Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo

Nkhani Nambara 33: Kwambuka Nyanja Yiswesi

Nkhani Nambara 33: Kwambuka Nyanja Yiswesi

Wona ico cikucitika! Mozesi wanyoloskera ndodo yake pa Nyanja Yiswesi. Awo ŵali nayo ku mtunda ni Ŵaisrayeli. Kweni Faro na ŵasilikari ŵake wose ŵakubira mu nyanja. Tiye tiwone umo ici cikacitikira.

Ŵasilikari Ŵaigupto ŵakubira

Nga ni umo tikasambilira, Faro wakaphalira Ŵaisrayeli kuti ŵafumemo mu Egupto pamanyuma pa cilengo ca nambara 10. Ŵanalume pafupifupi 600,000, pamoza na ŵanakazi na ŵana ŵakafuma. Ndiposo, wumba ukuru wa ŵanthu ŵanyake, awo ŵakagomezga mwa Yehova, ŵakaluta na Ŵaisrayeli. Wose ŵakatora mberere, mbuzi na ng’ombe zawo.

Pambere ŵandanyamuke, Ŵaisrayeli ŵakalomba Ŵaegupto vyakuvwara na vinthu vinyake vya golide na siliva. Ŵaegupto wakatenthema comene na cilengo caumaliro. Mwantheura ŵakapeleka cilicose ico Ŵaisrayeli ŵakaŵalomba.

Pakati pajumpha mazuŵa ghacoko waka Ŵaisrayeli ŵakafika pa Nyanja Yiswesi. Ŵakapumura penepala. Faro na ŵanalume ŵake ŵakayamba kudandaura cifukwa cakuti ŵakazomerezga Ŵaisrayeli kuluta. Ŵakati: ‘Tazomerezga ŵazga ŵithu kuti ŵalutenge!’

Faro wakasinthaso maghanoghano ghake. Mwaluŵiro wakatora magaleta ghake na ŵasilikari ŵake. Wakayamba kulondezga Ŵaisrayeli na magaleta ghapadera 600, na magaleta ghanyake ghose gha mu Egupto.

Ŵaisrayeli ŵakati ŵawona Faro na ŵasilikari ŵake ŵakuŵalondezga, ŵakatenthema comene. Pakaŵavya nthowa yiliyose yakuti ŵangacimbilira. Kulwande linyake kukaŵa Nyanja Yiswesi, ndipo Ŵaegupto ŵakizanga kufuma kulwande linyake. Kweni Yehova wakaŵika bingo pakati pa ŵanthu ŵake na Ŵaegupto. Ntheura Ŵaegupto wakatondeka kuwona Ŵaisrayeli.

Yehova wakaphalira Mozesi kuti wanyoloskere ndodo yake pa Nyanja Yiswesi. Wakati wacita ntheura, Yehova wakacitiska cimphepo cikuru kuputa kufuma ku vuma. Maji ghakagaŵikana, ghakayimilira nga nchiliŵa ku malyero na ku mazere.

Ŵaisrayeli ŵakayamba kwambuka pa malo ghakomira. Ŵanthu na nyama zawo zose ŵakatora maora ghanandi kuti ŵamare kwambukira ku silya linyake. Paumaliro pake Ŵaegupto ŵakayambaso kuwona Ŵaisrayeli. Ŵazga ŵawo ŵakaŵacimbilanga! Ntheura ŵakanjira mwaluŵiroluŵiro mu nyanja kuŵalondezga.

Ŵakati ŵanjira, Ciuta wakakhwerura matayara gha magareta. Ŵaegupto ŵakatenthema comene ndipo ŵakacemerezga: ‘Tiyeni ticimbire cifukwa Yehova wakulwera nkhondo Ŵaisrayeli kwimikana nase!’ Kweni ŵakacedwa comene.

Yehova wakaphalira Mozesi kunyoloskera ndodo yake pa Nyanja, nga ni umo wanguwonera pa cithuzithuzi para. Mozesi wakati wacita ici, viliŵa vya maji vikayamba kuwelera mu malo ghake na kubizga Ŵaegupto na magaleta ghawo. Ŵasilikari wose awo ŵakalondezganga Ŵaisrayeli ŵakamalira mu nyanja. Pakaŵavya waliyose uyo wakapona!

Mwee, naco nchimwemwe ico ŵanthu wose ŵa Ciuta ŵakaŵa naco kuti ŵapona! Ŵanalume ŵakayimba sumu ya kuwonga Yehova, ŵakati: ‘Yehova waluska mu ucindami. Waponya mu nyanja ŵakavalo na awo ŵakukwelapo.’ Miriyamu, mudumbu wa Mozesi, wakatora zeze ndipo ŵanakazi wose ŵakamulondezga na ŵazeze ŵawo. Ndipo penepapo ŵakavinanga na cimwemwe, ŵakayamba kwimba sumu yakuyana waka na iyo ŵanalume ŵakayimbanga: ‘Yehova waluska mu ucindami. Waponya mu nyanja ŵakavalo na awo ŵakukwerapo.’

Exodus vipaturo 12 mupaka 15.Mafumbo

 • Kasi pakaŵa ŵanalume, ŵanakazi na ŵana ŵalinga Ŵaisrayeli awo ŵakafuma mu Egupto, ndipo mbanjaniso awo ŵakafuma?
 • Kasi Faro wakajipulika wuli apo wakazomerezga Ŵaisrayeli kuluta, ndipo wakacitaci?
 • Kasi Yehova wakacitaci kuti watondeske Ŵaegupto kutimba ŵanthu ŵake?
 • Nchivici cikacitika apo Mozesi wakanyoloskera ndodo yake pa Nyanja Yiswesi, ndipo Ŵaisrayeli ŵakacitaci?
 • Nchivici cikacitika apo Ŵaegupto ŵakanjira luŵiroluŵiro mu nyanja apo Ŵaisrayeli ŵakati ŵambuka?
 • Ni mwauli umo Ŵaisrayeli ŵakalongolera kuti ŵakondwa na kuwonga kuti Yehova waŵaponoska?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Exodus 12:33-36.

  Ni mwauli umo Yehova wakacitira kuti ŵanthu ŵake ŵalipirike kwa vilimika vyose ivyo ŵakaŵa ŵazga ŵa Ŵaegupto? (Ex. 3:21, 22; 12:35, 36)

 • Ŵazgani Exodus 14:1-31.

  Ni mwauli umo mazgu gha Mozesi agho ghakusangika pa Exodus 14:13, 14 ghakukhwaskira ŵateŵeti ŵa Yehova lero peneapo ŵakulindizga nkhondo ya Haramagedoni? (2 Mid. 20:17; Sal. 91:8)

 • Ŵazgani Exodus 15:1-8, 20, 21.

  Nchifukwa wuli ŵateŵeti ŵa Yehova ŵakwenera kumwimbira sumu zamalumbo? (Ex. 15:1, 2; Sal. 105:2, 3; Civ 15:3, 4)

  Nchiyelezgero wuli ca kupeleka malumbo kwa Yehova ico Miriyamu na ŵanakazi ŵanyake ŵakacita pa Nyanja Yiswesi ico ŵanakazi Ŵacikhristu ŵangasambirako lero? (Ex. 15:20, 21; Sal. 68:11)

Manyani Vinandi

NKHANI MU VITHUZITHUZI

Yehova Wakaponoska Ŵaisrayeli

Chifukwa wuli Mozesi wakawopa yayi Ŵaeguputo nangauli Ŵaisrayeli ŵanandi ŵakawopa?