Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene?

 VYAKUSAZGIRAPO

Kasi Zuŵa la Cheruzgo—ni Vichi?

Kasi Zuŵa la Cheruzgo—ni Vichi?

KASI mukughanaghana kuti Zuŵa la Cheruzgo lizamuŵa wuli? Ŵanthu ŵanandi ŵakughanaghana kuti, munthu waliyose wazamwimilira panthazi pa mpando wa Chiuta na kweruzgika. Awo ŵakachitanga viwemi ŵazamuluta ku paradiso kuchanya, ndipo awo ŵakachitanga viheni ŵazamuluta ku moto wambura kuzimwa. Kweni Baibolo likuyowoya vyakupambana chomene na ivyo ŵanthu ŵakughanaghana pa nkhani iyi. Mazgu gha Chiuta ghakulongosora kuti, Zuŵa la Cheruzgo ni nyengo yakofya yayi, kweni ni nyengo yakukondweska.

Pa lemba la Chivumbuzi 20:11, 12, tikuŵazga mazgu agho mpositole Yohane wakalemba kulongosora Zuŵa la Cheruzgo. Wakati: “Nkhawona chitengo chituŵa chikuru na uyo wakakhalapo. Charu chapasi na machanya vikachimbira kuwukapo panthazi pake, ndipo malo ghawo ghakasangika yayi. Nkhawona ŵakufwa, ŵakuru na ŵachoko ŵimilira panthazi pa chitengo ichi, ndipo mipukutu yikajulika. Kweni mupukutu unyake ukajulika, uwu ni mupukutu wa umoyo. Ndipo ŵakufwa ŵakeruzgika kuyana na milimo yawo iyo yikalembeka mu mipukutu.” Kasi Mweruzgi uyo wayowoyeka apa ninjani?

Yehova Chiuta ndiyo Mweruzgi Mulara wa ŵanthu. Nangauli vili nthena, wakutemwa kutuma munthu munyake kuti ndiyo weruzge ŵanthu. Mwakuyana na lemba la Milimo 17:31, mpositole Paulosi wakayowoya kuti Chiuta “watema zuŵa, ilo wakukhumba kweruzgira charu mu urunji kwizira mwa munthu uyo wimika.” Mweruzgi uyo wakuyowoyeka apa, ni Yesu Khristu uyo wali kuwuskika ku ŵakufwa. (Yohane 5:22) Kweni kasi Zuŵa la Cheruzgo lizamwamba pawuli? Ndipo lizamutora nyengo yitali wuli?

 Buku la Chivumbuzi likulongosora kuti Zuŵa la Cheruzgo lizamuyamba para nkhondo ya Aramagedoni yamara, apo charu cha Satana chizamuŵa chaparanyika. * (Chivumbuzi 16:14, 16; 19:19–20:3) Para nkhondo ya Aramagedoni yamara, Satana na viŵanda vyake ŵazamuponyeka mu chizongwe kwa vyaka 1000. Pa nyengo iyi, ŵanthu ŵakukwana 144,000 ŵazamuŵa mafumu kuchanya ndipo ŵazamulamulira “pamoza na Khristu vyaka 1,000.” (Chivumbuzi 14:1-3; 20:1-4; Ŵaroma 8:17) Ntheura, Zuŵa la Cheruzgo lizamuŵa la maora 24 yayi. Kweni lizamutora vyaka 1000.

Mu nyengo ya vyaka 1000, Yesu Khristu “wazamweruzga ŵamoyo na ŵakufwa.” (2 Timote 4:1) “Ŵamoyo” awo ŵazunulika apa ni “mzinda ukuru” uwo uzamupona pa nkhondo ya Aramagedoni. (Chivumbuzi 7:9-17) Mpositole Yohane wakawonaso ‘ŵakufwa . . . ŵakimilira panthazi pa chitengo’ cha kweruzgirapo. Nga umo Yesu wakalayizgira, “awo ŵali mu madindi ŵazamupulika mazgu ghake [gha Yesu] na kufumira kuwaro,” ŵazamuwuskika. (Yohane 5:28, 29; Milimo 24:15) Kasi ŵazamweruzgika mwakuyana na vichi?

