Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo

Nkhani Nambara 84: Mungelo Wakiza kwa Mariya

Nkhani Nambara 84: Mungelo Wakiza kwa Mariya

Mwanakazi wakutowa uyu ni Mariya. Ni Muisrayeli uyo wakakhalanga mu tawuni ya Nazarete. Ciuta wakamanya kuti wakaŵa munthu muwemi comene. Ndico cifukwa cake wakatuma mungelo wake Gabriyeli kuti wazakayowoye nayo. Kasi ukumanya ico Gabriyeli wakakhumba kuphalira Mariya? Tiye tiwone.

‘Monire iwe wakucindikika, Yehova wali nawe,’ Gabriyeli wakayowoya mwantheura. Munthu uyu wakaŵa wacilendo kwa Mariya. Wakenjerwa, cifukwa wakamanya yayi ico wakung’anamura. Kweni Gabriyeli wakamuzikiska mtima.

Mariya

‘Ungopanga yayi Mariya,’ wakayowoya ntheura. ‘Pakuti Yehova wakukondwa nawe. Ndico cifukwa cake wakucitirenge cinthu cakuziziswa. Sonosono apa uŵenge na mwana. Ndipo zina lake umuthyenge Yesu.’

Gabriyeli wakalutirizga kulongosora wakati: ‘Mwana uyu wazamuŵa mukuru, ndipo wazamucemeka Mwana wa Ciuta Wapacanya Nkhanira. Yehova wamwimikenge kuŵa fumu, nga ni umo Davide wakaŵira. Kweni Yesu waŵenge fumu kwamuyirayira, ndipo ufumu wake kuti umalenge yayi!’

‘Kasi ici cingacitika wuli?’ Mariya wakafumba. ‘Ine nindatengwe yayi. Nindakhalepo pamoza na mwanalume, ntheura ningaŵa wuli na mwana?’

Gabriyeli wakazgora kuti: ‘Nkhongono ya Ciuta yizenge pa iwe, ntheura mwana wazamucemeka Mwana wa Ciuta.’ Pamanyuma pake wakaphalira Mariya kuti: ‘Kumbuka mbali wako Elizabeti. Ŵanthu ŵakatenge wacekura comene kuti wangababa yayi mwana. Kweni sonosono apa waŵenge na mwana musepuka. Sono wawona, palije cinthu ico Ciuta wangatondeka kucita.’

Penepapo Mariya wakati: ‘Ndine muzga wa Yehova! Cicitike kwa ine kwakuyana na umo mwayowoyera.’ Ndipo mungelo wakaluta.

Mariya wakaluta mwaluŵiro kwa Elizabeti. Elizabeti wati wapulika mazgu gha Mariya, mwana wakabwalanthika na cimwemwe mu nthumbo yake. Elizabeti wakazura na mzimu wa Ciuta, ndipo wakaphalira Mariya kuti: ‘Ndiwe wakucindikika pakati pa ŵanakazi.’ Mariya wakakhala na Elizabeti kwa myezi pafupifupi yitatu, ndipo pamanyuma pake wakawelera ku Nazarete.

Mariya wakaŵa pafupi kutengwa kwa mwanalume zina lake Yosefe. Kweni Yosefe wati wapulika kuti Mariya wali na nthumbo, wakaghanaghana za kumuleka. Ntheura mungelo wa Ciuta wakamuphalira kuti: ‘Ungawopanga yayi kumutora Mariya muwoli wako. Cifukwa Ciuta ni uyo wamupa mwana.’ Ntheura Mariya na Yosefe ŵakatorana, ndipo ŵakalindizga kuti Yesu wababike.

Luka 1:26-56; Mateyu 1:18-25.Mafumbo

 • Kasi mwanakazi uyo wali pa cithuzithuzi ici ni njani?
 • Kasi Gabriyeli wakamuphalira vici Mariya?
 • Kasi Gabriyeli wakalongosora wuli kwa Mariya kuti waŵenge na mwana nangauli wandakhalepo pamoza na mwanalume?
 • Nchivici ico cikacitika peneapo Mariya wakaluta kwa Elizabeti?
 • Kasi Yosefe wakaghanaghana vici wakati wapulika kuti Mariya wali na nthumbo, kweni nchifukwa wuli wakasintha maghanoghano ghake?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Luka 1:26-56.

  Kasi lemba Luka 1:35 likulongosora wuli za kwananga kulikose uko Mariya wakahara kwa Adamu peneapo Ciuta wakasamuska umoyo wa Mwana wake kufuma kucanya? (Hag. 2:11-13; Yoh. 6:69; Heb. 7:26; 10:5)

  Kasi Yesu wakacindikika wuli nanga ni apo wakaŵa wandababike? (Luka 1:41-43)

  Kasi Mariya nchiyelezgero wuli ciwemi ku Ŵakhristu awo ŵakupika mauteŵeti ghakuzirwa mazuŵa ghano? (Luka 1:38, 46-49; 17:10; Zinth. 11:2)

 • Ŵazgani Mateyu 1:18-25.

  Nangauli Yesu wakapika cara zina lakuti Emanuweli, kasi kacitiro kake ka vinthu kakufiska wuli ng’anamuro la zina ili? (Mat. 1:22, 23; Yoh. 14:8-10; Heb. 1:1-3)

Manyani Vinandi

YESU NI NTHOWA, UNENESKO, NA UMOYO

Mauthenga Ghapadera Ghakufuma kwa Chiuta

Mungelo Gabriyeli wakiza na mauthenga agho ghakaŵa ghakusuzga kughagomezga.

MAKADI GHA ŴANTHU ŴA MU BAIBOLO

Kadi la mu Baibolo la Mariya

Manya uko Mariya wakaluta na Yesu wati wakwaniska mazuŵa 40 kufuma apo wakababikira. Pulinta, cheketa, na kusunga kadi la munthu wa mu Baibolo ili.

YEZGANI CHIPULIKANO CHAWO

Mariya—“Wonani, Muzgakazi wa Yehova!”

Kasi ivyo Mariya wakazgora mungelo Gabriyeli vikutiphalira vichi vya chipulikano chake? Kasi ni makhaliro wuli ghanyake agho wakalongora?