Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo

Nkhani Nambara 91: Yesu Wakasambizga pa Phiri

Nkhani Nambara 91: Yesu Wakasambizga pa Phiri

Wona Yesu wakhala pasi apa. Wakusambizga ŵanthu wose aŵa pa phiri mu Galileya. Awo ŵakhala kufupi comene na iyo mbasambiri ŵake. Wasankha ŵanalume 12 aŵa kuti ŵaŵe ŵapositole ŵake. Ŵapositole mbasambiri ŵapadera ŵa Yesu. Kasi mazina ghawo ukughamanya?

Yesu wakusambizga

Pali Simone Petrosi na munung’una wake Andireya. Ndiposo pali Yakobe na Yohane, awoso mphaukuru na paunung’una. Paliso mpositole munyake uyo zina lake ni Yakobe na munyakeso uyo zina lake ni Simone. Ŵapositole ŵaŵiri ŵakucemeka Yuda. Yumoza ni Yuda Isikariyote, ndipo munyake ni Yuda uyo wakucemekaso Tadeyu. Paliso Filipu na Nataniyele (wakucemekaso Bartolomeyu), na Mateyu na Tomasi.

Wati wawerako ku Samariya, Yesu wakamba kupharazga kwa nyengo yakwamba kuti: ‘Ufumu wakucanya waneng’enera.’ Kasi ufumu uwu ukuwumanya? Ni boma leneco la Ciuta. Yesu ndiyo fumu yake. Wazamuwusa kufuma kucanya na kwiziska mtende pa caru capasi. Ufumu wa Ciuta uzamuzgora caru cose capasi kuŵa paradiso wakutowa.

Apa Yesu wakusambizga ŵanthu za ufumu wa Ciuta. Wakulongosora kuti: ‘Para mukulomba mutenge, Ŵadada ŵithu ŵakucanya, zina linu litumbikike. Ufumu winu wize. Khumbo linu licitike pano pasi nga nkhucanya.’ Ŵanthu ŵanandi ŵakucema lurombo lwa ciyelezgero ili kuti ‘Lurombo lwa Fumu.’ Ŵanyake ŵakulicema kuti lurombo lwa ‘Ŵadada Ŵithu.’ Kasi ungayowoya lurombo lose?

Yesu wakasambizgaso ŵanthu umo ŵakwenera kucitirana vinthu yumoza na munyake. Wakati: ‘Vyose ivyo mukukhumba kuti ŵanyinu ŵamucitirani, vyeneivyo namwe muŵacitirenge.’ Kasi ukukondwa yayi para ŵanyako ŵakukucitira vinthu mwalusungu? Ntheura, Yesu wakuti tikwenera kucitira ŵanyithu vinthu mwalusungu. Kasi cizamuŵa cinthu cakukondweska yayi peneapo waliyose wazamucita ici mu paradiso?

Mateyu cipaturo 5 mupaka 7; 10:1-4.Mafumbo

 • Pa cithuzithuzi apa, ni nkhu uko Yesu wakusambizga, ndipo mbanjani awo ŵakhala kufupi comene na iyo?
 • Zunurani mazina gha ŵapositole 12.
 • Kasi Yesu wakusambizga za Ufumu wuli?
 • Kasi Yesu wakasambizga ŵanthu kuti ŵalombenge vici?
 • Kasi Yesu wakayowoyaci za umo ŵanthu ŵakwenera kucitirana vinthu?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Mateyu 5:1-12.

  Kasi tingalongora wuli kuti tikupwelelera umoyo withu wauzimu? (Mat. 5:3; Rom. 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)

 • Ŵazgani Mateyu 5:21-26.

  Kasi lemba la Mateyu 5:23, 24 likudidimizga wuli kuti ubwezi withu na ŵabali ukukhwaskaso ubwezi withu na Yehova? (Mat. 6:14, 15; Sal. 133:1; Kol. 3:13; 1 Yoh. 4:20)

 • Ŵazgani Mateyu 6:1-8.

  Ni nkharo wuli yiheni iyo Ŵakhristu ŵakwenera kulambalara? (Luka 18:11, 12; 1 Kor. 4:6, 7; 2 Kor. 9:7)

 • Ŵazgani Mateyu 6:25-34.

  Kasi Yesu wakasambizgaci za kukhumbikwa kwa kugomezga Yehova pa cigaŵa ca vinthu vyakuthupi? (Ex. 16:4; Sal. 37:25; Fil. 4:6)

 • Ŵazgani Mateyu 7:1-11.

  Kasi ciyelezgero ca Yesu ico cikusangika pa Mateyu 7:5 cikutisambizgaci? (Zinth. 26:12; Rom. 2:1; 14:10; Yak. 4:11, 12)

Manyani Vinandi

YESU NI NTHOWA, UNENESKO, NA UMOYO

Upharazgi pa Phiri

Manyani fundo zikuru izo Yesu wakayowoya.