Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo

Nkhani Nambara 10: Cigumula Cikuru

Nkhani Nambara 10: Cigumula Cikuru

Kuwaro kwa cingalaŵa, ŵanthu ŵakacitanga vinthu nga ni umo ŵakacitilanga mazuŵa ghose. Ŵakaŵa ŵacali ŵandagomezge kuti Cigumula cicitikenge. Ŵakwenera kuti ŵakahoyanga comene Nowa kuluska pakwamba. Kweni mwambura kucedwa ŵakaleka kuhoya.

Ŵanthu pamoza na vinyama ŵali na wofi ndipo ŵazingilizgika na maji

Mwamabuci vura yikayamba kuwa. Yikathika kufuma mu mtambo nga ni para munthu wakupungura maji mu ndowo. Nowa wakayowoya unenesko! Kweni pa nyengo iyi ŵakaŵa kuti ŵacedwa kuti ŵanjire mu cingalaŵa. Cijaro cikaŵa kuti cajalika na Yehova.

Nakalinga maji ghakabenekelera caru cose. Maji ghakaŵa nga ni mironga yikuru. Ghakawiska makuni na kugadabura malibwe ghakurughakuru, ndipo ghakapoma comene. Ŵanthu ŵakatenthema. Ŵakakwera pacanya pa malo ghakukwera. Ŵakayamba kughanaghana kuti mphanyi ŵakapulikira Nowa na kunjira mu cingalaŵa apo cijaro cikaŵa mwazi! Kweni ŵakaŵa kuti ŵacedwa kale.

Maji ghakakwelerakwelera. Kwa mazuŵa 40, muhanya na usiku, maji ghakathika kufuma kucanya. Ghakayamba kukwera mupaka kufika pacanya pa mapiri, ndipo mwambura kucedwa nanga ni mapiri ghatali ghakabira. Mwantheura nga ni umo Ciuta wakayowoyera, ŵanthu wose na nyama izo zikaŵa kuwaro kwa cingalaŵa vikafwa. Kweni waliyose mukati mu cingalaŵa wakapona.

Nowa na ŵana ŵake ŵakacita nchito yiwemi ya kuzenga cingalaŵa. Maji ghakanyamura cingalaŵa, ndipo cikayenjamanga pacanya pa maji. Zuŵa linyake, pamanyuma pakuti vura yaleka kuwa, dazi likayamba kuŵala. Mwee, nako kukaŵa kwakukondweska kuliwona! Kukaŵa waka nyanja yikuru yimoza kulikose. Ndipo cinthu cimoza ico cikawonekanga cikaŵa cingalaŵa ico cikayenjamanga pa maji.

Cingalaŵa cikayenjama pacanya pa maji

Vinkhara vikaŵa kuti vyamara. Vikaŵakoso cara kuti vipweteke ŵanthu. Vyose vikafwa, pamoza na ŵanyinawo na ŵanthu wose ŵaheni. Kweni kasi nchivici ico cikacitikira ŵawiskewo?

Ŵawiskewo ŵa vinkhara ŵakaŵa ŵanthu nga ndise cara. Ŵakaŵa ŵangelo awo ŵakiza kuzakakhala nga ni ŵanthu pa caru capasi. Mwantheura Cigumula cikati ciza, ŵakafwira lumoza na ŵanthu cara. Ŵakavura mathupi gha taŵanthu agho ŵakaŵa nagho na kuweleraso kucanya nga mbangelo. Kweni ŵakazomerezgekaso cara kuŵa cigaŵa ca mbumba ya ŵangelo ŵa Ciuta. Mwantheura ŵakaŵa ŵangelo ŵa Satana. Mu Baibolo ŵakucemeka viŵanda.

Sono Ciuta wakacitiska mphepo kuputa, ndipo maji ghakayamba kuphwa. Myezi yinkhondi yikati yajumphapo cingalaŵa cikakhala pacanya pa mapiri. Mazuŵa ghanyake ghanandi ghakajumphapo, ndipo awo ŵakaŵa mu cingalaŵa ŵakalaŵiskanga kuwaro na kuwona pacanya pa mapiri. Maji ghakaphwilangaphwilanga.

