Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo

Nkhani Nambara 57: Ciuta Wakasankha Davide

Nkhani Nambara 57: Ciuta Wakasankha Davide
Davide wakuthaska kanamberere

Kasi wawona ico cacitika? Musepuka uyu wathaska kana ka mberere aka ku nkharamira. Nkharamira yikiza na kutora kana ka mberere kuti yikarye. Kweni musepuka uyu wakacimbira na kuponoska mberere ku mlomo wa nkharamira. Peneapo nkharamira yikamuwukira, wakayikora na kuyikoma! Pa nyengo yinyake wakathaska mberere ku nkharamu. Kasi wakaŵa musepuka wacikanga yayi? Kasi ukumumanya?

Wakaŵa Davide. Wakakhalanga mu tawuni ya Betelehemu. Sekuru wake wakaŵa Obedi, mwana wa Rute na Boazi. Kasi ukuŵakumbukira? Ndipo adada ŵa Davide ŵakaŵa a Jese. Davide wakaliskanga mberere za ŵawiske. Davide wakababika pakati pajumpha vilimika 10 kufumira apo Yehova wakasankha Sauli kuŵa fumu.

Yehova wakaphalira Samuyeli kuti: ‘Tora mafuta ulute ku nyumba ya Jese ku Betelehemu. Nasankha yumoza wa ŵana ŵake kuti waŵe fumu.’ Samuyeli wakati wawona Eliyabu mwana wakwamba wa Jese, wakayowoya yekha wakati: ‘Uyu ndiyo nadi uyo Yehova wasankha.’ Kweni Yehova wakamuphalira kuti: ‘Leka kulaŵiska utali wake na kutowa kwake. Nasankha iye yayi kuti waŵe fumu.’

Ntheura Jese wakacema mwana wake Abinadabu na kwiza nayo kwa Samuyeli. Kweni Samuyeli wakati: ‘Yayi, nanga ni uyu Yehova walije kumusankha.’ Pamanyuma pake, Jese wakiza na mwana wake Shama. ‘Yayi, nanga ni uyu nayo Yehova wandamusankhe,’ Samuyeli wakayowoya ntheura. Jese wakiza na ŵana ŵake ŵankhondi na ŵaŵiri kwa Samuyeli, kweni pa wose aŵa palije uyo Yehova wakasankha. ‘Kasi ŵana ŵako ŵanalume wose mbeneŵaŵa?’ Samuyeli wakafumba ntheura.

‘Walipo munyake mucoko comene,’ Jese wakazgora ntheura. ‘Kweni wakuliska mberere.’ Davide wakati wiza, Samuyeli wakawona kuti ni musepuka wakuwoneka makora. Yehova wakati: ‘Ni mweneyuyu. Pungulira mafuta pa mutu wake.’ Ici ndico Samuyeli wakacita. Nyengo yikeneranga kufika apo Davide wakeneranga kuzakaŵa fumu la Israyeli.

1 Samuel 17:34, 35; 16:1-13.Mafumbo

 • Kasi zina la musepuka uyo wali pa cithuzithuzi apa ninjani, ndipo tikumanya wuli kuti ngwacikanga?
 • Kasi Davide wakakhalanga nkhu, ndipo adada na asekuru ŵake ŵakaŵa anjani?
 • Nchifukwa wuli Yehova wakaphalira Samuyeli kuluta ku nyumba ya Jese ku Betelehemu?
 • Nchivici cikacitika apo Jese wakiza na ŵana ŵake ŵankhondi na ŵaŵiri kwa Samuyeli?
 • Apo Davide wakati wiza, kasi Yehova wakamuphaliraci Samuyeli

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani 1 Samuel 17:34, 35.

  Kasi nkhani iyi yikulongolera wuli kuti Davide wakaŵa wacikanga ndiposo wakathembanga Yehova? (1 Sam. 17:37)

 • Ŵazgani 1 Samuel 16:1-14.

  Kasi mazgu gha Yehova agho ghakusangika pa 1 Samuel 16:7 ghakutovwira wuli kuti tileke kutemwera ndiposo kupusikika na kawonekero ka kuwaro? (Mil. 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)

  Kasi ivyo vikacitikira Sauli vikulongora wuli kuti para Yehova wafumya mzimu wake utuŵa mwa munthu, mbwenu mzimu uheni ndiwo ukunjira mu malo ghake, panji khumbo la kucita uheni? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16)