Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo

Nkhani Nambara 44: Rahabi Wakabisa Mphaci

Nkhani Nambara 44: Rahabi Wakabisa Mphaci

Ŵanalume aŵa ŵali mu suzgo. Ŵangacimbira, panji ŵangakomeka. Ni mphaci za Israyeli, ndipo mwanakazi uyo wakuŵawovwira ni Rahabi. Rahabi wakukhala mu nyumba iyo yili mumphepete mwa viliŵa vya msumba wa Yeriko. Tiye tiwone cifukwa ico ŵanalume aŵa ŵaŵira mu suzgo.

Ŵaisrayeli ŵakanozgeka kuti ŵayambuke Mronga wa Yorodani na kunjira mu caru ca Kenani. Kweni pambere ŵandayambuke, Yoswa wakatuma mphaci ziŵiri. Wakaziphalira kuti: ‘Lutani mukawone caru na msumba wa Yeriko.’

Rahabi na mphaci za Israyeli ziŵiri

Mphaci zati zanjira mu Yeriko, zikiza ku nyumba ya Rahabi. Kweni munthu munyake wakaphalira fumu ya Yeriko kuti: ‘Ŵaisrayeli ŵaŵiri ŵanjira muno usiku kuti ŵazakawone caru.’ Pakupulika ici, fumu yikatuma ŵanthu kwa Rahabi, ŵakamuphalira kuti: ‘Fumiska ŵanalume ŵaŵiri awo ŵali mu nyumba yako!’ Rahabi wakaŵabisa kucanya kwa mtenje wa nyumba yake. Iye wakati: ‘Ŵanalume ŵanyake ŵakiza nadi kwa ine, kweni nkhumanya yayi uko ŵakafumira. Ŵakafuma kwati kwayamba waka kufipa, pambere cipata ca msumba cikaŵa cindajarike. Mungakaŵasanga usange mungaŵacimbilira mwaluŵiro comene!’ Mwantheura ŵanthu ŵara ŵakaŵalondezga.

Ŵati ŵaluta, Rahabi wakaluta mwaluŵiro kucanya kwa mtenje. Wakaphalira mphaci kuti: ‘Nkhumanya kuti Yehova wamupaninge caru ici, tikapulika umo wakawomizgira maji pa Nyanja Yiswesi penepapo mukafumanga mu Egupto, na umo mukakomera mafumu ghaŵiri, Sihoni na Ogi. Nalongora lusungu kwa imwe, mwantheura nkhumuŵeyani kuti namweso muzakanicitire lusungu. Muzakaponoske ŵadada, ŵamama, ŵabali ŵane na ŵadumbu ŵane.’

Mphaci zikalayizga kuti zizamucita ivyo walomba, kweni Rahabi nayoso wakenelanga kucita kanthu kanyake. Mphaci zikamuphalira kuti: ‘Utore cingwe ciswesi ici ucikake pa windo, ndipo uwunganye ŵabali ŵako wose mu nyumba yako. Para ise tizaso kuzakapoka Yeriko, tizamuwona cingwe ici pa windo lako ndipo tizamukomamo munthu cara mu nyumba yako.’ Mphaci zati zawelera kwa Yoswa, zikamuphalira vyose ivyo vikacitika.

Joshua 2:1-24; Ŵahebere 11:31.Mafumbo

 • Kasi Rahabi wakakhalanga nkhu?
 • Kasi ŵanalume ŵaŵiri awo ŵali pa cithuzithuzi apa mbanjani, nchifukwa wuli ŵali mu Yeriko?
 • Nchivici ico fumu ya Yeriko yikalangura Rahabi kucita, ndipo Rahabi wakazgoraci?
 • Ni mwauli umo Rahabi wakawovwilira ŵanalume ŵaŵiri ŵara, ndipo wakalomba vici kwa iwo?
 • Kasi mphaci ziŵiri zira zikamulayizgaci Rahabi?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Joshua 2:1-24.

  Ni mwauli umo layizgo la Yehova ilo lili pa Exodus 23:28 likafiskikira apo Ŵaisrayeli ŵakafika kuti ŵapoke Yeriko? (Josh. 2:9-11)

 • Ŵazgani Ŵahebere 11:31.

  Ni mwauli umo ivyo Rahabi wakacita vikulongolera kukhumbikwa kwa cipulikano? (Rom. 1:17; Heb. 10:39; Yak. 2:25)

Manyani Vinandi

SAMBIZGANI ŴANA ŴINU?

Rahabi Wakagomezga Yehova

Sambira umo Rahabi, ŵapapi ŵake na ŵabali ŵake ŵakaponera apo msumba wa Yeriko ukaparanyika.