Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi?

 MUTU 8

Kasi Ufumu wa Chiuta ni Vichi?

Kasi Ufumu wa Chiuta ni Vichi?

1. Kasi tidumbiskanenge pemphero wuli?

ŴANTHU ŵanandi ŵakulimanya pemphero ilo likuchemeka kuti Lurombo lwa Fumu. Yesu wakayowoya pemphero ili kuti wasambizge ŵanthu umo ŵangapemphelera. Kasi wakapempha vichi? Ndipo chifukwa wuli pemphero ili ndakuzirwa kwa ise?

2. Zunurani vinthu vitatu ivyo Yesu wakati tilombenge.

2 Yesu wakati: “Pakulomba mutenge: ‘Adada ŵithu imwe muli kuchanya, zina linu lituŵiskike. Ufumu winu wize. Khumbo linu lichitike pano pasi nga nkhuchanya.’” (Ŵerengani Mateyu 6:9-13.) Chifukwa wuli Yesu wakati tilombenge vinthu vitatu ivi?—Wonani Mazgu Ghakuumaliro 19.

3. Kasi tidumbiskanenge mafumbo wuli ghakukhwaskana na Ufumu wa Chiuta?

3 Tasambira kuti zina la Chiuta ni Yehova. Tamanya chifukwa icho Chiuta wakalengera taŵanthu na charu chapasi. Kweni kasi Yesu wakang’anamuranga vichi apo wakati tilombenge kuti: “Ufumu winu wize”? Tiyeni tidumbiskane mafumbo agha, kasi Ufumu wa Chiuta ni vichi? Kasi uzamuchita vichi? Ndipo kasi uzamutuŵiska wuli zina la Chiuta?

KASI UFUMU WA CHIUTA NI VICHI?

4. Kasi Ufumu wa Chiuta ni vichi, ndipo Fumu yake ni njani?

4 Yehova wali na boma kuchanya ndipo wali kusankha Yesu kuti ndiyo waŵe Fumu ya boma ili. Baibolo likuti boma ili ni Ufumu wa Chiuta. Yesu ni “Themba la  mathemba na Fumu ya mafumu.” (1 Timote 6:15) Yesu wangachita vinthu viwemi vinandi kuluska fumu panji pulezidenti waliyose. Ndipo wali na nkhongono kuluska mafumu ghose.

5. Kasi Ufumu wa Chiuta uzamulamulira kufuma nkhu? Ndipo uzamulamulira vichi?

5 Pakati pajumpha mazuŵa 40 kufuma apo wakawukira ku ŵakufwa, Yesu wakawelera kuchanya. Pamanyuma, Yehova wakamupa Ufumu. (Milimo 2:33) Ufumu wa Chiuta uli kuchanya, kweni uzamulamulira charu chapasi. (Chivumbuzi 11:15) Lekani Baibolo likuwuchema kuti ‘Ufumu wakuchanya.’—2 Timote 4:18.

6, 7. Chifukwa wuli Yesu wazamuŵa Fumu yiwemi kuluska mafumu ghose?

6 Baibolo likuti Yesu wakuluska mafumu ghose chifukwa “iyo yekha ngwambura kufwa.” (1 Timote 6:16) Mafumu ghose gha pa charu chapasi ghazamufwa, kweni Yesu wazamufwa yayi. Viwemi vyose ivyo Yesu wazamuchita vizamuŵako kwamuyirayira.

7 Uchimi unyake mu Baibolo ukuti Yesu wazamuŵa Fumu yaurunji na yalusungu. Baibolo likuti: “Mzimu wa Yehova uzamuŵa pa iyo, mzimu wa vinjeru na wa kupulikiska, mzimu wa kulongozga na wa nkhongono, mzimu wa kumanya tunthu na wa kopa Yehova. Wazamukondwa kumopa Yehova. Wazamweruzga kutolera waka ivyo maso ghake ghawona yayi, nesi kuchenya kuyana na ivyo wapulika waka na makutu ghake. Ŵakuyuyuka [panji kuti ŵakavu] wazamuŵeruzga mwaurunji.” (Yesaya 11:2-4) Kasi mungakondwa yayi kuzakaŵa na Fumu yanthena iyi?

