Mozesi na njoka ya mkuŵa

Kasi iyi yikuwoneka nga ni njoka yeneco? Ni njoka yeneco yayi. Ni njoka yakupangika na mkuŵa. Yehova wakaphalira Mozesi kuti wayipayike pa khuni mwakuti ŵanthu ŵaleke kufwa para ŵayilaŵiska. Kweni izo zili pasi ni njoka zeneco. Zaluma ŵanthu na kuŵalwariska. Kasi ukumanya cifukwa cake?

Nchifukwa cakuti Ŵaisrayeli ŵakayowoyanga mwakwimikana na Ciuta na Mozesi. Ŵakadandaura kuti: ‘Kasi mukatifumiskiraci mu Egupto kuti tifwire mu mapopa? Kulije cakurya na maji kuno. Ndipo mana tavuka nagho.’

Kweni mana ghakaŵa cakurya ciwemi. Yehova wakaŵapa mwamunthondwe. Wakaŵapaso maji mwamunthondwe. Kweni ŵanthu ŵakawonganga yayi kuti Ciuta wakaŵapweleleranga. Kwa cifukwa ici, Yehova wakatuma njoka kuti waŵalange. Njoka zikaŵaluma, ndipo ŵanandi ŵa iwo ŵakafwa.

Ŵaisrayeli ŵakulumika na njoka

Ŵanthu ŵakaphalira Mozesi kuti: ‘Tananga, pakuti tayowoya kwimikana na Yehova na iwe. Sono lomba kwa Yehova kuti wafumyeko njoka izi.’

Mozesi wakalombera ŵanthu. Yehova wakaphalira Mozesi kuti wapange njoka ya mkuŵa. Wakamuphalira kuti wayipayike pa khuni, ndipo waliyose uyo walumika wayilaŵiskenge. Mozesi wakacita nga ni umo Ciuta wakayowoyera. Ŵanthu awo ŵakalumika ŵakalaŵiskanga njoka ya mkuŵa ndipo ŵakaŵangaso makora.

Pali sambiro ilo tikutorapo pa cakucitika ici. Ise tose tili nga ni Ŵaisrayeli awo ŵakalumika na njoka. Tose tili mu ukhaliro wa kufwa. Pa caru cose capasi ŵanthu ŵakucekura, kulwara, na kufwa. Ici nchifukwa cakuti mwanalume na mwanakazi wakwamba, Adamu na Heva, ŵakanangira Yehova, ndipo tose ndise ŵana ŵawo. Kweni Yehova wali kupanga nthowa yinyake kuti tikhale kwamuyirayira.

Yehova wakatuma Mwana wake, Yesu Khristu, pa caru capasi. Yesu wakapayikika pa khuni cifukwa ŵanthu ŵanandi ŵakaghanaghananga kuti wakaŵa muheni. Kweni Yehova wakapeleka Yesu kuti watiponoske. Usange tilaŵiskenge kwa iyo na kumulondezga, mbwenu tiŵenge na umoyo wamuyirayira. Tisambirenge vinandi vyakukhwaska na nkhani iyi kunthazi.

Maŵazgo 21:4-9; Yohane 3:14, 15.Mafumbo

 • Pa cithuzithuzi apa, nchivici ico cazingilizga khuni, nchifukwa wuli Yehova wakaphalira Mozesi kuti wayiŵike apa?
 • Ni mwauli umo ŵanthu ŵakalongolera kuti ŵakuwonga yayi vyose ivyo Ciuta wakaŵacitiranga?
 • Kasi ŵanthu ŵakamuphaliraci Mozesi apo Yehova wakati watuma njoka kuti ziŵalume?
 • Nchifukwa wuli Yehova wakaphalira Mozesi kuti wapange njoka ya mkuŵa?
 • Ni sambiro wuli ilo tingatorapo mu nkhani yino?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Maŵazgo 21:4-9.

  Ni cenjezgo wuli ilo ise tikutorapo pa kudinginyika kwa Ŵaisrayeli cifukwa ca vinthu ivyo Yehova wakaŵapa? (Maŵa. 21:5, 6; Rom. 2:4)

  Vilimika vinandi vikati vyajumphapo, ni mwauli umo Ŵaisrayeli ŵakagwiliskiranga nchito njoka ya mkuŵa, ndipo kasi Fumu Hezekiya wakacita nayo vici? (Maŵa. 21:9; 2 Mathe. 18:1-4)

 • Ŵazgani Yohane 3:14, 15.

  Ni mwauli umo kuŵika njoka ya mkuŵa pa khuni kukacitira cithuzithuzi kupayikika kwa Yesu Khristu pa khuni? (Gal. 3:13; 1 Pet. 2:24)