 16 vya mu Germany vikazomerezga kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ntchisopa chakuzomerezgeka na dango. Kweni ŵalaraŵalara ŵa ku Bremen ŵakakana kuŵapa wanangwa uwu Ŵakaboni, chomene chifukwa cha mautesi agho ŵakapulika ku ŵanthu awo ŵakuŵatinkha.

Mu 2015, Khoti la Vyamalango la ku Germany likayowoya kuti chigaŵa cha Bremen chikuŵaswera wanangwa Ŵakaboni pakuŵakanizga kuchita ntchito zawo mwakufwatuka. Udumuliro uwu ukulongora kuti dango lakukhwaskana na wanangwa wa kusopa likuŵazomerezga Ŵakaboni ŵa Yehova kuchita ntchito zawo mu Bremen. Mu chigaŵa ichi, mipingo ya Ŵakaboni yikwenera yayi kupeleka misonkho kweniso nayo yili na wanangwa kuchita vinthu vinyake nga umo viliri na visopa vyose vikuruvikuru mu Germany.

KYRGYZSTAN | Wanangwa wa Kuchita Ivyo Munthu Wakugomezga

Mu Malichi 2013, ŵapolisi mu tawuni ya Osh, ku Kyrgyzstan, ŵakapeleka milandu yautesi kwa Oksana Koriakina na amama ŵake, a Nadezhda Sergienko. Mupolisi wakuwona vya milandu wakati Ŵakaboni aŵa ŵakibiranga ŵanthu apo ŵakaphalirangako ŵanyawo vya mu Baibolo. Mweruzgi wakaŵapa chilango cha kukhala mu nyumba pera apo ŵakulindilira kuti mulandu wawo uzakeruzgike. Mu Okutobala 2014, khoti ilo likeruzga mulandu uwu likawona kuti ŵapolisi ŵakata waka ukaboni, ŵakalondezga yayi ndondomeko ya milandu, ndipo likaŵasanga na mulandu uliwose yayi ŵadumbu aŵa. Ŵapolisi ŵakachita apilu, ndipo mu Okutobala 2015, khoti la apilu nalo likakolerana na ivyo khoti lakwamba likadumura.

Kweni mupolisi wakuwona vya milandu wakachitaso apilu ku Khoti Likuru Chomene la ku Kyrgyzstan. Khoti ili likadumura kuti mulandu uwu weruzgikeso. Pa nyengo yakupulikizga mulandu uwu mu Epulero 2016, maloya gha ŵadumbu aŵa ghakapempha khoti ili kuti lijare waka mulandu uwu chifukwa nyengo yakweruzgira mulandu uwu yili kumara kale. Ntheura mweruzgi wakajara nadi mulandu, ndipo nkhani iyi nayo yikamalira penepapo.

 Nyengo yose iyo ŵakasuzgikiranga, ŵadumbu ŵithu ŵakasunkhunyika yayi. Mudumbu Sergienko wakati, “Kanandi ŵanthu ŵakukwiya para ŵanji ŵaŵachitira uheni, kweni ine nkhawona kuti Yehova wakunitemwa na kunipwelelera kwizira mu ŵabali na ŵadumbu, tikaŵa tekha yayi.” Ŵadumbu aŵa ŵakajiwonera ŵekha kuti Yehova wakufiska ivyo wali kulayizga pa Yesaya 41:10 kuti: “Ungawopanga yayi . . . Nikukolenge na woko lane lamalyero laurunji.”

KYRGYZSTAN | Wanangwa wa Kusopa—Kuzomerezgeka na Dango

Pa Ogasiti 9, 2015, ŵapolisi 10 ŵakanjira mu Nyumba ya Ufumu pa nyengo ya maungano mu msumba wa Osh, ku Kyrgyzstan. Ŵakayowoya kuti ungano “wambura kuzomerezgeka” uwu umare nyengo yeneyiyo, kweniso ŵakawofya ŵanthu 40 awo ŵakaŵapo kuti ŵaŵalasenge na futi. Ŵapolisi aŵa ŵakatora ŵabali 10 na kuluta nawo ku ofesi yawo. Kura, ŵapolisi ŵakasuzga na kutimba ŵabali 9 na kuŵafumiska. Pakati pajumpha mazuŵa ghaŵiri, ŵapolisi ŵakakaka Nurlan Usupbaev, yumoza wa ŵabali awo ŵakatimbika, ndipo ŵakamupa mulandu wakuti wakachitiska ungano wa chisopa kwambura kuzomerezgeka.

