Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lapachaka la Ŵakaboni ŵa Yehova 2016

Russia: Kupharazga makani ghawemi ku Moscow

 VINTHU VYAKUKONDWESKA MU 2015

Nkhani za Milandu

Nkhani za Milandu

Kulembeska ku Boma

Kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵachite ntchito yawo yakukhwaskana na kusopa Chiuta, ŵakukhumbikwira kulembeska dankha ku boma yayi. Kweni ŵakulembeska chifukwa vikuŵapa mwaŵi wakuti ŵaŵenge na vikalata vyakugulira malo na katundu munyake. Kweniso kuti ŵatumizgenge mabuku mu vyaru vyakupambanapambana.

 • Mu 2004, makhoti gha ku Russia ghakakanizga ntchito ya Ŵakaboni ŵa Yehova mu Moscow. Chifukwa cha kukanizga ntchito yithu, ŵabali ŵithu ku Moscow ŵakamba kuŵachitira nkhaza chomene. Ŵapolisi ŵakaŵasuzganga, ndipo ŵanthu ŵanyake ŵakaŵatambuzganga para ŵali mu uteŵeti. Ŵeneko ŵa nyumba izo ŵakachitanga renti kuti ŵachitirengemo maungano ŵakaŵachimbizgamo, ndipo ŵabali ŵithu ŵakaŵavya malo  ghakusoperapo Yehova. Mu 2010, Khoti Likuru Lakuvikilira Wanangwa wa Ŵanthu mu Europe, likagamura kuti charu cha Russia chikuswa wanangwa wa Ŵakaboni ŵa Yehova mu Moscow ndipo likagamura kuti charu ichi chileke kukanizga ntchito ya Ŵakaboni ŵa Yehova. Tili ŵakukondwa kupharazga kuti pa Meyi 27, 2015, dipatimenti yakuwona vya urunji ku Moscow yikalembaso Ŵakaboni ŵa Yehova kuti ntchisopa chakuzomerezgeka.

Msonkho

Pa charu chose, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakulipira msonkho yayi pa ivyo wakuchita nga umo viliri visopa vyose na mawupu agho ghakovwira ŵanthu. Kweni nyengo zinyake maboma ghanyake ghakukhumba kuti tipelekenge msonkho.

 • Ku Sweden, boma likuti Beteli yili nga ni malo gha bizinesi chifukwa “yikulemba ntchito” ŵanthu awo ŵakuteŵetera pa beteli. Likuti Beteli ntchisopa yayi, ndipo awo ŵakuteŵetera pa Beteli mbateŵeti waka yayi. Pa chifukwa ichi boma likulipiska Beteli na awo ŵakukhala pa Beteli ndalama zinandi chomene za msonkho. Ntheura Ŵakaboni ŵa Yehova ku Sweden, ŵakadandawura nkhani iyi ku makhoti na kulembaso makalata 6 ku Khoti Likuru Lakuvikilira Wanangwa wa Ŵanthu mu Europe kuti liŵawovwire.

Kuleka Kunjilirapo pa vya Ndyali na Kukana Usilikari

Ŵanthu ŵa Yehova ŵakupulikira chomene dango la mu Baibolo lakuyowoya za ‘kuskana malupanga ghawo kuŵa vyakulimira’ na kuleka ‘kusambiraso nkhondo.’ (Yes. 2:4) Iwo ŵakunjilirapo yayi pa vyandyali nangauli maboma ghanyake ghakuzomera yayi kuŵapa ntchito zinyake para ŵakana usilikari.

 • Panyengo yasono ku South Korea, boma likupeleka yayi wanangwa wakuti munthu wasankhe yekha kunjira usilikari panji yayi. Mu vyaka 60 ivyo vyajumpha, ŵabali ŵakujumpha 18,000 ŵaŵikika mu jele chifukwa cha kukana kunjira usilikari. Pafupifupi Kaboni waliyose mu charu ichi wali na mubali wake panji mubwezi wake uyo wali kujalirikapo mu jele. Mu 2004 na 2011, khoti likuru ku South Korea likagamura kuti malango gha charu cha  South Korea ghakuzomerezga kukaka ŵanthu awo ŵakukana kunjira usilikari. Kweni mu Julayi 2015, khoti likapulikaso dandauro la Ŵakaboni ŵa Yehova kuti lisandeso nkhani iyi. Ŵakaboni ŵa Yehova pa charu chose ŵakupemphera kuti nkhani iyi yimare makora mwakuti ŵabali ŵithu ku South Korea ŵaleke kukakika chifukwa cha chipulikano chawo.

 • Ŵakaboni ŵa Yehova ŵatatu ku Eritrea, ŵambapo chaka cha nambara 22 kugwira jele chifukwa cha kukana kunjira usilikari. Paulos Eyassu, Negede Teklemariam, na Isaac Mogos ŵandaŵeruzge panji kuŵapa mwaŵi kuti ŵajivikilire panthazi pa khoti. Iwo pamoza na ŵabali na ŵadumbu ŵakukwana 50, ŵakulutilira kugomezgeka nangauli ŵakuŵachitira nkhaza kweniso ŵakukhala malo ghaheni chomene mu jele. Tili na chigomezgo chose kuti Yehova ‘wakupulika kutampha’ kwa ŵabali na ŵadumbu ŵithu awo ŵali mu jele chifukwa cha chipulikano chawo. Wachitengepo kanthu kuti waŵawovwire.—Sal. 79:11.

 • Ku Ukraine, mu Ogasiti 2014, Vitaliy Shalaiko wakachemeka kuti wakanjire usilikari pa nyengo ya nkhondo. Njuŵi yake yikamukanizga ndipo wakakana usilikari. Kweni wakaŵaphalira kuti ngwakunozgeka kugwira ntchito zinyake. Loya wa boma wakamupa mulandu mubali Shalaiko kuti wakana kuvikilira charu chake,  kweni makhoti ghakamusanga kuti walije mulandu. Khoti likati munthu wakwenera kupokeka wanangwa wake yayi chifukwa chakuti wavikilire charu chake. “Munthu wakwenera kulondezga ivyo njuŵi yake yikumuphalira nanga mphanyengo iyo wakukhumbikwira kuvikilira charu chake.” Loya wa boma wakati nkhani iyi yikeruzgikeso ku khoti linyake. