Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo

Nkhani Nambara 92: Yesu Wakawuska Munthu Wakufwa

Nkhani Nambara 92: Yesu Wakawuska Munthu Wakufwa

Msungwana uyo ukuwona apa wali na vilimika 12. Yesu wamukora woko, ndipo amama na adada ŵake ŵimilira pafupi. Kasi ukumanya cifukwa ico ŵakuwonekera ŵakukondwa comene? Tiye tiwone cifukwa cake.

Yesu wakuwuska mwana msungwana wa Yayiro

Adada ŵa msungwana uyu ni munthu wakuzirwa, ndipo zina lawo mba Yayiro. Zuŵa linyake mwana wawo wakalwara, ndipo ŵakamugoneka pa bede. Kweni wakasintha yayi. Matenda ghakakulirakulira. Yayiro na muwoli wake ŵakenjerwa comene cifukwa cikawoneka kuti mwana wawo wafwenge. Ndiyo yekha pera mwana msungwana uyo ŵakaŵa nayo. Ntheura Yayiro wakaluta kukapenja Yesu. Wakapulika minthondwe iyo Yesu wakacitanga.

Yayiro wakati wamusanga Yesu, pakaŵa wumba ukuru uwo ukamuzingilizga. Kweni Yayiro wakaporota mu wumba na kuwa pa malundi gha Yesu. ‘Mwana wane msungwana walwara comene,’ wakayowoya mwantheura. ‘Conde, tiyeni mukamucizge,’ iyo wakamulomba. Yesu wakazgora kuti walutenge.

Peneapo ŵakalutanga, wumba ukasendeleranga kuti ufike kufupi. Mwamabuci Yesu wakima. Wakafumba kuti: ‘Kasi ninjani uyo wanikhwaska?’ Yesu wakajipulika kuti nkhongono zafumamo mwa iyo, ntheura wakamanya kuti munyake wamukhwaska. Kweni kasi ni njani? Ni mwanakazi uyo wakaŵa mulwari comene kwa vilimika 12. Wakiza na kukhwaska malaya gha Yesu, ndipo wakacira.

Ici cikapangiska Yayiro kujipulika makora, cifukwa wakawona umo kuliri kwambura kusuzga kwa Yesu kucizga munthu. Kweni pa nyengo yeneiyo kukiza thenga. Likaphalira Yayiro kuti: ‘Leka kumusuzga Yesu, mwana wako wafwa.’ Yesu wakapulika mazgu agha, ntheura wakaphalira Yayiro kuti: ‘Leka kwenjerwa, wamuŵa makora.’

Ŵati ŵafika ku nyumba ya Yayiro, ŵanthu ŵakaliranga na citima cikuru. Kweni Yesu wakati: ‘Lekani kulira. Mwana wandafwe. Wali waka mu tulo.’ Kweni iwo ŵakamuseka cifukwa ŵakamanya kuti wafwa.

Yesu wakatora adada na amama ŵa mwana na ŵapositole ŵake ŵatatu na kunjira nawo mu cipinda umo mukaŵa mwana. Wakamukora pa woko na kuyowoya kuti: ‘Wuka!’ Umoyo wake ukuweleramo nadi nga ni umo ukuwonera apa. Wakawuka na kwamba kwenda uku na uku! Ici ndico cifukwa cake anyina na awiske mbakukondwa comene.

Aka kakaŵa kakwamba yayi kuti Yesu wawuske munthu ku ŵakufwa. Munthu wakwamba uyo Baibolo likutiphalira ni mwana musepuka wa cokoro ico cikakhalanga mu msumba wa Nayini. Mukuluta kwa nyengo, Yesu wakawuskaso Lazaro, mdumbu wa Mariya na Marita. Para Yesu wazamuwusanga nga ni fumu ya Ufumu wa Ciuta, wazamuwuska ŵanthu ŵanandi ku ŵakufwa. Kasi ici nchakukondweska yayi?

Luka 8:40-56; 7:11-17; Yohane 11:17-44.Mafumbo

 • Pa cithuzithuzi apa, kasi adada ŵa msungwana uyu ni mbani, ndipo nchifukwa wuli iwo na awoli ŵawo mbakwenjerwa comene?
 • Kasi Yayiro wakacitaci wakati wasanga Yesu?
 • Nchivici ico cikacitika apo Yesu wakalutanga ku nyumba ya Yayiro, ndipo Yayiro wakaphalirika vici apo wakaŵa munthowa?
 • Cifukwa wuli ŵanthu ŵakamuseka Yesu mu nyumba ya Yayiro?
 • Apo wakati wanjira na adada na amama ŵa mwana na ŵapositole ŵake ŵatatu mu cipinda ico mukaŵa mwana, kasi Yesu wakacitaci?
 • Kasi mukumanya ŵanthu ŵanyake awo Yesu wakaŵawuska ku ŵakufwa, ndipo ici cikulongora vici?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Luka 8:40-56.

  Kasi Yesu wakalongora wuli lusungu ku mwanakazi uyo wakaŵa na nthenda ya kusulura ndopa, ndipo ŵalara ŵa mpingo wa Cikhristu ŵakusambirapo vici? (Luka 8:43, 44, 47, 48; Lev. 15:25-27; Mat. 9:12, 13; Kol. 3:12-14)

 • Ŵazgani Luka 7:11-17.

  Kasi ŵanthu awo ŵakutemweka ŵawo ŵali kufwa ŵangapembuzgika wuli na ivyo Yesu wakacitira cokoro ca ku Nayini? (Luka 7:13; 2 Kor. 1:3, 4; Heb. 4:15)

 • Ŵazgani Yohane 11:17-44.

  Kasi Yesu wakalongora wuli kuti nchakawiro kulira para wakutemweka withu wafwa? (Yoh. 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)