Pamanyuma pake Nowa wakatuma ciyuni cifipa zina lake cihoŵi kuti cifumire kuwaro kwa cingalaŵa. Ico cikadukanga kuwaro kwa kanyengo kacoko na kwizaso, cifukwa kukaŵavya malo ghawemi ghakuti cingadekapo. Cikacita nthena kwa nyengo yitali ndipo nyengo yiliyose para cawerako cikapumuranga pa cingalaŵa.

Nkhunda

Nowa wakakhumbanga kumanya usange maji ghakamuka pa caru, ntheura wakatuma nkhunda. Kweni nkhunda nayoso yikawelera cifukwa yikatondeka kusanga pakudeka. Nowa wakayitumaso kaciŵiri, ndipo yikiza na hamba la olive ku mlomo wake. Ntheura Nowa wakamanya kuti maji ghaphwa. Nowa wakatumaso nkhunda kacitatu, paumaliro pake yikasanga malo ghakomira ghakuti yidekepo.

Sono Ciuta wakayowoya na Nowa. Wakati: ‘Fuma mu cingalaŵa. Tola mbumba yako yose na nyama.’ Ŵakakhala mu cingalaŵa kwa nyengo yakujumpha cilimika cimoza. Aghanaghanira waka cimwemwe ico ŵakaŵa naco kuŵaso kuwaro na kuŵa ŵamoyo!

Genesis 7:10-24; 8:1-17; 1 Petros 3:19, 20.Mafumbo

 • Nchifukwa wuli cikaŵa cambura macitiko kuti munthu wanjire mu cingalaŵa apo vura yikati yayamba?
 • Kasi Yehova wakapangiska vura kuwa kwa mazuŵa ghalinga muhanya na usiku, ndipo maji ghakaŵa ghanandi wuli?
 • Nchivici cikacitikira cingalaŵa apo maji ghakamba kubenekelera caru?
 • Kasi vinkhara vikapona pa Cigumula, nchivici cikacitikira ŵawiskewo ŵa vinkhara?
 • Nchivici cikacitikira cingalaŵa pati pajumpha myezi yinkhondi?
 • Nchifukwa wuli Nowa wakatuma cihoŵi kuwaro kwa cingalaŵa?
 • Ni mwauli umo Nowa wakamanyira kuti maji ghakamuka pa caru?
 • Kasi Ciuta wakayowoyaci kwa Nowa pamanyuma pakuti iye na mbumba yake ŵakhala mu cingalaŵa kwa nyengo yakujumpha cilimika cimoza?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Genesis 7:10-24.

  Nchivici cikacitikira vyamoyo vyose pano pa caru? (Gen. 7:23)

  Kasi maji ghakamba kukamuka pamanyuma pa mazuŵa ghalinga? (Gen. 7:24)

 • Ŵazgani Genesis 8:1-17.

  Ni mwauli umo lemba la Genesis 8:17 likulongolera kuti cilato cakwambilira ca Yehova cakukhwaskana na caru cindasinthe? (Gen. 1:22)

 • Ŵazgani 1 Petros 3:19, 20.

  Apo ŵangelo ŵakugaruka ŵakati ŵawelera kucanya, kasi ŵakapokera ceruzgo wuli? (Yuda 6)

  Ni mwauli umo nkhani ya Nowa na mbumba yake yikutipira cigomezgo cikuru cakuti Yehova wakuthaska ŵanthu ŵake? (2 Pet. 2:9)

Manyani Vinandi

YEZGANI CHIPULIKANO CHAWO

Nowa “Wakendanga na Chiuta Waunenesko”

Chifukwa wuli chikaŵa chakusuzga kwa Nowa na muwoli wake kulera ŵana? Kasi ŵakalongora wuli chipulikano pakuzenga chingalaŵa?