Mulandu wa Mubali Usupbaev ukati watolekera ku khoti la mu msumba wa Osh, mweruzgi wakawona kuti palije ukaboni wa mulandu uwu ndipo wakamazga mulandu. Mupolisi wakuwona vya milandu wakachita apilu ku khoti likuruko la ku Osh. Khoti ili nalo likadumura kuti palije mulandu, kung’anamura kuti Mubali Usupbaev walije mulandu wakukhwaskana na chisopa chifukwa Ŵakaboni ŵa Yehova ntchisopa chakuzomerezgeka na dango mu Kyrgyzstan.

Wapolisi yura wakapulikiska yayi, ndipo wakachitaso apilu ku Khoti Likuru Chomene la ku Kyrgyzstan. Mubali  Usupbaev wakakondwa chomene apo Khoti likuru ili likajara mulandu uwu mu Malichi 2016. Nakuti ivyo khoti lichoko na khoti la apilu likadumura pa nkhani iyi uzamuŵa ukaboni uwemi usange mulandu wanthena uwu wazakaŵakoso. Kweniso vikukhozgera kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵali na wanangwa wa kuchita maungano gha chisopa mu Kyrgyzstan. Ŵabali awo ŵakasuzgika ŵali kukaka ŵapolisi ŵa ku Osh ndipo mulandu uwu uchali mu makhoti.

 RUSSIA | Wanangwa wa Kusopa

Boma la Russia likulutilira kulimbana na Ŵakaboni ŵa Yehova na kuyezga kukanizga ntchito yawo, nangauli mawupu ghakuwona vya wanangwa wa ŵanthu ghakulisuska chomene pa nkhani iyi. Boma lili kukanizga mabuku ghithu 88 chifukwa likuti ‘ghangananga ŵanthu’ ndipo lili kujara webusayiti ya Ŵakaboni ŵa Yehova, ya jw.org. Mu 2015, ŵakasitomu ŵakakana kuti ŵabali ŵachemeske Mabaibolo gha Malemba Ghakupatulika mu Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, ndipo khoti la ku Vyborg likughanaghana vyakuti lidumure kuti Baibolo ili ‘lingananga ŵanthu.’ Mu Malichi 2016, ofesi ya mulara wa polisi wakwimira boma pa milandu yikakhumbanga kujara ofesi yikuru ya Ŵakaboni ŵa Yehova ku Solnechnoye,  kuwaro kwa msumba wa St. Petersburg, chifukwa ŵati ŵakugwirako ‘ntchito izo zikunanga ŵanthu.’

Nangauli boma likulimbikira chomene kuti likanizge Ŵakaboni ŵa Yehova, kweni pachitikaso nkhani zinyake zakukondweska. Mu Okutobala 2015, wapolisi wakuwona vya milandu wakadumura chisamoni kuti boma lijare gulu la chisopa la Ŵakaboni la (Local Religious Organization) ku Tyumen, ilo lili pa mtunda wa makilomita pafupifupi 2,000, kumafumiro gha dazi kwa Moscow. Nangauli pakaŵa ukaboni wakuti ŵapolisi ŵakachita kwata waka mulandu uwu kulimbana na Ŵakaboni ŵa Yehova, khoti la Tyumen likadumura kuti gulu ili lili na mulandu. Kweni pa Epulero 15, 2016, Khoti Likuru Chomene la Russian Federation likasuska ivyo khoti lichoko likadumura, ndipo likayowoya kuti “palije chifukwa chakujalira gulu la Ŵakaboni ŵa Yehova mu msumba wa Tyumen.” Apo mweruzgi wakapelekanga cheruzgo chake, ŵabali na ŵadumbu 60 awo ŵakazura mu khoti ili ŵakayimilira na kukuŵa mawoko.

Ŵanthu ŵa Yehova ku Russia ŵaŵikapo mtima kuti ŵalutilirenge kumusopa kwambura kopa “chilwero icho chapangikira [iwo].”—Yes. 54:17.

 RWANDA | Wanangwa wa Masambiro Kwambura Kusankhana Chifukwa cha Chisopa

Mu vyaka vyasonosono apa, ŵana ŵa Ŵakaboni ku Rwanda ŵakawezgekanga ku sukulu chifukwa cha kukana kuŵapo pa vyakuchitika vya chisopa panji vya charu mu masukulu. Pakukhumba kumazga suzgo ili, pa Disembala 14, 2015, boma likapeleka dango lakuti limazge suzgo la kusankhana chifukwa cha chisopa mu masukulu. Dango ili likati masukulu ghachindikenge wanangwa wa kusopa wa ŵana ŵasukulu.