Kuyana na mboniwoni iyo mpositole Yohane wakawona, “mipukutu yikajulika,” ndipo “ŵakufwa ŵakeruzgika kuyana na milimo yawo iyo yikalembeka mu mipukutu.” Kasi ivyo vikalembeka mu mipukutu iyi ni ivyo ŵanthu ŵakachitanga pambere ŵandafwe? Yayi. Ŵanthu ŵazamweruzgika kuyana na ivyo ŵakachitanga pambere ŵandafwe yayi. Tikumanya wuli fundo iyi? Baibolo likuti: “Uyo wafwa wafwatuka ku kwananga kwake.” (Ŵaroma 6:7) Ntheura, awo ŵazamuwuka ŵazamuŵavya zakwananga chifukwa zizamuŵa kuti zagowokereka. Mipukutu iyi, yikwenera kuti yikwimira fundo izo Chiuta wazamukhumba kuti ŵanthu ŵayenderenge. Awo ŵazamupona pa Aramagedoni na awo ŵazamuwuskika ku ŵakufwa, ŵakwenera kuzakalondezga fundo izo Yehova wazamuyowoya mu nyengo ya vyaka 1000. Ntheura, ŵanthu ŵazamweruzgika kuyana na ivyo ŵazamuchita mu nyengo ya Zuŵa la Cheruzgo.

Zuŵa la Cheruzgo lizamupeleka mwaŵi ku ŵanthu ŵanandi  kuti ŵazakasambire khumbo la Chiuta na kuchita ivyo iyo wakukhumba. Fundo iyi yikulongora kuti kuzamuŵa ntchito yikuru ya kusambizga ŵanthu. Nadi pano, ‘ŵanthu awo ŵakukhala mu charu ŵazamusambira urunji.’ (Yesaya 26:9) Ndipouli, ni wose yayi awo ŵazamutemwa kuchita khumbo la Chiuta. Lemba la Yesaya 26:10 likuti: “Nanga muheni walongoreke lusungu, wakusambira urunji yayi. Nanga ni mu charu cha ŵakunyoloka iyo wachitenge uheni nipera, wakuwona yayi ukuru wa Yehova.” Ŵaheni wose ŵazamukomeka mu Zuŵa la Cheruzgo.Yesaya 65:20.

Para Zuŵa la Cheruzgo lamara, ŵanthu awo ŵazamupona ŵazamuŵa “ŵamoyo” nadi pa nyengo iyi chifukwa ŵazamuŵa ŵarunji. (Chivumbuzi 20:5) Mu Zuŵa la Cheruzgo, ŵanthu ŵazamuzgoka ŵarunji, nga umo ŵakaŵira pakwamba. (1 Ŵakorinte 15:24-28) Ndipo paumaliro, ŵanthu ŵazamuyezgeka kaumaliro. Satana wazamusutulika ndipo wazamuzomerezgeka kuyezga ŵanthu kaumaliro. (Chivumbuzi 20:3, 7-10) Awo ŵazamukana kupusikika na Satana ŵazamukondwa nga umo Baibolo likuyowoyera. Likuti: “Ŵarunji ŵazamuhara charu chapasi, ndipo ŵazamukhala mwenemumo muyirayira.” (Salimo 37:29) Zuŵa la Cheruzgo lizamuŵa nyengo yakukondweska ku ŵanthu wose ŵakugomezgeka.

^ ndime 1 Pakuyowoya za Aramagedoni, wonani buku lakuti Sopani Ciuta Waunenesko Yekha, mutu 20, na buku la Insight on the Scriptures, Buku 1, peji 594-595 na peji 1037-1038, mabuku ghose agha ngakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.