Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi?

 MUTU 9

Kasi Umaliro Wa Charu Uli Pafupi?

Kasi Umaliro Wa Charu Uli Pafupi?

1. Ni nkhu uko tingasambira vyamunthazi?

KASI muli kupulikizgapo nkhani pa wayilesi panji kuwonelera pa TV na kujifumba kuti, ‘Kasi charu ichi chikunjilira nkhu?’ Ŵanthu ŵanyake ŵakugomezga kuti umaliro wa charu uli pafupi chifukwa cha kuwona masuzgo na vinthu vyakofya ivyo vikuchitika. Kasi mbunenesko kuti umaliro uli pafupi? Kasi yilipo nthowa iyo yingatovwira kuti timanye ivyo vichitikenge munthazi? Enya. Ŵanthu ŵangamanya yayi ivyo vichitikenge munthazi, kweni Yehova Chiuta wakumanya. Wakutiphalira mu Baibolo ivyo vichitikirenge ise na charu chapasi munthazi.—Yesaya 46:10; Yakobe 4:14.

2, 3. Kasi ŵasambiri ŵa Yesu ŵakakhumbanga kumanya vichi? Kasi Yesu wakazgora wuli?

2 Para Baibolo likuyowoya kuti charu chimarenge, likung’anamura charu icho tikukhalamo yayi, kweni vinthu viheni ivyo vili mu charu. Yesu wakasambizga ŵanthu kuti Ufumu wa Chiuta uzamulamulira charu chose chapasi. (Luka 4:43) Ŵasambiri ŵa Yesu ŵakakhumbanga kumanya nyengo iyo Ufumu wa Chiuta wizirenge. Ŵakafumba Yesu kuti: “Vinthu ivi vizamuŵako pawuli, ndipo ntchivichi chizamuŵa chimanyikwiro cha kuŵapo kwinu na cha umaliro wa charu?” (Mateyu 24:3) Yesu wakaŵaphalira zuŵa leneko yayi, kweni wakaŵaphalira ivyo vizamuchitika pambere umaliro wa charu ichi undize. Ivyo Yesu wakayowoya ndivyo vikuchitika sono.

3 Mu mutu uwu, tiwonenge maukaboni agho ghakulongora kuti umaliro uli pafupi. Tiyeni tidumbiskane dankha  za nkhondo iyo yikachitika kuchanya kuti tipulikiske chifukwa icho pa charu pakuchitikira vinthu viheni.

NKHONDO IYO YIKACHITIKA KUCHANYA

4, 5. (a) Kasi ni vichi ivyo vikachitika kuchanya Yesu wati waŵa Fumu? (b) Kuyana na lemba la Chivumbuzi 12:12, ntchivichi chikeneranga kuchitika Satana wati waponyeka pa charu chapasi?

4 Mu Mutu 8 tikasambira kuti Yesu wakaŵa Fumu kuchanya mu 1914. (Daniyeli 7:13, 14) Buku la Chivumbuzi likutiphalira ivyo vikachitika. Likuti: “Kukawuka nkhondo kuchanya: Mikayeli [kung’anamura Yesu] na ŵangelo ŵake wakarwanga na chinjoka [Satana]. Chinjoka na ŵangelo ŵake ŵakarwa nkhondo.” * Satana na viŵanda vyake ŵakaluza nkhondo ndipo ŵakaponyeka pa charu chapasi. Ŵangelo ŵakakondwa chomene apo Satana wakachimbizgika kuchanya. Wuli pakuyowoya za ŵanthu pa charu chapasi? Baibolo likuti ŵanthu ŵakaŵa mu suzgo. Chifukwa wuli? Chifukwa Satana ni mukali chomene “pakumanya kuti wali na nyengo yifupi.”—Chivumbuzi 12:7, 9, 12.

5 Satana wakupangiska masuzgo ghanandi chomene pa charu chapasi. Ni mukali chomene chifukwa wali na nyengo yifupi yakuti Chiuta wamuwuskirepo. Tiyeni tiwone ivyo Yesu wakayowoya kuti vichitikenge mu mazuŵa ghaumaliro.—Wonani Mazgu Ghakuumaliro 23.

