Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi?

Buku ili lili kulembeka kuti limovwirani kumanya ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani zakupambanapambana. Chifukwa icho tikusuzgikira, Icho chikuchitika para munthu wafwa, umo tingaŵira ŵakukondwa mu banja, na zinyake zinandi.

Kasi Chiuta Wakutikhumbira Vichi?

Nyengo zinyake mukujifumba chifukwa icho mazuŵa ghano pa charu paliri masuzgo ghanandi. Baibolo likusambizga kuti sonosono apa, Chiuta wazamuwuskapo masuzgo gha ŵanthu nga ni vyakuŵinya, matenda na nyifwa.

MUTU 1

Kasi Chiuta ni Njani?

Kasi mukuwona kuti Chiuta wakumupwelelerani? Manyani umo Chiuta waliri ndiposo ivyo mungachita kuti muŵe mubwezi wake.

MUTU 2

Baibolo ni Buku Lakufuma kwa Chiuta

Kasi Baibolo lingamovwirani wuli kuti mulimbane na masuzgo? Chifukwa wuli mungagomezga mauchimi gha mu Baibolo?

MUTU 3

Chifukwa Wuli Chiuta Wakalenga Ŵanthu?

Kasi umoyo uzamuŵa wuli para charu chazakaŵa paradiso?

MUTU 4

Kasi Yesu Khristu ni Njani?

Sambirani kuti mumanye chifukwa icho Yesu ni Mesiya uyo Chiuta wakalayizga kuti wizenge, uko wakafuma, ndiposo chifukwa icho waliri Mwana wapadera yekha wa Yehova.

MUTU 5

Sembe Yakuwombora—Ntchawanangwa Chapadera

Kasi sembe yakuwombora ni vichi? Kasi yikutichitira vichi?

MUTU 6

Kasi Ŵakufwa Ŵakuluta Nkhu?

Sambirani Baibolo kuti mumanye uko ŵakufwa ŵali na chifukwa icho ŵanthu ŵakufwira.

MUTU 7

Ŵakufwa Ŵazamuwuka!

Kasi muli na wakutemweka winu uyo wali kufwa? Kasi vingachitika kuti muzakamuwoneso? Sambirani ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya chiwuka.

MUTU 8

Kasi Ufumu wa Chiuta ni Vichi?

Ŵanthu ŵanandi ŵakulimanya lurombo lwa Fumu. Kasi mazgu ghakuti “Ufumu winu wize” ghakung’anamura vichi?

MUTU 9

Kasi Umaliro Wa Charu Uli Pafupi?

Nkharo za ŵanthu na ivyo vikuchitika vikulongora kuti tili mu mazuŵa ghaumaliro, nga umo Baibolo likayowoyera.

MUTU 10

Kasi Ŵangelo na Viŵanda Mbanjani?

Baibolo likuyowoya za ŵangelo na viŵanda. Kasi vilengiwa ivi viliko nadi? Kasi vingatovwira panji kutipweteka?

MUTU 11

Chifukwa Wuli Pali Masuzgo Ghanandi?

Ŵanthu ŵanandi ŵakughanaghana kuti Chiuta ndiyo wakupangiska masuzgo mu charu. Kasi imwe mukughanaghana wuli? Sambirani kuti muwone vifukwa ivyo paliri masuzgo.

MUTU 12

Kasi Mungachita Wuli Kuti Muŵe Mubwezi wa Chiuta?

Vingachitika kuti muŵe na nkharo iyo yingakondweska Yehova. Unenesko ngwakuti mungaŵa mubwezi wa Chiuta.

MUTU 13

Tikwenera Kuchindika Umoyo

Kasi Chiuta wakuwona wuli kufumya nthumbo, kuŵikika ndopa, na umoyo wa nyama?

MUTU 14

Banja Linu Lingaŵa Lakukondwa

Chitemwa icho Yesu wakalongora, ntchiyelezgero chiwemi icho ŵafumu, ŵawoli, ŵapapi, na ŵana ŵangalondezga. Kasi tikusambirako vichi kwa Yesu?

MUTU 15

Nthowa Yakwenelera Yakusopera Chiuta

Wonani fundo 6 izo zingatovwira kuti timanye awo ŵakusopa mu nthowa yakwenelera

MUTU 16

Sopani Chiuta

Ni masuzgo wuli agho mungakumana nagho para mukuphalirako ŵanthu ivyo mukugomezga? Mungaphalirako wuli ŵanthu vigomezgo vinu kwambura kuŵakhuŵazga?

MUTU 17

Ni Mwaŵi Kupemphera Kwa Chiuta

Kasi Chiuta wakupulika para mukupemphera? Kuti musange zgoro la fumbo ili, mukwenera kumanya ivyo Baibolo likusambizga pa nkhani ya pemphero.

MUTU 18

Kasi Nijipeleke Kwa Chiuta na Kubatizika?

Kasi munthu wakwenera kuchita vichi kuti wabatizike? Sambirani icho ubatizo ukwimira na umo ukwenera kuchitikira.

MUTU 19

Lutilirani Kuŵa Paubwezi na Yehova

Kasi tingalongora wuli kuti tikutemwa Chiuta na kumuwonga pa viwemi ivyo watichitira?

Mazgu Ghakuumaliro

Ng’anamuro la mazgu agho ghali mu buku la Baibolo likutisambizga vichi?