Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nkhani Nambara 88: Yohane Wakabapatiza Yesu

Nkhani Nambara 88: Yohane Wakabapatiza Yesu

Wona nkhunda iyo yikwiza pa mutu wa munthu uyu. Munthu uyu ni Yesu. Pa nyengo iyi wakaŵa na vilimika pafupifupi 30. Ndipo uyo wali nayo ni Yohane. Tili kusambirapo kale vinthu vinyake vyakukhwaskana na iyo. Kasi ukukumbuka apo Mariya wakaluta kwa mbali wake Elizabeti, ndipo mwana mu nthumbo ya Elizabeti wakabwalanthika na cimwemwe? Mwana wambura kubabika yura wakaŵa Yohane. Kweni kasi Yohane na Yesu ŵakacitangaci apa?

Yesu wakubapatizika

Yohane wakabizga Yesu mu Mronga wa Yorodani. Umu ndimo munthu wakubapatizikira. Cakwamba wakubizgika mu maji, ndipo pamanyuma pake ŵakumuzuwuraso. Cifukwa cakuti ici ndico Yohane wakacitanga ku ŵanthu, wakacemeka kuŵa Yohane Mbapatizi. Kweni kasi nchifukwa wuli Yohane wakabapatiza Yesu?

Yohane wakacita ici cifukwa cakuti Yesu wakiza na kumulomba kuti wamubapatize. Yohane wakabapatizanga ŵanthu awo ŵakakhumbanga kulongora kuti mbacitima cifukwa ca vinthu viheni ivyo ŵacita. Kweni kasi Yesu wakacitapo cinthu cilicose ciheni cakuti cimucitiske citima? Yayi, Yesu wakacitapo cinthu ciheni cilicose cara, cifukwa ni Mwana wa Ciuta uyo wakafuma kucanya. Ntheura, pakaŵa cifukwa cinyake ico wakalombera Yohane kuti wamubapatize. Tiye tiwone cifukwa ici.

Yesu wakaŵa wakupara mathabwa pambere wandize kwa Yohane. Wakapanganga mathebulo, mipando na mabenchi. Yosefe, mfumu wa Mariya, wakaŵa wakupara mathabwa, ndipo wakasambizga Yesu kuti nayo waŵe wakupara mathabwa. Kweni Ciuta wakatuma Mwana wake kwiza pa caru capasi kuti wazakaŵe wakupara mathabwa yayi. Wakamutuma kuti wazakacite mulimo wapadera, ndipo nyengo yikakwana kuti Yesu wayambe mulimo uwu. Mwantheura kulongora kuti nyengo yakwana yakucitira khumbo la Ŵawiske, Yesu wakalomba Yohane kuti wamubapatize. Kasi Ciuta wakakondwa na ici?

Enya, wakakondwa, cifukwa Yesu wati wafuma mu maji, kucanya kukafuma lizgu lakuti: ‘Uyu ni Mwana wane wakutemweka, mweneuyo nkhukondwa nayo.’ Ndiposo, kucanya kukajurika ndipo nkhunda iyi yikiza pa Yesu. Kweni ni nkhunda yeneco yayi. Yikuwoneka waka nga ni nkhunda. Ukaŵa mzimu utuŵa wa Ciuta.

Yesu wakaŵa na vinandi vyakuti waghaneghane, ntheura wakaluta ku malo gha yekha kwa mazuŵa 40. Wacali kuko, Satana wakiza kwa iyo. Kwa nyengo zitatu Satana wakayezga kunyenga Yesu kuti waswe malango gha Ciuta. Kweni Yesu wakakana.

Pamanyuma pake, Yesu wakawerako ndipo wakakumana na ŵanalume awo ŵakaŵa ŵalondezgi panji ŵasambiri ŵake ŵakwamba. Ghanyake mwa mazina ghawo ni Andireya, Petrosi (wakucemekaso Simone), Filipu na Nataniyele (wakucemekaso Bartolomeyu). Yesu na ŵasambira ŵaphya aŵa ŵakanyamuka kuluta ku Galileya. Ŵali mu Galileya ŵakima pa Kana, cikaya ca Nataniyele. Wali ku Kana, Yesu wakaluta ku ciphikiro cikuru ca ukwati, uko wakacita munthondwe wake wakwamba. Kasi munthondwe uwo wakacita ukuwumanya? Wakazgora maji kuŵa vinyo.

Mateyu 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Marko 6:3; Yohane 1:29-51; 2:1-12.Mafumbo

 • Kasi ŵanalume ŵaŵiri awo ŵali pa cithuzithuzi apa mbanjani?
 • Kasi munthu wakubapatizika wuli?
 • Kasi Yohane wakabapatizanga ŵanthu awo ŵacita vici?
 • Kasi pakaŵa cifukwa wuli capadera ico cikapangiska Yesu kulomba Yohane kuti wamubapatize?
 • Ciuta wakalongora wuli kuti wakakondwa na kubapatizika kwa Yesu?
 • Nchivici ico cikacitika apo Yesu wakaluta ku malo gha yekha kwa mazuŵa 40?
 • Kasi ŵanyake mwa ŵasambiri ŵa Yesu ŵakwamba mbanjani, ndipo munthondwe wakwamba uwo wakacita ukaŵa vici?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Mateyu 3:13-17.

  Nchiyelezgero wuli ca kubapatiza ico Yesu wakapeleka ku ŵalondezgi ŵake? (Sal. 40:7, 8; Mat. 28:19, 20; Luka 3:21, 22)

 • Ŵazgani Mateyu 4:1-11.

  Kasi kusambizga Malemba mwaluso kwa Yesu kukutikhozga wuli kuti tiŵazgenge Baibolo nyengo zose? (Mat. 4:5-7; 2 Pet. 3:17, 18; 1 Yoh. 4:1)

 • Ŵazgani Yohane 1:29-51.

  Kasi Yohane Mbapatizi wakaŵatuma nkhu ŵasambiri ŵake, ndipo tingamulondezga wuli mazuŵa ghano? (Yoh. 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 • Ŵazgani Yohane 2:1-12.

  Kasi munthondwe wakwamba uwo Yesu wakacita ukulongora wuli kuti Yehova wakuŵanora yayi ŵateŵeti ŵake vinthu viwemi? (Yoh. 2:9, 10; Sal. 84:11; Yak. 1:17)