MAZUŴA GHAUMALIRO

6, 7. Kasi tingati vinthu vili wuli pa nkhani ya nkhondo na njara mazuŵa ghano?

6 Nkhondo. Yesu wakati: “Mtundu uzamuwukirana na mtundu unyake, ufumu na ufumu unyake.” (Mateyu 24:7) Ŵanthu ŵanandi ŵakomeka pa nkhondo mu nyengo yithu kuluska kumanyuma kose. Lipoti la wupu [bungwe]  unyake likuti kufuma mu 1914, ŵanthu ŵakujumpha 100 miliyoni ŵali kufwa chifukwa cha nkhondo. Ŵanthu awo ŵafwa pa nkhondo mu vyaka vya m’ma 1900 na 2000 mbanandi chomene pakuyaniska na awo ŵakafwa pa nkhondo vyaka 1,900 kumasinda. Ghanaghanirani waka chitima na vyakuŵinya ivyo ŵanthu ŵanandi ŵali navyo chifukwa cha nkhondo.

7 Njara. Yesu wakati: “Kuzamuŵa njara.” (Mateyu 24:7) Nangauli sono vyakurya vikusangika chomene kuluska kumanyuma kose, kweni ŵanthu ŵanandi ŵalije chakurya chakukwana. Chifukwa wuli? Chifukwa ŵalije ndalama zakukwana zakugulira chakurya panji malo ghakuti ŵalimepo. Ŵanthu ŵanandi ŵalije ndalama zakukwana kuti ziŵawovwire pa umoyo wawo. Wupu wakuwona vya umoyo pa charu chose, ukati chaka chilichose ŵana ŵakujumpha 5 miliyoni ŵakufwa chifukwa cha kusoŵa kwa chakurya chakukwana.

8, 9. Kasi ntchivichi chikulongora kuti mazgu gha Yesu pa nkhani ya vindindindi na matenda ghakufiskika?

8 Vindindindi. Yesu wakachima kuti: “Kuzamuŵa vindindindi vikuru.”  (Luka 21:11) Chaka chilichose tikulindilira kuti kuchitikenge vindindindi vikuru. Kwambira mu 1900, vindindindi vyakoma ŵanthu ŵakujumpha 2 miliyoni. Nangauli kuluta panthazi kwa sayansi kwawovwira kuti ŵamanyirengethu vindindindi ivyo vichitikenge, kweni ŵanthu ŵanandi ŵachali kufwa.

9 Matenda. Yesu wakayowoyerathu kuti kuzamuŵa “nthenda zakwambukira.” Matenda ghakofya ghakufalikira mwaluŵiro na kukoma ŵanthu ŵanandi. (Luka 21:11) Nangauli madokotala ghali kusambira umo ghangachizgira matenda ghakupambanapambana, kweni pali matenda ghanandi ghambura munkhwala. Lipoti linyake likuti chaka chilichose ŵanthu mamiliyoni ghanandi ŵakufwa chifukwa cha chikhoso cha TB, maleriya, na kolera. Kweniso madokotala ghasanga matenda ghanyake ghakujumpha 30, ndipo ghanyake ghalije munkhwala.

NKHARO YA ŴANTHU MU MAZUŴA GHAUMALIRO

10. Kasi lemba la 2 Timote 3:1-5 likufiskika wuli mazuŵa ghano?

10 Lemba la 2 Timote 3:1-5 likuti: “Mu mazuŵa ghaumaliro  kuzamuŵa nyengo zinonono na zakusuzga.” Mpositole Paulosi wakalongosora umo ŵanthu ŵanandi ŵaŵirenge mu mazuŵa ghaumaliro. Wakayowoya kuti ŵanthu ŵazamuŵa

  • ŵakujitemwa

  • ŵakutemwa ndalama

  • ŵambura kupulikira ŵapapi

  • ŵambura kugomezgeka

  • ŵambura kutemwa banja lawo

  • ŵambura kujikora

  • ŵakofya na ŵakali

  • ŵakutemwa vyakusanguluska m’malo mwa kutemwa Chiuta

  • ŵakuwoneka nga ŵakusopa Chiuta kweni ŵakukana kumupulikira

11. Kasi lemba la Salimo 92:7 likuti ntchivichi icho chizamuchitikira ŵaheni?

11 Kasi ndimo ŵanthu ŵaliri uko mukukhala? Ŵanthu ŵanandi ndimo ŵaliri pa charu chose. Kweni sonosono apa Chiuta wali pafupi kuchitapo kanthu. Wakulayizga kuti: “Para muheni wakuphuka nga mbutheka ndipo ŵakwananga wose ŵakutikitira,  chilato chake ntchakuti ŵaparanyike [panji kuti kukomeka] muyirayira.”—Salimo 92:7.

