KUFUMA waka apo yikambira mu 2014, TV ya pa Intaneti yakuchemeka JW Broadcasting yakhwimiska na kusamphuska ŵanthu ŵanandi chomene pa charu chose. TV iyi pasono yikusangika mu viyowoyero vyakujumpha 90. Mwachiyelezgero, pasono mapulogiramu ghakung’anamulika mu viyowoyero nga ni Ewe, Ga, na Twi (wonani chithuzi), ndipo ivi vyakondweska ŵapharazgi ŵakujumpha 130,000 ŵa ku Benin, Côte d’Ivoire, Ghana, na Togo. *

Agatha, muwoli wa mulaŵiliri wa dera ku Ghana, wakuti: “Para nkhuwona na kupulika ŵabali ŵa mu Wupu Wakulongozga na awo ŵakuŵawovwira ŵakuyowoya, nkhuŵa nga kuti Yehova wakuyowoya nane mu chipinda  chane. Kwambura pulogiramu iyi, munthu mukavu nga ndine mphanyi nkhawusangira nkhu mwaŵi ukuru uwu? Pulogiramu iyi yatovwira nadi kuŵa pafupi na ŵabali na ŵadumbu ŵithu pa charu chose.”

Lipoti la ku Zambia likuti: “Nangauli mipingo yinandi njikavu, kweni ŵapharazgi ŵakuyezgeyezga kuti ŵasange chandulo na pulogiramu ya JW Broadcasting. Mwachiyelezgero, mpingo wa Misako uli pa mtunda wa makilomita pafupifupi 30 kufuma pa tawuni yapafupi, ndipo uli mu chigaŵa icho kuli minda yinandi ndiposo tumilonga uto nyengo ya vula tukuzura.” Simon, muteŵeti wakovwira uyo wakiza ku mpingo uwu kuzakawovwira wakuti: “Mwezi uliwose mubali munyake kufuma mu mpingo uwu wakwenda maora pafupifupi ghaŵiri kuti wakafike pa msewu ukuru, ndipo kufuma apo wakukwera matola kuluta ku tawuni uko ŵabali ŵakuchita dawunilodi mapulogiramu pa Intaneti. Mudala munyake wa vyaka 70 na ŵana ŵake ŵanalume ŵaŵiri kakaŵa kakwamba kwiza ku maungano gha Ŵakaboni ŵa Yehova. Ndipo ŵakazizwa kuwona kuti ŵabali ŵakuwonelera mavidiyo pa maungano ku mizi nga ni uku. Mudala uyu wakati, ‘Iyi ni nthowa yiwemi yakusambilira vya Chiuta.’”

Ŵabali ŵanyake ku Russia ŵakalemba kalata yakuwonga, ndipo yikuti: “Sono chaka chakwana kufuma apo tikambira kuwonelera pulogiramu ya JW Broadcasting ndipo tikuwonga chifukwa cha mwaŵi uwu. Tikati tawonelera waka pulogiramu yakwamba, tikawona kuti tili pamoza na ŵabali ŵithu pa charu chose. Chikaŵa chinthu chakukondweska chomene! Sono tikuwona kuti tili mbumba yimoza ya pa charu chose. Tikukondwa kuwona ŵabali ŵithu ŵa mu Wupu Wakulongozga. Ŵakuyezgeska nadi kuti ŵatipe chakurya pa nyengo yake, ndipo tose tili na mwaŵi wa kuŵawona ŵabali aŵa. Mwezi uliwose tikukhazga waka pulogiramu yiphya. Tili ŵakukondwa chomene kuti tikumanyikwa na zina lakuti Ŵakaboni  ŵa Yehova. Yewo chomene, ŵabali ŵakutemweka! Tikuwonga Yehova na Khristu chifukwa cha viwemi vyose ivyo ŵakutichitira. Vikutipa nkhongono na kutisamphuska.”

Horst na muwoli wake Helga, mbachekuru ŵakunyotwanyotwa awo ŵakukhala ku Germany, ndipo ŵakalemba kuti: “Pulogiramu ya JW Broadcasting njapadera chomene. Tikukhozgeka nadi, chomene para tikuwona umo ŵabali na ŵadumbu ŵithu ŵakupendera ŵakuchitira. Ivyo ŵakuchita vikutikhukiska kuti nase tilimbikirenge nangauli tikusuzgikira muthupi. Tikati tawona mubali uyo ntchikhwaŵi wakuteŵetera nga mulara mu mpingo, tikasambirapo kuti waliyose wangamupa Yehova chinthu chakuzirwa. Para tikuwona umo ŵabali na ŵadumbu aŵa ŵakuchitira, tikuwonga waka Yehova na kumulomba kuti walutilire kuŵatumbika.”

Kodi, wa ku England, wakuti: “Nkhumuwongani chifukwa cha chitatata na nyengo iyo mukumalira pakupanga jw.org, JW Broadcasting, na mavidiyo gha Kalebi na Sofiya. Yewo chomene chifukwa cha kutovwira kupulikiska Baibolo. Nkhabatizika na vyaka 8. Para nakura, nizamujipeleka kovwirapo pakuzenga Nyumba za Ufumu! Kweniso nkhukhumba kuzakateŵetera pa Beteli. Pasono nili na vyaka 9, ndipo kwakhala pachoko waka kuti nizakachite ivi.”

Arabella wa vyaka 8, wakukhala ku England, ndipo wakalemba kuti: “Yewo chomene chifukwa cha mavidiyo na chigaŵa cha vyakuchita. Vikunovwira chomene kuti nimumanye makora Yehova. Chigaŵa cha vyakuchita icho chili pa jw.org chikunovwira kumanya vinandi vya Yehova uku nkhunjoya. Mukumanya kupanga sumu izo munthu waliyose wangasunga pamtima. Mavidiyo gha Kalebi na Sofiya nane ghakunovwira. Yewo chomene chifukwa cha ntchito yikuru iyo mukugwira.”

^ ndime 3 Mungawonelera JW Broadcasting para mungaluta pa tv.jw.org.