Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nkhani Nambara 96: Yesu Wakacizganga Ŵalwari

Nkhani Nambara 96: Yesu Wakacizganga Ŵalwari

Peneapo Yesu wakendanga mu caru, wakacizganga ŵalwari. Mbiri ya minthondwe iyi yikupulikikwa mu vikaya na mu matawuni yose ya pafupi. Ntheura ŵanthu ŵakizanga na ŵakupendera, ŵambura kuwona, ŵambura kupulika na ŵanyake ŵanandi awo ŵakaŵa ŵalwari. Ndipo Yesu wakaŵacizga wose.

Vilimika pafupifupi vitatu vikajumphapo kufumira apo Yohane wakabapatizira Yesu. Yesu wakaphalira ŵapositole ŵake kuti mu nyengo yicoko waka walutenge ku Yerusalemu uko wakeneranga kukakomeka ndipo pamanyuma pake kuwuka ku ŵakufwa. Yesu wakalutilira kucizga ŵalwari.

Yesu wakucizga mwanakazi mulwari

Zuŵa linyake Yesu wakasambizganga pa Sabata. Sabata likaŵa zuŵa la kupumura la Ŵayuda. Mwanakazi uyo ukumuwona apa waŵa mulwari kwa nyengo yitali. Wakaŵa wakukokonyara kwa vilimika 18, ndipo wakatondekanga kwinuka. Ntheura Yesu wakaŵika mawoko ghake pa iyo, ndipo wakamba kwinuka. Wakacizgika!

Ici cikakwiyiska ŵalongozgi ŵacisopo. ‘Pali mazuŵa ghankhondi na limoza gheneagho tikwenera kugwira nchito,’ yumoza wa iwo wakayowoya ntheura kuphalira wumba. ‘Agha ndigho mazuŵa ghakuti mwize kuti mucizgike, pa Sabata cara!’

Kweni Yesu wakazgora kuti: ‘Mwa ŵanthu ŵaheni imwe, ninjani wa imwe wangaleka kusutura mbunda yake kuti yikamwe maji pa Sabata? Sono mwanakazi mukavu uyu, uyo waŵa mulwari kwa vilimika 18, waleke kucizgika pa Sabata?’ Zgoro la Yesu likapangiska ŵanalume ŵaheni aŵa kucita soni.

Pamanyuma pake Yesu na ŵapositole ŵakalutirizga ulendo wawo kulazga ku Yerusalemu. Ŵati ŵafika waka kuwaro kwa tawuni ya Yeriko, ŵaciburumutira ŵaŵiri ŵakapulika kuti Yesu wakajumphanga. Ntheura ŵakacemerezga kuti: ‘Yesu, tovwirani!’

Yesu wakacema ŵanalume ŵaciburumutira aŵa na kuŵafumba kuti: ‘Kasi mukukhumba kuti nimucitirani vici?’ Iwo ŵakati: ‘Fumu, kuti maso ghithu ghajurike.’ Yesu wakakora maso ghawo, ndipo penepapo ŵakamba kuwona! Kasi ukumanya cifukwa ico Yesu wakacitira minthondwe yose iyi? Cifukwa wakatemwa ŵanthu ndipo wakakhumbanga kuti ŵaŵe na cipulikano mwa iyo. Ntheura tingaŵa ŵakusimikizga kuti para wayamba kuwusa nga ni Fumu, palije uyo wazamulwaraso.

Mateyu 15:30, 31; Luka 13:10-17; Mateyu 20:29-34.Mafumbo

 • Kasi Yesu wakacitanga vici peneapo wakendanga mu caru?
 • Pakati pajumpha vilimika pafupifupi vitatu kufumira apo Yesu wakabapatizikira, kasi wakaŵaphalira vici ŵapositole ŵake?
 • Kasi ŵanthu awo ŵali pa cithuzithuzi apa mbanjani, ndipo Yesu wakucita wuli na mwanakazi uyu?
 • Cifukwa wuli ŵalongozgi ŵa cisopo awo ŵakasuskanga Yesu ŵakakhozgeka soni na umo Yesu wakaŵazgolera?
 • Peneapo Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakafika kuwaro kwa tawuni ya Yeriko, kasi Yesu wakacita vici ku ŵaciburumutira ŵaŵiri?
 • Cifukwa wuli Yesu wakacitanga minthondwe?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Mateyu 15:30, 31.

  Kasi nkhongono zakuziziswa za Yehova zikawoneka wuli mwa Yesu, ndipo zikukhwaska wuli kaghanaghaniro kithu kulazga ku caru ciphya ico Yehova walayizga? (Sal. 37:29; Yes. 33:24)

 • Ŵazgani Luka 13:10-17.

  Kasi fundo yakuti Yesu wakacita minthondwe yakuzirwa comene pa Sabata yikulongora wuli cipembuzgo ico cizamuŵako ku ŵanthu mu Muwuso wake wa Vilimika Wanu Sauzandi? (Luka 13:10-13; Sal. 46:9; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Civ. 21:1-4)

 • Ŵazgani Mateyu 20:29-34.

  Kasi nkhani iyi yikulongora wuli kuti Yesu wakavukanga yayi kovwira ŵanthu, ndipo tingasambirapo vici? (Dute. 15:7; Yak. 2:15, 16; 1 Yoh. 3:17)