Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nkhani Nambara 63: Solomoni Wakaŵa Fumu Yavinjeru

Nkhani Nambara 63: Solomoni Wakaŵa Fumu Yavinjeru

Solomoni wakamba kuwusa wacali wandakwaniske vilimika 20. Wakatemwa Yehova, ndipo wakalondezga ulongozgi uwemi uwo Davide ŵadada ŵake ŵakamupa. Yehova wakakondwa na Solomoni, antheura usiku unyake wakamuphalira mu loto kuti: ‘Solomoni, nchivici ico ukukhumba kuti nikupe?’

Solomoni wakazgora kuti: ‘Yehova Ciuta wane, nili mwana mucoko comene ndipo nkhumanya yayi kuwusa. Mwantheura nipani vinjeru kuti niwuse ŵanthu ŵinu mu nthowa yiwemi.’

Yehova wakakondwa comene na ico Solomoni wakalomba. Ntheura Iye wakati: ‘Cifukwa cakuti walomba vinjeru mu malo mwa kulomba umoyo utali panji usambazi, nikupenge vinjeru vinandi kuluska waliyose. Kweni nikupengeso ivyo undalombe, usambazi na ucindami.’

Pakati pajumpha nyengo yicoko waka, ŵanakazi ŵaŵiri ŵakiza na mulandu kwa Solomoni. Yumoza mwa ŵanakazi aŵa wakati: ‘Mwanakazi uyu na ine tikukhala mu nyumba yimoza. Ine nkhababa mwana musepuka, ndipo mazuŵa ghaŵiri pamanyuma pake nayo wakababa mwana musepuka. Usiku unyake mwana wake wakafwa. Kweni apo ine nkhaŵa mu tulo, wakaŵika mwana wake wakufwa kwa ine na kutora mwana wane. Nkhati nawuka na kulaŵiska mwana wakufwa, nkhawona kuti wakaŵa wane yayi.’

Penepapo mwanakazi munyake yura wakati: ‘Yayi! Mwana wamoyo ngwane, ndipo wakufwa ngwake!’ Mwanakazi wakwamba wakazgora kuti: ‘Yayi! Wakufwa ni mwana wako, wamoyo ni mwana wane!’ Ŵanakazi aŵa ŵakagazgananga mwantheura. Kasi Solomoni wakeneranga kucitaci?

Wakatuma munthu kuti wakatore lupanga, ndipo wati wiza nalo, wakati: ‘Dumurani pakati mwana wamoyo na kupeleka cigaŵa cimoza kwa waliyose.’

Mweneco wa mwana wakacemerezga kuti: ‘Yayi! Naŵeya lekani kumukoma mwana. Mupelekani kwa iye!’ Kweni mwanakazi munyake yura wakati: ‘Wangaŵanga wane panji wake cara, dumurani waka.’

Fumu Solomoni yikweruzga suzgo likuru comene

Paumaliro Solomoni wakati: ‘Mungamukomanga yayi! Mupelekani kwa mwanakazi wakwamba. Ndiyo ni mweneco wa mwana. Solomoni wakamanya ici cifukwa mweneco wa mwana wakamutemwa comene mwana wake, wakaŵa wakukhumbisiska nanga nkhumupeleka ku munyake mwakuti waleke kukomeka. Ŵanthu ŵakati ŵapulika za umo Solomoni wakamazgira suzgo iyi, ŵakakondwa comene cifukwa ca kuŵa na fumu yavinjeru.

Mukati mu muwuso wa Solomoni, Ciuta wakatumbika ŵanthu mwakupangiska dongo kumezga vyakurya vinandi nga ni tirigu na balere, mpheska na mkuyu na vinyake. Ŵanthu ŵakavwaranga vyakuvwara viwemi na kukhala mu nyumba ziwemi. Munthu waliyose wakaŵa na cinthu ciwemi cilicose ico wakakhumbanga.

1 Mathemba 3:3-28; 4:29-34.Mafumbo

 • Kasi Yehova wakamufumba vici Solomoni, ndipo Solomoni wakazgora vici?
 • Cifukwa ca kukondwa na ivyo Solomoni wakalomba, kasi Yehova wakalayizga kuti wamupenge vici Solomoni?
 • Ni suzgo wuli iyo ŵanakazi ŵaŵiri ŵakamuphalira Solomoni?
 • Nga ni umo mukuwonera pa cithuzithuzi apa, kasi Solomoni wakamazga wuli suzgo ili?
 • Kasi muwuso wa Solomoni ukaŵa wuli, ndipo cifukwa wuli?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani 1 Mathemba 3:3-28.

  Ni sambiro wuli ilo awo ŵali na maudindo mu gulu la Ciuta lero ŵangatorako ku mazgu agho Solomoni wakayowoya pa 1 Mathemba 3:7? (Sal. 119:105; Zinth. 3:5, 6)

  Ni mwauli umo ivyo Solomoni wakalomba viliri cakuwonerapo ciwemi kwa ise ca vinthu vyakwenelera ivyo tikwenera kulomba kwa Ciuta? (1 Mathe. 3:9, 11; Zinth. 30:8, 9; 1 Yoh. 5:14)

  Na umo Solomoni wakeruzgira nkhani ya ŵanakazi ŵaŵiri awo ŵakapindikana, ndipo nchigomezgo wuli ico tili naco ca umo Solomoni Mukuru, Yesu Khristu, wazamuwusira kunthazi? (1 Mathe. 3:28; Yes. 9:6, 7; 11:2-4)

 • Ŵazgani 1 Mathemba 4:29-34.

  Kasi Yehova wakazgora wuli lurombo lwa Solomoni lakuti waŵe na vinjeru? (1 Mathe. 4:29)

  Mwakuwona kuyezgayezga uko ŵanthu ŵakacita kuti ŵapulike vinjeru vya Solomoni, kasi kusambira Mazgu gha Ciuta tikwenera kukuwona wuli? (1 Mathe. 4:29, 34; Yoh. 17:3; 2 Tim. 3:16)