Pa Juni 9, 2016, pa chigaŵa cha nkhani pa jw.org pakaŵa nkhani yakuti “Boma la Rwanda Ladumura Kuti Kusankhana Chifukwa cha Chisopa mu Masukulu Vilekeke.” Icho chikachitika ntchakuti nyuzipepara yinyake ya pa Intaneti ku Rwanda yikakopera nkhani iyi na kuyiŵika pa webusayiti yake. Nyengo yichoko waka, ŵanthu ŵakujumpha 3,000 ŵakayiwona nkhani iyi, ndipo ŵanandi awo ŵakayiŵazga ŵakawonga ivyo boma likachita. Ŵakaboni ku Rwanda mbakuwonga, chifukwa dango ili likovwira kuti ŵana ŵawo ŵasambirenge makora kwambura kusankhana chifukwa cha chisopa.

Rwanda: Ŵakawelera ku sukulu

SOUTH KOREA | Wanangwa wa Kulondezga Njuŵi Yako—Kukana Usilikari

Kwa vyaka vyakujumpha 60, ŵanalume ŵa vyaka vyapakati pa 19 na 35 ku South Korea awo Mbakaboni ŵakusuzgika chifukwa cha nkhani ya usilikari. Boma la South Korea likukana kuti munthu ni mwanangwa kukana usilikari chifukwa cha njuŵi yake ndipo likupeleka yayi mwaŵi wakuti munthu wakagwire ntchito zinyake. Ivi vyachitiska kuti miwiro yinyake yakulondezgana ya Ŵakaboni kwambira sekuru, dada, na mwana, yilutenge waka ku jele para ŵachemeka ku usilikari.

Khoti la Vyamalango ladumurapo kaŵiri kose kuti Dango Lakukhwaskana na Usilikari lili makora waka. Kweni makhoti ghachoko na ŵanthu awo ŵakulangika na dango ili ŵali kuyitoleraso nkhani iyi ku Khoti la Vyamalango ili. Ntheura, pa Julayi 9, 2015, Khoti ili likapulikizga mulandu wa awo ŵakukana kunjira usilikari. Mubali Min-hwan Kim, uyo wakakhala mu jele myezi 18 chifukwa  chakuti njuŵi yake yikumuzomerezga yayi kusambira usilikari, wakuti: “Ine nalangika mu jele na kufumiskika. Kweni nkhugomezga kuti munthazi ŵanthu ŵanandi awo ŵakukana usilikari chifukwa cha njuŵi yawo ŵazamulangika yayi. Usange boma lingaŵapa ntchito zinyake ŵanthu aŵa, ŵangawovwira pakutukura chigaŵa.” Tikulindilira kuti khoti ili lidumure nkhani iyi.

TURKMENISTAN | Bahram Hemdemov

Mubali Hemdemov, wa vyaka 53, ngwakutora ndipo wali na ŵana ŵanayi ŵanalume. Mubali uyu wakulimbikira vyauzimu, ndipo ŵanthu ŵakumuchindika chomene mu chikaya. Mu Meyi 2015, khoti likadumura kuti mubali uyu wakagwire jele vyaka vinayi chifukwa ŵakuti wakachitiska ungano wa chisopa mu nyumba yake kwambura kuzomerezgeka na boma. Mubali uyu ŵali kumujalira mu jele liheni chomene mu tawuni ya Seydi, ndipo ŵapolisi ŵakukhalira waka kumufumba mafumbo na kumutimba. Kweni mubali withu wakulutilira kugomezgeka kwa Yehova Chiuta, mbumba yake nayo ntheura pera. Gulzira, muwoli wa Mubali Hemdemov, wakuluta ku jele kukamuwona na kumukhwimiska.

Para tikuwona ŵanthu ŵa Yehova ŵakulutilira kugomezgeka apo ŵakusuzgika, tikuŵalombera. Chipulikano chawo chikutikhozga kuti nase tilutilire kugomezgeka kwa Chiuta, na kugomezga kuti wafiskenge ivyo wali kuyowoya pa Salimo 37:28 kuti: “Waŵasidenge yayi ŵakugomezgeka ŵake.”