8. Kasi Yesu wazamulamulira yekha? Longosorani.

8 Chiuta wali kusankhaso ŵanthu ŵanyake kuti ŵakalamulire lumoza na Yesu kuchanya. Mpositole Paulosi  wakaphalira Timote kuti: “Usange tikulutilira kuzizipizga, tizamuwusa pamoza nayo nga ni mathemba.” (2 Timote 2:12) Kasi awo ŵazamulamulira lumoza na Yesu ŵalipo ŵalinga?

9. Kasi mbanthu ŵalinga awo ŵamulamulira na Yesu? Kasi Chiuta wakamba pawuli kusankha ŵanthu aŵa?

9 Nga ni umo tikasambilira mu Mutu 7, mpositole Yohane wakawona mboniwoni. Wakawona Yesu kuti ni Fumu ndipo wakaŵa pamoza na mafumu ghanyake 144,000. Kasi ŵanthu aŵa mbanjani? Yohane wakati ŵanthu aŵa “ŵali na zina [la Yesu] na zina la Awiske lakulembeka pa visko vyawo.” Yohane wakatiso: “Aŵa ndiwo ŵakulutilira kulondezga Mwana wa mberere kulikose uko wakuya. Iwo ŵakagulika pakati pa ŵanthu.” (Ŵerengani Chivumbuzi 14:1, 4.) Ŵanthu 144,000 aŵa Mbakhristu ŵakugomezgeka ndipo Chiuta waŵasankha kuti ŵazakalamulire “charu chapasi nga ni mathemba” pamoza na Yesu. Para ŵanthu aŵa ŵafwa, ŵakuwuskika na kuluta kuchanya. (Chivumbuzi 5:10) Kwambira mu nyengo ya ŵapositole, Chiuta wakusankha Ŵakhristu ŵakugomezgeka kuti ŵaŵe mu gulu la 144,000.

10. Chifukwa wuli Yehova walongora chitemwa pakusankha Yesu na ŵanthu 144,000 kuti ŵazakalamulire ŵanthu?

10 Yehova wakutighanaghanira chomene, lekani wasora ŵanthu kuti ŵakalamulire lumoza na Yesu. Yesu wazamuŵa Fumu yiwemi chifukwa wakutimanya makora. Wakumanya masuzgo agho munthu wakukumana nagho, chifukwa nayo wakasuzgikapo. Paulosi wakati Yesu wakutichitira “chitima pa kulopwa kwithu,” ndipo “wakayezgeka mu vyose nga ndise.” (Ŵahebere 4:15; 5:8) Awo ŵamulamulira na Yesu nawo ŵakumanya makora masuzgo agho tikukumana nagho. Nawo ŵakulimbana  na kwananga na ulwari. Tili na chigomezgo chose kuti ŵa 144,000 ŵazamupulikiska masuzgo ghithu na umo tikujipulikira.

KASI UFUMU WA CHIUTA UZAMUCHITA VICHI?

11. Chifukwa wuli Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵalombenge kuti khumbo la Chiuta lichitike kuchanya?

11 Yesu wakasambizga ŵasambiri ŵake kuti ŵalombenge kuti khumbo la Chiuta lichitike kuchanya. Chifukwa wuli? Mu Mutu 3, tikasambira kuti Satana wakagalukira Yehova. Satana wakati wagaluka, Yehova wakamuzomerezga kuti wakhale kuchanya nyengo yichoko waka pamoza na ŵangelo ŵanyake ŵambura kugomezgeka. Pa nyengo iyi, ni wose yayi ŵakachitanga khumbo la Chiuta kuchanya. Mu Mutu 10, tizamusambira vinandi vyakukhwaskana na Satana na viŵanda.

12. Yowoyani vinthu viŵiri vyakuzirwa ivyo lemba la Chivumbuzi 12:10 likuyowoya.

12 Baibolo likuti Yesu wakati waŵa waka Fumu ya Ufumu wa Chiuta, wakachita nkhondo na Satana. (Ŵerengani Chivumbuzi 12:7-10.) Vesi10 likuyowoya vinthu viŵiri vyakuzirwa. Chakwamba, Ufumu wa Chiuta ukwamba kulamulira ndipo Fumu yake ni Yesu Khristu. Chachiŵiri, Satana wakuponyeka pasi kufuma kuchanya. Kunthazi uku tisambirenge kuti vinthu ivi vili kuchitika kale.