VINTHU VYAKUKONDWESKA MU MAZUŴA GHAUMALIRO

12, 13. Kasi Yehova watisambizga vichi mu mazuŵa ghaumaliro agha?

12 Baibolo likayowoyerathu kuti mu mazuŵa ghaumaliro, charu chizamuzura na masuzgo na vyakuŵinya. Kweni likuyowoyaso kuti mu mazuŵa ghaumaliro kuzamuŵa vinthu viwemi.

“Makani ghawemi agha gha Ufumu ghazamupharazgika mu charu chose chapasi.”—Mateyu 24:14

13 Kupulikiska makora Baibolo. Ntchimi Daniyeli yikalemba ivyo vizamuchitika mu mazuŵa ghaumaliro. Yikati: “Umanyi wenecho uzamwandana.” (Daniyeli 12:4) Chiuta wakovwira ŵanthu ŵake kuti ŵalipulikiske makora Baibolo kuluska kumanyuma kose. Chomenechomene kwambira mu 1914, Yehova wawovwira ŵanthu kuti ŵalipulikiske makora Baibolo. Mwachiyelezgero, watisambizga kuzirwa kwa zina lake ndiposo chifukwa icho wakalengera charu. Watisambizgaso za sembe yakuwombora ya Yesu Khristu, icho chikuchitika para munthu wafwa, ndiposo kuti ŵakufwa ŵazamuwuka. Tasambira kuti Ufumu wa Chiuta pera ndiwo ungamazga masuzgo ghithu ghose. Tasambiraso umo tingaŵira ŵakukondwa kweniso umo tingaŵira na nkharo yakukondweska Chiuta. Kasi Ŵakhristu ŵakuchita wuli na ivyo ŵasambira? Uchimi unyake ukutipa zgoro.—Wonani Mazgu Ghakuumaliro 20 na 24.

14. Kasi makani ghawemi ghakupharazgika mu vyaru vilinga, ndipo mbanjani ŵakupharazga?

14 Ntchito ya kupharazga pa charu chose. Pakuyowoya za umaliro wa charu, Yesu wakati: “Makani ghawemi agha gha Ufumu, ghazamupharazgika mu charu chose chapasi.” (Mateyu 24:3, 14) Makani ghawemi ghakupharazgika mu  vyaru vyakujumpha 230 kweniso mu viyowoyero vyakujumpha 700. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakufuma mu “mitundu yose, na mafuko” ŵakovwira ŵanthu kuti ŵamanye Ufumu wa Chiuta na ivyo uzamuchitira ŵanthu. (Chivumbuzi 7:9) Ŵakaboni ŵakusambira Baibolo na ŵanthu kwawulere. Nangauli ŵanthu ŵanandi ŵakuŵatinkha na kuŵasuzga, kweni palije icho chingalekeska ntchito ya kupharazga nga umo Yesu wakayowoyera.—Luka 21:17.

KASI MUCHITENGE VICHI?

15. (a) Kasi mukugomezga kuti tili mu mazuŵa ghaumaliro? Chifukwa wuli? (b) Kasi ntchivichi chizamuchitikira awo ŵakupulikira Yehova na awo ŵakuleka kumupulikira?

