Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nkhani Nambara 102: Yesu Ngwamoyo

Nkhani Nambara 102: Yesu Ngwamoyo

Kasi mwanakazi na ŵanalume ŵaŵiri awo ŵali apa ukuŵamanya? Mwanakazi uyu ni Mariya wa ku Magadala, mubwezi wa Yesu. Ŵanalume awo ŵavwara malaya ghatuŵa mbangelo. Umo Mariya wakulingizga ni malo umo thupi la Yesu likaŵikika wati wafwa. Ghakucemeka dindi. Kweni pa nyengo iyi thupi mukaŵavya! Kasi ni njani wakatora? Tiye tiwone.

Ŵangelo ŵakuyowoya na Mariya wa ku Magadala

Yesu wakati wafwa, ŵasembe ŵakati kwa Pilato: ‘Apo Yesu wakaŵa wamoyo wakayowoya kuti wazamuwuka para pajumpha mazuŵa ghatatu. Ntheura mutume ŵalinda kuti ŵalinde dindi. Mwakuti ŵasambiri ŵake ŵaleke kwiza na kwiba thupi lake na kuyowoya kuti wawuka ku ŵakufwa!’ Pilato wakaphalira ŵasembe kuti ŵatume ŵasilikari kuti ŵakalinde dindi.

Kweni ku matandakuca pa zuŵa lacitatu kufumira apo Yesu wakafwira, mungelo wa Yehova wakiza mwamabuci. Wakawuskapo libwe pa dindi. Ŵasilikari wakatenthema comene mwakuti ŵakakhala waka cete kwambura kusunkhunyika. Paumaliro pake, ŵakati ŵalaŵiska mukati mwa dindi, ŵakawona kuti thupi mulije! Ŵasilikari ŵanyake ŵakanjira mu msumba na kuphalira ŵasembe ivyo vikacitika. Kasi ukumanya ivyo ŵasembe ŵaheni ŵara ŵakacita? Ŵakapeleka ndarama ku ŵasilikari kuti ŵayowoye utesi. Ŵakaphalira ŵasilikari kuti: ‘Muyowoyenge kuti ŵasambiri ŵake ŵakiza nausiku apo ise tikaŵa mu tulo, ndipo ŵakatora thupi lake.’

Pa nyengo iyi, ŵanakazi ŵanyake awo ŵakaŵa mabwezi gha Yesu ŵakiza ku dindi. Iwo ŵakazizwa comene kuwona kuti dindi ndamwazi! Mwamabuci ŵangelo ŵaŵiri awo ŵakavwara malaya ghakugadima ŵakawoneka. ‘Mukupenjeraci Yesu kuno?’ ŵakafumba ntheura. ‘Iye wawuka. Lutani mwaluŵiro mukaphalire ŵasambiri ŵake.’ Mwee, nalo ni juŵani ilo ŵanakazi ŵara ŵakacimbira! Kweni mu nthowa, mwanalume munyake wakaŵayimika. Kasi wamumanya mwanalume uyu? Ni Yesu! ‘Lutani mukaphalire ŵasambiri ŵane,’ wakayowoya ntheura.

Ŵanakazi ŵara ŵakati ŵaphalira ŵasambiri kuti Yesu ngwamoyo ndipo ŵamuwona, ŵasambiri ŵakagomezga yayi. Petrosi na Yohane ŵakacimbilira ku dindi kuti ŵakajiwonere ŵekha, kweni ŵakasanga kuti dindi ndamwazi! Petrosi na Yohane ŵakati ŵafumako ku dindi, Mariya wa ku Magadala wakakhalira kumanyuma. Mpha nyengo iyi apo wakalingizga mu dindi na kuwona ŵangelo ŵaŵiri.

Kasi ukumanya ico cikacitikira thupi la Yesu? Ciuta wakapangiska kuti lizgeŵe. Ciuta kuti wakawukiska Yesu na thupi lanyama ilo wakafwa nalo yayi. Wakamupa thupi liphya lauzimu, nga ni ilo ŵali nalo ŵangelo kucanya. Kweni kuti ŵalongore ŵasambiri ŵake kuti wawuka, Yesu wakajilongoranga mu thupi ilo ŵanthu ŵangawona, nga ni umo tisambilirenge.

Mateyu 27:62-66; 28:1-15; Luka 24:1-12; Yohane 20:1-12.Mafumbo

 • Kasi mwanakazi na ŵanalume ŵaŵiri awo ŵali pa cithuzithuzi apa mbanjani, ndipo ŵali nkhu?
 • Cifukwa wuli Pilato wakaphalira ŵasembe kuti ŵatume ŵasilikari ŵakalinde dindi la Yesu?
 • Kasi mungelo wakacita vici kumatandakuca pa zuŵa la citatu kufumira apo Yesu wakafwira, ndipo ŵasembe ŵakacitaci?
 • Cifukwa wuli ŵanakazi ŵanyake ŵakazizwa comene apo ŵakafika ku dindi la Yesu?
 • Cifukwa wuli Petrosi na Yohane ŵakacimbilira ku dindi la Yesu, ndipo ŵakasanga vici?
 • Nchivici ico cikacitikira thupi la Yesu, ndipo wakacita vici kuti walongore ŵasambiri ŵake kuti wawuka?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Mateyu 27:62-66 na 28:1-15.

  Peneapo Yesu wakati wawuka ku ŵakufwa, ni mwauli umo ŵasofi ŵalara, Ŵafarisi, na ŵanalume ŵalara wakayowoyera viheni mzimu utuŵa? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 • Ŵazgani Luka 24:1-12.

  Kasi nkhani ya kuwuka kwa Yesu yikulongora wuli kuti Yehova wakuwona ŵanakazi kuŵa ŵakaboni ŵakugomezgeka? (Luka 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7)

 • Ŵazgani Yohane 20:1-12.

  Kasi lemba la Yohane 20:8, 9 likutovwira wuli kuwona kuzirwa kwa kulindilira usange tikupulikiska yayi kufiskika kwa ucimi wa Baibolo? (Zinth. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luka 24:5-8; Yoh. 16:12)