Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo

Nkhani Nambara 109: Petrosi Wakacezgera Korneliyo

Nkhani Nambara 109: Petrosi Wakacezgera Korneliyo

Uyo wimilira apa ni mpositole Petrosi, ndipo ŵanyake awo ŵimilira kumanyuma kwake ni ŵanji mwa mabwezi ghake. Kweni cifukwa wuli mwanalume uyu wakugwadira Petrosi? Kasi iyo wakwenera kucita ici? Kasi wamumanya mwanalume uyu?

Petrosi wakukumana na Korneliyo

Mwanalume uyu ni Korneliyo. Ni mulara wa ŵasilikari ŵa Roma. Korneliyo wakamumanyanga yayi Petrosi, iye wakaphalirika waka kuti waceme Petrosi ku nyumba yake. Tiye tiwone kuti ici cikacitika wuli.

Ŵalondezgi ŵakwamba ŵa Yesu ŵakaŵa Ŵayuda, kweni Korneliyo wakaŵa Muyuda yayi. Ndipouli Korneliyo wakamutemwanga Ciuta, wakalombanga kwa iyo, ndipo wakacitiranga ŵanthu vinthu viwemi vinandi. Mwantheura, zuŵa linyake muhanya, mungelo wakamuwonekera ndipo wakamuphalira kuti: ‘Ciuta wakukondwa nawe comene, ndipo wazgorenge malurombo ghako. Utume ŵanalume ŵakaceme munthu munyake zina lake Petrosi, uyo wakukhala ku Yopa mu nyumba ya Simoni, uyo wakukhala mumphepete mwa nyanja.’

Nyengo yeneiyo Korneliyo wakatuma ŵanalume kuti ŵakatore Petrosi. Zuŵa lakulondezgapo, peneapo ŵanalume ŵara ŵakakhala pacoko waka kuti ŵafike ku Yopa, Petrosi wakaŵa pacanya pa nyumba ya Simoni. Wacali papo, Ciuta wakamupangiska kughanaghana kuti wakuwona salu yikuru yikuwa pasi kufuma kucanya. Mu salu iyo mukaŵa mitundu yakupambanapambana ya vinyama. Mwakuyana na dango la Ciuta ilo wakapeleka ku Ŵayuda, nyama izi zikaŵa zakukazuzgika zakuti munthu wangarya yayi, ndipouli wakapulika mazgu ghakuyowoya kuti: ‘Wuka, Petrosi. Koma ndipo urye.’

‘Ningakoma yayi!’ wakazgora ntheura Petrosi. ‘Ni ndaryepo cinthu ico nchikazuzi.’ Kweni mazgu ghakamuphalira Petrosi kuti: ‘Leka kuyowoya kuti nchakukazuzgika cinthu ico Ciuta sono wakuti nchiwemi.’ Ici cikacitika katatu. Peneapo Petrosi wakaghanaghaniranga ng’anamuro lake, ŵanalume awo ŵakatumika na Korneliyo ŵakafika pa nyumba ndipo ŵakapempha kuti ŵakumane na Petrosi.

Petrosi wakakhilira ku cipinda ca pasi na kuyowoya kuti: ‘Munthu uyo mukupenja ndine. Mwapukwaci kuno?’ Ŵanalume ŵara ŵakati ŵalongosora kuti mungelo wakaphalira Korneliyo kuti wacemere Petrosi ku nyumba yake, Petrosi wakazomera kuti walute nawo. Zuŵa lakulondezgapo Petrosi na ŵabwezi ŵake ŵakaluta kuti ŵakacezge na Korneliyo ku Kesareya.

Korneliyo wakawunganiska pamoza ŵabali na ŵabwezi ŵake. Wakati wafika Petrosi, Korneliyo wakamupokelera. Wakamugwadira, nga ni umo ukuwonera apa. Kweni Petrosi wakati: ‘Imilira; nane ndine munthu nga ndiwe.’ Nadi ndithu, Baibolo likulongora kuti nchiwemi yayi kugwada na kusopa munthu munyako. Tikwenera kusopa Yehova yekha.

Sono Petrosi wakapharazgira ŵanthu awo ŵakawungana. ‘Namanya sono kuti Ciuta wakuzomerezga ŵanthu wose,’ wakayowoya ntheura Petrosi. Ndipo wacali kuyowoya, Ciuta wakatuma mzimu wake utuŵa, ndipo ŵanthu ŵakamba kuyowoya viyowoyero vyakupambanapambana. Ici cikaŵaziziswa comene ŵasambiri ŵa Ciyuda awo ŵakiza na Petrosi, cifukwa ŵakaghanaghananga kuti Ciuta wakutemwa Ŵayuda pera. Ici cikaŵasambizga kuti Ciuta wakuwona fuko limoza kuŵa liwemi panji lakuzirwa kwa iyo kuluska mafuko ghanyake cara. Kasi ici nchiwemi yayi kuti waliyose wa ise wakumbukirenge ici?

Milimo 10:1-48; 11:1-18; Civumbuzi 19:10.Mafumbo

 • Kasi mwanalume uyo wagwada pa cithuzithuzi apa ni njani?
 • Kasi mungelo wakamuphalira vici Korneliyo?
 • Kasi Ciuta wakamupangiska Petrosi kuwona vici apo wakaŵa pacanya pa nyumba ya Simoni ku Yopa?
 • Cifukwa wuli Petrosi wakaphalira Korneliyo kuti wangamugwadiranga yayi na kumusopa?
 • Cifukwa wuli ŵasambiri ŵa Ciyuda awo ŵakaŵa na Petrosi ŵakazizwa?
 • Ni sambiro wuli lakuzirwa ilo tikusambira pa ulendo wa Petrosi wa kukacezga na Korneliyo?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Milimo 10:1-48.

  Mazgu gha Petrosi agho ghakusangika pa Milimo 10:42 ghakulongora vici za nchito ya kupharazga makani ghawemi gha Ufumu? (Mat. 28:19; Mrk. 13:10; Mil. 1:8)

 • Ŵazgani Milimo 11:1-18.

  Kasi Petrosi wakacitaci apo Yehova wakamutuma ku Ŵamitundu, ndipo tingalondezga wuli ciyelezgero cake? (Mil. 11:17, 18; 2 Kor. 10:5; Efe. 5:17)