Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 VINYAKE IVYO VIKACHITIKA CHAKA CHAJUMPHA

“Imwe Ndimwe Ŵanthu Ŵawemi Chomene Kukhala Namwe”

“Imwe Ndimwe Ŵanthu Ŵawemi Chomene Kukhala Namwe”

PA Meyi 7 na 8, 2016, pa malo ghakufikira ŵalendo ku ofesi yithu yikuru ku 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York, pakaŵa ŵalendo bwekabweka. Nangauli kanandi pa Chisulo na pa Sabata ŵanthu ŵakuzomerezgeka yayi kuwona malo, kweni pa nyengo iyi ŵanthu ŵakukhala mu nyumba zapafupi na Beteli ŵakachemeka ku chiwoneskero cha mbiri ya Baibolo.

Upharazgi wakuchema ŵanthu aŵa ukenda makora ndipo awo ŵakachitako ŵakakhozgeka chomene mwauzimu. Chakukhozga chomene ni vinthu viwemi ivyo ŵanthu awo ŵakiza ŵakayowoya.

Dada munyake wakati: “Nakhala mu nyumba zinandi mu  chigaŵa ichi [kuzingilira Beteli] kwambira m’ma 1960, ndipo nawona kuti ndimwe ŵanthu ŵawemi chomene kukhala namwe. Timusoŵaninge nadi, ndipo mphanyi tanguti muleke waka kusama.”

Mama munyake wakati: “Chikaya ichi mphanyi chindatukuke nthena kuŵavyenge imwe. Tawonga chomene kuti takhala namwe vyaka vyose ivi.”

Ŵapayiniya ŵanandi awo ŵakachitako upharazgi uwu ŵakakondwa chomene chifukwa chakuti ŵanthu ŵakaŵapokelera makora. Dada yumoza uyo wali mu wupu wakuwonelera chigaŵa ichi wakawonga chomene gulu lithu ndipo wakaphepiska kuti pa nyengo yakuwonera malo iyi wazamuŵapo yayi, chifukwa wakufumapo.

Ivyo vikachitika vikaŵa vyakukhozga chomene. Mu mazuŵa ghaŵiri, ŵanthu 48 awo Mbakaboni yayi ŵakiza ku chiwoneskero cha Mabaibolo. Pa nyengo iyo ŵanthu ŵakawonanga malo, pa malo ghakufikira ŵalendo pakaŵa ŵabali ŵanandi ŵa pa Beteli kuti ŵapokelere ŵalendo na kuchezga nawo.

Sally, msungwana wa vyaka vya m’ma 20, wakakhalamo maminiti pafupifupi 30 mu chipinda icho muli Mabaibolo ghakupambanapambana. Apo wakizanga, ŵapayiniya awo ŵakamuchema ŵakaŵa kuti ŵali kale pa malo ghakufikira ŵalendo. Sally wakati wakamanyanga yayi kuti ku malo agha ŵakuwoneskako Mabaibolo gha mitundu yinandi nthena. Ŵapayiniya ŵakamuphalira kuti ŵakakondwa chomene kukumana na iyo, muwukirano wakusambira, uyo wakulichindika Baibolo. Sally wakati: “Ntchakuzirwa chomene. Tingamanya uthenga wa Chiuta kwizira mu Baibolo pera. Ni buku lakovwira.”

Sally wakayowoya kuti chifukwa cha kutemwa Baibolo, wakasambira Chilatini na Chigiriki ndipo wakakhumbanga  chomene kuwona umo ŵanthu ŵakuling’anamulira. Wakayowoya kuti Baibolo likwenera kung’anamulika makora mwakuti uthenga wake uleke kutolera maghanoghano gha ŵanthu. Ŵapayiniya ŵakati ŵamuphalira kuti pa webusayiti yithu ya jw.org pali nkhani zakulongosora Baibolo izo zili kung’anamulika mu viyowoyero vyakujumpha 800, Sally wakazizwa chomene kweniso wakakondwa. Ŵadumbu ŵakati ŵamuphalira ivyo ŵanthu ŵanyake awo ŵakung’anamura Baibolo ŵachita na zina lakuti Yehova, Sally wakazizwa ndipo wakati, “Chifukwa wuli ŵakuwuskamo zina lakuti Yehova mu Baibolo?” Pakuwera, Sally wakati, “Umoyo wane wose nakhala mu chikaya ichi, ndipo imwe ndimwe ŵanthu ŵawemi kukhala namwe.”

Pa Mande yakulondezgapo, John, mubali wa pa Beteli wakapharazganga na kashelufu kamatayala pa msewu, pafupi na Beteli, ndipo pakiza mulongozgi wa tchalitchi. Mulongozgi uyu wakaphalira John kuti wakakondwa chomene na chiwoneskero cha Mabaibolo, kweniso wakati ntchiwemi nadi kulondezga ivyo Baibolo likuyowoya. Kweni ŵakati ŵadumbiskana kanyengo, mulongozgi uyu wakati, “Nakhuŵara chomene na imwe Ŵakaboni!” John wakazizwa ndipo wakamufumba chifukwa icho wakakhuŵalira. Mulongozgi uyu wakati, “Chifukwa chakuti mukusamuka kuno! IMWE KHALANI WAKA KWENEKUNO! Gulani vinyumba vinyake vikuruvikuru, panji muchite kuzenga waka, kweni mukhale kwenekuno. Chikaya ichi chakhoranga chifukwa cha mwaŵanthu imwe. Lekani nakwenyelera chomene kuti mukufumako kuno!”

Upharazgi wakuchemera ŵanthu kuti ŵazakawone malo kweniso ivyo ŵanthu aŵa ŵakawona vyakukhwaskana na Baibolo ukaŵa ukaboni uwemi chomene, ndipo ŵakamanya makora zina la Chiuta kuluska kumasinda kose.