Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo

Nkhani Nambara 110: Timote—Movwiri Muphya wa Paulosi

Nkhani Nambara 110: Timote—Movwiri Muphya wa Paulosi

Msepuka uyo wali na Paulosi apa ni Timote. Timote wakakhalanga na mbumba yakwake mu Lustra. Zina la anyina ŵakaŵa Yunike ndipo zina la abuya ŵake ŵakaŵa Loisi.

Iyi yikaŵa nyengo yacitatu kuti Paulosi wize ku Lustra. Pafupifupi cilimika cimoza panji viŵiri kumanyuma, Paulosi na Barnaba ŵakiza kuno kwa nyengo yakwamba kuzakapharazga. Sono pa nyengo iyi Paulosi wiza na mubwezi wake Sila.

Timote na Paulosi

Kasi ukumanya ivyo Paulosi wakaphalira Timote? ‘Kasi ungatemwa kuluta na ine na Sila?’ Paulosi wakafumba ntheura. ‘Ungatovwira kupharazga ku ŵanthu awo ŵakukhala ku vigaŵa vyakutali.’

‘Enya,’ Timote wakazgora, ‘nkhukhumba kuluta namwe.’ Mwaluŵiro Timote wakasida mbumba yakwake ndipo wakaluta na Paulosi na Sila. Kweni pambere tindasambire umo ŵakendera, tiye tiwone ivyo vikamucitikiranga Paulosi. Pafupifupi vilimika 17 vikajumphapo kufuma apo Yesu wakawonekera kwa Paulosi pa msewu wakuluta ku Damaseko.

Kumbukirani kuti, Paulosi wakiza ku Damaseko kuti wazakakome ŵasambiri ŵa Yesu, kweni sono ni mpositole! Nyengo yikati yajumphapo ŵalwani ŵa Paulosi ŵakakhumba kumukoma cifukwa cakuti ŵakakondwa yayi cifukwa wakasambizganga za Yesu. Kweni ŵasambiri ŵakawovwira Paulosi kuti wapone. Ŵakamuŵika mu citete cikuru na kumukhizgira kuwaro kwa ciliŵa ca msumba.

Pamanyuma pake Paulosi wakaluta ku Antiyoke kukapharazga. Nkhu msumba uwu uko ŵalondezgi ŵa Yesu kwa nyengo yakwamba ŵakacemeka Ŵakhristu. Pamanyuma pake Paulosi na Barnaba ŵakatumika kufuma ku Antiyoke kuluta ku vyaru vyakutali kuti ŵakapharazge. Umoza mwa misumba iyo ŵakafikako ukaŵa Lustra, kukwake kwa Timote.

Pakati pajumpha cilimika cimoza, Paulosi wakizaso ku Lustra. Apo Timote wakati wanyamuka na Paulosi na Sila, kasi ukumanya uko ŵakaluta? Laŵiska pa mapu, ndipo tiye tiwone ghanyake mwa malo agha.

Cakwamba ŵakaluta ku msumba uwo ukaŵa pafupi wa Ikoniya, pamanyuma pake ŵakaluta ku msumba waciŵiri wakucemeka Antiyoke. Kufuma mu msumba uwu ŵakaluta ku Tirowa, Filipi, Tesalonika na Bereya. Kasi ukuwuwona msumba wa Athene pa mapu apa? Paulosi wakapharazgamo mu msumba uwu. Pamanyuma pake ŵakakhala cilimika cimoza na hafu mu msumba wa Korinte kupharazga. Paumaliro pake ŵakakhala kanyengo kacoko mu Efeso. Pamanyuma pake ŵakakwera ngaraŵa na kwiza ku Kesareya, ndipo kufuma apa ŵakaluta ku Antiyoke uko Paulosi wakakhalanga.

Mwantheura Timote wakenda mitunda yitali yinandi kovwira Paulosi kuti wapharazge “makani ghawemi” na kwambiska mipingo ya Cikhristu yinandi. Para wakura, kasi uzamuŵa muteŵeti wakugomezgeka wa Ciuta nga ni Timote?

Milimo 9:19-30; 11:19-26; cipaturo 13 mupaka 17; 18:1-22.

Mapu

1. Roma; 2. Melita; 3. Bereya; 4. Tesalonika; 5. Korinte; 6. Filipi; 7. Athene; 8. Kirete; 9. Tirowa; 10. Efeso; 11. Mileto; 12. Kolose; 13. Antiyoke; 14. Ikoniya; 15. Lustra; 16. Kupuro; 17. Antiyoke; 18. Kesareya; 19. Yopa; 20. Damaseko; 21. Yerusalemu; 22. Nyanja Yikuru (Meditereniyani)Mafumbo

 • Kasi musepuka uyo wali pa cithuzithuzi apa ni njani, kasi wakakhalanga nkhu, ndipo mazina gha anyina na abuya ŵake mungaghazunura?
 • Kasi Timote wakazgora vici apo Paulosi wakamufumba kuti walute na Paulosi na Sila kukapharazga ku vigaŵa vyakutali?
 • Kasi ni nkhu uko ŵalondezgi ŵa Yesu kwa nyengo yakwamba ŵakacemeka Ŵakhristu?
 • Pamanyuma pakuti Paulosi, Sila, na Timote ŵafumako ku Lustra, kasi yinyake mwa misumba iyo ŵakayako ni nji?
 • Kasi Timote wakawovwira wuli Paulosi, ndipo ni fumbo wuli ilo ŵawukirano ŵakwenera kujifumba?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Milimo 9:19-30.

  Kasi Paulosi wakacita wuli vinthu mwamahara apo wakakumananga na ŵanthu ŵakususka makani ghawemi? (Mil. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16)

 • Ŵazgani Milimo 11:19-26.

  Nkhani iyo yili kulembeka pa Milimo 11:19-21, 26 yikulongora wuli kuti mzimu wa Yehova ukadangiliranga nchito ya kupharazga?

 • Ŵazgani Milimo 13:13-16, 42-52.

  Kasi lemba la Milimo 13:51, 52 likulongora wuli kuti ŵasambiri ŵakagongowa yayi nangauli ŵakasuskikanga? (Mat. 10:14; Mil. 18:6; 1 Pet. 4:14)

 • Ŵazgani Milimo 14:1-6, 19-28.

  Kasi mazgu ghakuti “ŵakaŵakolezga ku Fumu” ghakutovwira wuli kuti tileke kwenjerwa peneapo tikovwira awo ŵayamba sono kusambira Baibolo? (Mil. 14:21-23; 20:32; Yoh. 6:44)

 • Ŵazgani Milimo 16:1-5.

  Ni mwauli umo kukhumbisiska kwa Timote kuti ŵakotoleke kukalongolera kuzirwa kwa kucita ‘vyose cifukwa ca makani ghawemi’? (Mil. 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Tes. 2:8)

 • Ŵazgani Milimo 18:1-11, 18-22.

  Kasi lemba la Milimo 18:9, 10 likulongora wuli kuti Yesu wakulongozga mu nchito ya kupharazga, ndipo ici cikutikhozga wuli mazuŵa ghano? (Mat. 28:20)