13. Kasi ntchivichi chikachitika kuchanya Satana wati wachimbizgika?

13 Baibolo likuti ŵangelo ŵakugomezgeka kuchanya ŵakakondwa apo Satana na viŵanda vyake ŵakachimbizgika kuchanya. Likuti: “Kondwani imwe machanya na imwe mukukhala mwenemumo!” (Chivumbuzi 12:12) Sono kuchanya kuli mtende na kukolerana, chifukwa waliyose wakuchita khumbo la Chiuta.

Kufuma waka apo Satana na viŵanda ŵakachimbizgika kuchanya, pa charu chapasi pali masuzgo. Masuzgo agha ghamalenge sonosono

14. Kasi ntchivichi chikuchitika pa charu chapasi chifukwa chakuti Satana wali kuchimbizgika kuchanya?

 14 Kweni pa charu chapasi vinthu vili nthena yayi. Ŵanthu ŵakusuzgika chomene “chifukwa Dyabulosi” wali kukhilira kwa ise ndipo “wali na ukali ukuru pakumanya kuti wali na nyengo yifupi.” (Chivumbuzi 12:12) Satana ni mukali chomene. Wali kuchimbizgika kuchanya ndipo wakumanya kuti sonosono apa waparanyikenge. Lekani wakuchita ivi na ivi kuti wasuzge ŵanthu pa charu chose chapasi.

15. Chifukwa wuli Chiuta wakalenga charu chapasi?

15 Chifukwa icho Chiuta wakalengera charu chapasi chindasinthe. Wakukhumba kuti ŵanthu ŵarunji ŵakhale mu paradiso pa charu chapasi kwamuyirayira. (Salimo 37:29) Kasi Ufumu wa Chiuta uzamufiska wuli ivi?

16, 17. Kasi lemba la Daniyeli 2:44 likutiphalira vichi za Ufumu wa Chiuta?

16 Uchimi uwo uli pa Daniyeli 2:44 ukuti: “Mu mazuŵa gha mathemba agha, Chiuta wakuchanya wazamwimika Ufumu uwo kuti uzamuparanyika chara. Ufumu uwu uzamupelekeka ku ŵanthu ŵanyake chara. Uzamuteketa na kumazga maufumu ghose agha, ndipo iwo wekha ndiwo uzamuŵako kwamuyirayira.” Kasi lemba ili likutiphalira vichi za Ufumu wa Chiuta?

17 Chakwamba, likutiphalira kuti Ufumu wa Chiuta wambenge kulamulira “mu mazuŵa gha mathemba [mafumu] agha.” Ichi chikung’anamura kuti para Ufumu wa Chiuta wamba kulamulira, maboma ghanyake ghaŵenge kuti ghachali kulamulira. Chachiŵiri, likutiphalira kuti Ufumu uwu uzamuŵako kwamuyirayira. Palije boma ilo lizamutora malo ghake. Ndipo chachitatu, likuti pazamuŵa nkhondo pakati pa Ufumu wa Chiuta na maboma  gha charu ichi. Ufumu wa Chiuta ndiwo uzamuwina nkhondo iyi ndipo ndiwo pera uzamulamulira charu. Ŵanthu ŵazamuŵa na boma liwemi chomene kuluska maboma ghose.

18. Kasi zina la nkhondo yaumaliro ya pakati pa Ufumu wa Chiuta na maboma gha charu ni vichi?

18 Kasi vizamwenda wuli kuti Ufumu wa Chiuta uzakambe kulamulira charu chapasi? Pambere nkhondo yaumaliro ya Aramagedoni yindambe, viŵanda vizamupusika “mathemba gha charu chose, kuŵawunganyira wose pamoza ku nkhondo ya zuŵa likuru la Chiuta Wankhongonozose.” Maboma gha ŵanthu ghazamuchita nkhondo na Ufumu wa Chiuta.—Chivumbuzi 16:14, 16; wonani Mazgu Ghakuumaliro 10.

19, 20. Chifukwa wuli tikukhumba kuti Ufumu wa Chiuta uzakalamulire charu chapasi?

19 Chifukwa wuli Ufumu wa Chiuta ukukhumbikwa? Pali vifukwa vitatu. Chakwamba, tili ŵakwananga, tikulwara na kufwa. Kweni Baibolo likuti mu Ufumu wa Chiuta, tizamukhala kwamuyirayira. Lemba la Yohane 3:16 likuti: “Chiuta wakachitemwa chomene charu, lekani wakapeleka Mwana wake wapadera, kuti waliyose uyo wakupulikana mwa iyo waleke kuparanyika kweni waŵenge na umoyo wamuyirayira.”

