Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nkhani Nambara 16: Yisake Wakatora Mwanakazi Muwemi

Nkhani Nambara 16: Yisake Wakatora Mwanakazi Muwemi

Kasi wamumanya mwanakazi uyo wali pa cithuzithuzi apa? Zina lake ni Rabeka. Ndipo mwanalume uyo wakuluta kukakumana nayo ni Yisake. Waŵenge muwoli wake. Kasi ici cikacitika wuli?

Abrahamu, wiske wa Yisake, wakakhumbanga kusangira mwana wake mwanakazi muwemi. Wakakhumbanga yayi kuti Yisake watore ŵanakazi ŵa mu Kenani, cifukwa ŵakasopanga ŵaciuta ŵautesi. Antheura Abrahamu wakacema muteŵeti wake na kumuphalira kuti: ‘Nkhukhumba kuti ulute uko ŵabali ŵane ŵakukhala ku Harani na kukamutolera mwanakazi mwana wane Yisake.’

Pa nyengo yeneyiyo muteŵeti wa Abrahamu wakatora ngamila khumi na kwenda ulendo utali. Wakati wafika pafupi na uko ŵabali ŵa Abrahamu ŵakakhalanga, wakimilira pa cisimi. Yikaŵa nyengo ya mise, nyengo yeneiyo ŵanakazi ŵa mu msumba ŵakizanga kuzakateka maji pa cisimi. Muteŵeti wa Abrahamu wakalomba kwa Yehova kuti: ‘Mwanakazi uyo watekenge maji gha ine na gha ngamila, mweneuyo ndiyo waŵenge muwoli wa Yisake.’

Rabeka wakukumana na Yisake

Mwambura kucedwa Rabeka wakiza kuzakateka maji. Penepapo muteŵeti wakamulomba maji gha kumwa, Rabeka wakamupa. Wakalutilira kuteka maji ghakukwanira ngamila zose. Iyi yikaŵa nchito yikuru comene cifukwa ngamila zikumwa maji ghanandi.

Rabeka wakati wamara kupeleka maji ku ngamila, muteŵeti wa Abrahamu wakafumba zina la ŵadada ŵake. Wakamufumbaso usange wangakagona ku nyumba kwawo. Iyo wakati: ‘Ŵadada ŵane mba Betuyeli, ndipo malo gha kugona ku nyumba kwithu ghaliko.’ Muteŵeti wa Abrahamu wakamanya kuti Betuyeli wakaŵa mwana wa Nahori, mukuru wa Abrahamu. Mwantheura wakajikama na kuwonga Yehova cifukwa ca kumulongozgera ku ŵabali ŵa Abrahamu.

Usiku wura muteŵeti wa Abrahamu wakaphalira Betuyeli na Labani mudumbu wa Rabeka cifukwa ico wakizira. Wose ŵakazomerezgana kuti Rabeka wangaluta nayo na kutorana na Yisake. Kasi Rabeka wakatipo wuli wakati wafumbika? Wakati, ‘Enya,’ wakukhumba kuluta. Antheura zuŵa lakulondezgapo ŵakakwera ngamila na kwamba ulendo utali wa kuwelera ku Kenani.

Ŵakafika nyengo ya mise. Rabeka wakawona mwanalume wakwenda mu munda. Wakaŵa Yisake. Wakakondwa comene kuwona Rabeka. Ŵamama ŵake ŵakaŵa kuti ŵafwa ndipo pakajumpha vilimika vitatu, ndipo wakaŵa wacali na citima. Yisake wakamutemwa comene Rabeka, ndipo wakaŵaso wakukondwa.

Genesis 24:1-67.Mafumbo

 • Kasi mwanalume na mwanakazi awo ŵali pa cithuzithuzi apa mbanjani?
 • Kasi Abrahamu wakacitaci kuti wasangile mwana wake mwanakazi, cifukwa wuli?
 • Ni mwauli umo lurombo lwa muteŵeti wa Abrahamu lukazgolekera?
 • Kasi Rabeka wakazgora vici apo wakafumbika kuti watorane na Yisake?
 • Nchivici cikapangiska Yisake kuti waŵeso wakukondwa?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Genesis 24:1-67.

  Ni mikhaliro wuli yiwemi iyo Rabeka wakalongora apo wakakumana na muteŵeti wa Abrahamu pa cisimi? (Gen. 24:17-20; Zinth. 31:17, 31)

  Kasi ni sambiro wuli ilo Ŵakhristu ŵakutorapo pa manozgero agho Abrahamu wakapangira Yisake? (Gen. 24:37, 38; 1 Kor. 7:39; 2 Kor. 6:14)

  Nchifukwa wuli tikwenera kupatura nyengo yakuti tilangulukire nga ni umo wakacitira Yisake? (Gen. 24:63; Sal. 77:12; Fil. 4:8)