15 Kasi mukuzomerezga yayi kuti tili mu mazuŵa ghaumaliro? Mauchimi ghanandi ghakuyowoya za umaliro ghakufiskika. Sonosono apa Yehova walekeskenge ntchito ya kupharazga makani ghawemi, ndipo “umaliro” wizenge. (Mateyu 24:14) Kasi umaliro ni vichi? Ni nyengo iyo Chiuta wazamuwuskirapo vinthu viheni vyose pa charu chapasi pa nkhondo ya Aramagedoni. Yehova wazamutuma Yesu na ŵangelo ŵake ŵankhongono kuti ŵaparanye wose awo ŵakukana kumupulikira Iyo na Mwana wake. (2 Ŵatesalonika 1:6-9) Pamanyuma pa ivi, Satana na viŵanda vyake ŵazamupusikaso ŵanthu yayi. Ndipo wose awo ŵakukhumba kupulikira Chiuta na kujilambika ku Ufumu wake, ŵazamuwona ivyo Chiuta wali kulayizga vikufiskika.—Chivumbuzi 20:1-3; 21:3-5.

16. Pakuti umaliro uli pafupi, kasi mukwenera kuchita vichi?

16 Charu cha Satana ichi chili pafupi kumara. Ipo mukwenera kujifumba kuti, ‘Kasi nkhwenera kuchita vichi?’ Yehova wakukhumba kuti musambire vinandi mu Baibolo. Ŵikanipo mtima kusambira Baibolo. (Yohane 17:3) Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuŵa na maungano sabata yiliyose kuti ŵawovwire ŵanthu kupulikiska Baibolo. Yezgayezgani  kuti mulutengeko nyengo zose. (Ŵerengani Ŵahebere 10:24, 25.) Para mwawona kuti mukwenera kusintha vinthu vinyake, sinthani mwaluŵiro. Usange mwasintha, ubwezi winu na Yehova uŵenge wakukhora chomene.—Yakobe 4:8.

17. Chifukwa wuli pharanyiko lizamubuchizga ŵanthu ŵanandi?

17 Mpositole Paulosi wakati pharanyiko la charu chiheni ichi, lizamubuchizga ŵanthu ŵanandi “nga ni munkhungu nausiku.” (1 Ŵatesalonika 5:2) Yesu wakayowoyerathu kuti ŵanandi ŵazamuŵikako mahara yayi kuti tili mu mazuŵa ghaumaliro. Wakati: “Nga umo ghakaŵira mazuŵa gha Nowa, ntheura ndimo kuŵapo kwa Mwana wa munthu kuzamuŵira. Chifukwa nga umo ghakaŵira mazuŵa ghara pambere Chigumula chindize, ŵanthu ŵakaryanga, ŵakamwanga, ŵanalume ŵakatoranga na ŵanakazi kutengwa, m’paka zuŵa ilo Nowa wakanjilira mu chingalaŵa, ndipo ŵakaŵikako mahara chara m’paka Chigumula chikiza na kuŵayora wose, ndimo kuŵapo kwa Mwana wa munthu kuzamuŵira.”—Mateyu 24:37-39.

18. Kasi ni chenjezgo wuli ilo Yesu wakayowoya?

18 Yesu wakachenjezgerathu kuti tileke kutangwanika chomene na ‘kurya mwakujumphizga, kumwa chomene, ndiposo vyenjezgo vya umoyo.’ Wakati umaliro wizenge mwakubuchizga, “nga ntchipingo.” Wakayowoyaso kuti “lizamwiza pa wose awo ŵakukhala pa charu chose chapasi.” Ntheura wakamalizga kuti:“Ipo muŵe maso, nyengo zose muŵeyelerenge [panji kuti mulombenge kufumira pasi pamtima] kuti mupone ku vinthu vyose ivyo vichitikenge, na kwimilira panthazi pa Mwana wa munthu.” (Luka 21:34-36) Chifukwa wuli ntchakuzirwa kuŵikako mahara ku chenjezgo la Yesu ili? Chifukwa sonosono apa charu cha Satana chiparanyikenge. Ŵekha awo ŵazomerezgeka na Yehova na Yesu ndiwo ŵazamupona umaliro wa charu na kukhala mu charu chiphya.—Yohane 3:16; 2 Petrosi 3:13.

^ ndime 4 Mikayeli ni zina linyake la Yesu Khristu. Kuti mumanye vinandi wonani Mazgu Ghakuumaliro 22.

 

Manyani Vinandi

GONGWE LA MULINDA

Kasi “Umaliro” Ni Vichi?

Kasi mukumanya kuti “umaliro” uwo Baibolo likuyowoya ni nkhani yiwemi?