Mazuŵa ghakati ghajumphapo, Yesu wakajilongora ku ŵasambiri ŵake kwa nyengo zinandi. Nyengo yinyake, ŵasambiri pafupifupi 500 ŵakamuwona pa nyengo yimoza. Kasi ukumanya ivyo Yesu wakaŵaphaliranga para wawonekera kwa iwo? Wakaŵaphaliranga za ufumu wa Ciuta. Yehova wakatuma Yesu pa caru capasi kuti wazakasambizge ŵanthu za Ufumu. Ndipo wakalutilira kucita nthena nanga ni apo wakati wawuka ku ŵakufwa.

Yesu wakukwera kucanya

Kasi ufumu wa Ciuta nchivici? Kasi ukukumbuka? Enya, Ufumu wa Ciuta ni boma la Ciuta ilo liri kucanya, ndipo Yesu ndiyo Ciuta wamusora kuŵa fumu. Nga ni umo tili kusambilira, Yesu wakalongora kuti wazamuŵa fumu yiwemi comene mwa kulyeska ŵanthu ŵanjara, kucizga ŵalwari, ndiposo nanga kungaŵa kuwukiska ŵakufwa!

Ntheura para Yesu wazakayamba kuwusa nga ni Fumu kucanya kwa vilimika 1000, kasi pa caru capasi pazamuŵa wuli? Enya, caru cose capasi cizamuŵa paradiso wakutowa. Kuzamuŵavya nkhondo, kuswa malango, ulwari, panji nyifwa. Tikumanya kuti uwu mbunenesko cifukwa Ciuta wakapanga caru capasi kuti ciŵe paradiso mwakuti ŵanthu ŵasangwengemo. Ndico cifukwa cake pakwamba wakapanga munda wa Edeni. Ndipo Yesu wazamuwoneseska kuti ivyo Ciuta wakukhumba vyafiskika.

Nyengo yikakwana yakuti Yesu wawelere kucanya. Wakawonekera ku ŵasambiri ŵake kwa mazuŵa 40. Mwantheura ŵakaŵa ŵakusimikizga kuti wawuka nadi. Kweni pambere wandalekane na ŵasambiri ŵake, ŵakaŵaphalira kuti: ‘Mungafumanga yayi mu Yerusalemu mupaka apo muzamupokera mzimu utuŵa.’ Mzimu utuŵa ni nkhongono iyo Ciuta wakugwiliskira nchito, uwo tingawuyelezgera na mphepo ya kuputa, weneuwo ukovwira ŵasambiri ŵake kucita khumbo la Ciuta. Paumaliro pake, Yesu wakati: ‘Mupharazgenge za ine pa caru cose capasi.’

Yesu wakati wayowoya mazgu agha, cinthu cinyake cakuziziswa cikacitika. Wakayamba kukwera kucanya, nga ni umo ukuwonera apa. Bingo likamubisa, ndipo ŵasambiri ŵakamuwonaso yayi. Yesu wakaluta kucanya, ndipo wakayamba kuwusa ŵasambiri ŵake pa caru capasi kufumira kuko.

Ŵasambiri ŵakulaŵiska kucanya

1 Ŵakorinte 15:3-8; Civumbuzi 21:3, 4; Milimo 1:1-11.Mafumbo

 • Ni ŵasambiri ŵalinga awo ŵakamuwona Yesu pa nyengo yimoza, ndipo Yesu wakaŵaphaliranga vici?
 • Kasi Ufumu wa Ciuta ni vici, ndipo umoyo wuzamuŵa wuli para Yesu wazakayamba kuwusa nga ni Fumu kwa vilimika 1000?
 • Kasi Yesu wakawonekera ku ŵasambiri ŵake kwa mazuŵa ghalinga, kweni sono yikaŵa nyengo yakuti waciteci?
 • Pambere wandalekane na ŵasambiri ŵake, kasi wakaŵaphalira kuti ŵaciteci?
 • Nchivici ico cikucitika pa cithuzithuzi apa, ndipo nchivici ico cikamubisa Yesu?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani 1 Ŵakorinte 15:3-8.

  Cifukwa wuli mpositole Paulosi wakayowoya mwakusimikizga kuti Yesu wawuka, ndipo ni vinthu wuli ivyo Ŵakhristu mazuŵa ghano wangayowoya na cigomezgo cose? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Yes. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 • Ŵazgani Milimo 1:1-11.

  Mwakuyana na Milimo 1:8, kasi mulimo wa kupharazga ukathandazgika mupaka nkhu? (Mil. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23)