Kasi mwanakazi wakutowa uyo wakukumana na Davide ukumumanya? Zina lake ni Abigelu. Wakaŵa wamahara, ndipo wakawezga Davide kuti waleke kucita cinthu ciheni. Kweni pambere tindasambire za nkhani iyi, tiye tiwone ivyo vikacitikira Davide.

Davide wakati wacimbira kwa Sauli, wakabisama mu mphanji. Ŵakuru ŵake na mbumba yake yose ŵakiza kwa iyo. Ŵanalume pafupifupi 400 ŵakiza kwa iyo, ndipo wakaŵa mulongozgi wawo. Pamanyuma pake Davide wakaluta kwa fumu ya caru ca Moabu ndipo wakayiphalira kuti: ‘Ŵazomerezga ŵadada na ŵamama kuti ŵakhalenge na iwe mupaka ndimanye dankha ico cicitikenge kwa ine.’ Mukuluta kwa nyengo Davide na ŵanalume ŵake ŵakamba kubisama mu mapiri.

Mphamanyuma pa cakucitika ici apo Davide wakakumana na Abigelu. Mfumu wake Nabala wakaŵa munthu musambazi. Wakaŵa na mberere 3,000 na mbuzi 1,000. Nabala wakaŵa munthu muheni. Muwoli wake, Abigelu, wakaŵa wakutowa comene. Ndiposo, wakamanya kucita ico nchiwemi. Zuŵa linyake wakaponoska mbumba yake. Tiye tiwone umo wakacitira.

Davide na ŵanalume ŵake ŵakaŵa ŵalusungu kwa Nabala. Ŵakawovwira kuvikilira mberere zake. Ntheura zuŵa linyake Davide wakatuma ŵanalume ŵake ŵanyake kukalomba vyakurya kwa Nabala. Ŵanalume ŵa Davide ŵakiza kwa Nabala apo iye na ŵateŵeti ŵake ŵakametanga weya wa mberere. Likaŵa zuŵa la ciphikiro, ndipo Nabala wakaŵa na vyakurya viwemi vinandi. Antheura ŵanalume ŵa Davide ŵakati: ‘Taŵa ŵalusungu kwa iwe. Tindatorepo nanga ndimoza mwa mberere zako, kweni tazipwelelera. Sono, taŵeya, tipako vyakurya.’

Nabala wakati: ‘Ningapeleka yayi vyakurya vyane ku ŵanthu ŵanga ndimwe.’ Wakayowoya mwakuyuyura comene na kuyowoyera vinthu viheni Davide. Ŵanalume ŵala ŵakawelera ndipo ŵakaphalira Davide umo ŵakayendera, Davide wakakwiya comene. Wakaphalira ŵanalume ŵake kuti: ‘Tolani malupanga ghinu!’ Ŵakamba ulendo kuti ŵakakome Nabala na ŵanalume ŵake.

Yumoza wa ŵanalume ŵa Nabala uyo wakapulika mazgu gha kuyuyura agho Nabala wakayowoya wakaphalira Abigelu ivyo vikacitika. Wati wapulika waka, Abigelu wakatora vyakurya. Wakaviŵika pa mbunda na kwamba ulendo. Wakati wakumana na Davide, wakakhira pa mbunda yake, wakawa kavunama na kuyowoya kuti: ‘Naŵeya sekuru wane, mungapulikiranga Nabala mfumu wane yayi. Nchindere, ndipo wakucita vinthu vyaucindere. Cawanangwa ici. Conde pokelani, ndipo mutigowokere ivyo vikacitika.’

Abigelu wakupeleka vyawananga kwa Davide

‘Ndiwe mwanakazi wavinjeru,’ Davide wakazgora ntheura. ‘Waniwezga kuti nileke kukoma Nabala kumuwezgera uheni wake. Sono welera ku nyumba kwako mu mtende.’ Nyengo yikati yalutapo, Nabala wakafwa, ndipo Davide wakatora Abigelu kuŵa muwoli wake.

1 Samuel 22:1-4; 25:1-43.Mafumbo

 • Kasi zina la mwanakazi uyo wakukumana na Davide pa cithuzithuzi apa ninjani, ndipo wakaŵa wankharo wuli?
 • Kasi Nabala wakaŵa njani?
 • Cifukwa wuli Davide wakatuma ŵanalume ŵake ŵanyake kukalomba cakurya kwa Nabala?
 • Kasi Nabala wakayowoya vici ku ŵanalume ŵa Davide, ndipo Davide wakacitaci?
 • Kasi Abigelu wakacitaci kulongora kuti wakaŵa mwanakazi wavinjeru?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani 1 Samuel 22:1-4.

  Pa nkhani ya kovwirana, nchiyelezgero wuli ciwemi ico mbumba ya Davide yikalongora ico Ŵakhristu ŵangatorako? (Zinth. 17:17; 1 Tes. 5:14)

 • Ŵazgani 1 Samuel 25:1-43.

  Nchifukwa wuli Nabala wakuyowoyeka kuti wakaŵa wamuyuyuro comene? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  Kasi ŵawoli ŵakusambirako vici kwa Abigelu? (1 Sam. 25:32, 33; Zinth. 31:26; Efe. 5:24)

  Ni vinthu viŵiri wuli viheni ivyo Abigelu wakakanizga Davide kuti wacite? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Efe. 4:26)

  Kasi zgoro ilo Davide wakapeleka kwa Abigelu likovwira wuli ŵanalume lero kuti ŵawonenge ŵanakazi nga ni umo Yehova wakuŵawonera? (Mil. 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Pet. 3:7)