20 Chachiŵiri ntchakuti tikukhala pakati pa ŵanthu ŵaheni. Ŵanandi ŵakuteta ndipo mbazaghali. Palije icho tingachita kuti tiŵawuskepo, kweni Chiuta wazamuŵawuskapo. Ŵanthu awo ŵakulutilira kuchita viheni ŵazamufwa pa Aramagedoni. (Ŵerengani Salimo 37:10.) Chifukwa cha chachitatu ntchakuti, maboma gha ŵanthu ngaheni, ngankhaza, kweniso muli katangali wa zani muwone. Ghakukhumba yayi kovwira ŵanthu kuti  ŵapulikirenge Chiuta. Baibolo likuti “munthu wakuwusa munyake na kumupweteka.”—Mupharazgi 8:9.

21. Kasi Ufumu wa Chiuta uzamuchita vichi kuti khumbo la Chiuta lichitike pa charu chapasi?

21 Para Aramagedoni yamara, Ufumu wa Chiuta uzamuwoneseska kuti khumbo la Chiuta likuchitika pa charu chapasi. Uzamuwuskapo Satana na viŵanda vyake. (Chivumbuzi 20:1-3) Ndipo palije uyo wazamulwara panji kufwa. Chifukwa cha Sembe yakuwombora, ŵanthu wose ŵakugomezgeka ŵazamukhala kwamuyirayira mu Paradiso. (Chivumbuzi 22:1-3) Ufumu uzamutuŵiska zina la Chiuta. Kasi fundo iyi yikung’anamura vichi? Yikung’anamura kuti para Ufumu wa Chiuta wamba kulamulira charu chapasi, ŵanthu wose ŵazamuchindika zina la Chiuta.—Wonani Mazgu Ghakuumaliro 20.

KASI YESU WAKAMBA PAWULI KULAMULIRA?

22. Kasi Yesu wakaŵa Fumu apo wakaŵa pa charu chapasi? Longosorani. Kasi Yesu wakaŵa Fumu wati wawuka ku ŵakufwa? Longosorani.

22 Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵalombenge kuti: “Ufumu winu wize.” Apa vikawonekerathu kuti kunthazi Ufumu wa Chiuta wizenge. Yehova wakeneranga kunozga dankha boma lake, na kuŵika Yesu kuŵa Fumu.  Kasi Yesu wakaŵa Fumu wati waluta waka kuchanya? Yayi. Wakeneranga kulindilira. Pakati pajumpha nyengo kufuma apo Yesu wakawuskikira, Petrosi na Paulosi ŵakati uchimi wa pa Salimo 110:1 ukafiskika pa Yesu. Mu uchimi uwu Yehova wakati: “Khala ku woko lane lamalyero, m’paka niŵike ŵalwani ŵako kuŵa chakukandapo malundi ghako.” (Milimo 2:32-35; Ŵahebere 10:12, 13) Kasi Yesu wakeneranga kulindilira nyengo yitali wuli?

Ufumu wa Chiuta uzamuwoneseska kuti khumbo la Chiuta likuchitika pa charu chapasi

23. (a) Kasi Yesu wakamba pawuli kulamulira? (b) Kasi mu mutu 9 tizamusambira vichi?

23 Vyaka 40 pambere chaka cha 1914 chindafike, Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakamanyanga kuti chaka ichi chizamuŵa chapadera. Vinthu ivyo vyachitika kwambira mu 1914 vikulongora kuti Ŵakhristu aŵa ŵakaneneskanga. Yesu wakamba kulamulira mu chaka cha 1914. (Salimo 110:2) Kufuma waka nyengo iyi, Satana wakaponyeka pa charu chapasi, ndipo sono “wali na nyengo yifupi.” (Chivumbuzi 12:12) Mu mutu 9, tiwonenge ivyo vikulongora kuti tili nadi mu nyengo yaumaliro. Tisambirengeso kuti sonosono apa Ufumu wa Chiuta wovwirenge kuti khumbo la Chiuta lichitike pa charu cha pasi.—Wonani Mazgu Ghakuumaliro 21.