Mozesi wakiza ku Phiri la Horebu kuzakapenja utheka wa mberere zake. Ku Horebu wakawona civwati cikagoleranga moto, kweni cikanyekanga yayi!

Mozesi pafupi na civwati ico cikugolera moto

Mozesi wakati, ‘Ici nchinthu cakuziziswa. Nilute kufupi kuti niwone makora.’ Wakati wafika pafupi, mu civwati mukafuma mazgu: ‘Ungasendeleranga kufupi cara. Vula skapato zako, cifukwa malo agho wayimilirapo ngatuŵa.’ Wakaŵa Ciuta uyo wakayowoyanga kwizira mwa mungelo, ntheura Mozesi wakabisa cisko cake.

‘Ciuta wakati: ‘Nawona masuzgo gha ŵanthu ŵane mu Egupto. Antheura niŵafwatulenge, ndipo nkhutuma iwe kuti ukafumiske ŵanthu ŵane mu Egupto.’ Yehova wakakhumbanga kutora ŵanthu ŵake na kuŵanjizga mu caru cakutowa ca Kenani.

‘Kweni Mozesi wakati: ‘Ine ndine munthu wambura kumanyikwa. Ningacita wuli ici? Nyengo zinyake para naluta, Ŵaisrayeli ŵamuti kwa ine, “Ninjani wakakutuma?” Sono ine namuti wuli?’

Ciuta wakazgora kuti: ‘Ntheura ndimo ukayowoyere, YEHOVA Ciuta wa ŵasekuru ŵinu, Ciuta wa Abrahamu, Ciuta wa Yisake, Ciuta wa Yakobe, wanituma kwa imwe.” Ndipo Yehova wakasazgirapo kuti: ‘Ili ndilo zina lane muyirayira swii.’

Mozesi wakati: ‘Kweni wuli usange ŵamuleka kugomezga para naŵaphalira kuti imwe mwanituma?’

Ciuta wakafumba kuti: ‘Nchivici ico cili mu woko lako?’

Mozesi wakazgora kuti: ‘Ndodo.’

‘Ciuta wakati: ‘Yiponya pasi.’ Mozesi wakati wayiponya pasi, ndodo yikazgoka njoka. Yehova wakalongoraso Mozesi munthondwe unyake. Wakati: ‘Njizga woko lako mu munjilira wako.’ Mozesi wakanjizga, ndipo wakati walifumya, likazgoka lituŵa nga nchiwuvi! Woko likawoneka nga ni para liri na nthenda yiheni ya vyoni. Yehova wakapaso Mozesi nkhongono yakucitira munthondwe wacitatu. Paumaliro pake wakati: ‘Para wacita minthondwe iyi Ŵaisrayeli ŵamugomezga kuti nakutuma ndine.’

Mozesi wakaluta ku nyumba ndipo wakati kwa Yetiro: ‘Nizomerezgani kuti niwelere ku ŵabali ŵane ku Egupto kuti nkhaŵawone usange ŵali makora.’ Ntheura Yetiro wakalayirana na Mozesi, ndipo Mozesi wakayamba ulendo wake kuwelera ku Egupto.

Exodus 3:1-22; 4:1-20.Mafumbo

 • Kasi zina la phiri ilo liri pa cithuzithuzi apa ni vici?
 • Longosorani cinthu cakuzizwiska ico Mozesi wakawona apo wakaŵa ku phiri na mberere zake.
 • Kasi ni mazgu wuli agho ghakafuma mu civwati ico cikagoleranga moto, ndipo ghakaŵa gha njani?
 • Kasi Mozesi wakazgora vici apo Ciuta wakamutuma kuti wafumiske ŵanthu ŵa Ciuta mu Egupto?
 • Kasi Ciuta wakaphalira Mozesi kuti wakayowoye vici usange ŵanthu ŵamufumbenge kuti watumika na njani?
 • Ni mwauli umo Mozesi wakeneranga kulongolera kuti watumika nadi na Ciuta?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Exodus 3:1-22.

  Ni mwauli umo ivyo Mozesi wakakumana navyo vikutipira nkhongono kuti nangauli tingajiwona ŵakupeleŵera kucita milimo ya Ciuta, kweni Yehova watovwirenge? (Ex. 3:11, 13; 2 Kor. 3:5, 6)

 • Ŵazgani Exodus 4:1-20.

  Ni mwauli umo kawonero ka vinthu ka Mozesi kakasinthira mu vilimika 40 ivyo wakakhala ku Midiyani, ndipo ni sambiro wuli ilo ŵanalume awo ŵakunweka kuŵa na maudindo mu mpingo ŵangasambirapo? (Ex. 2:11, 12; 4:10, 13; Mika 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  Nangauli tingapokera cilango kwa Yehova kwizira mu gulu lake, tingaŵa na cisimikizgo wuli kwizira mu ciyelezgero ca Mozesi? (Ex. 4:12-14; Sal. 103:14; Heb. 12:4-11)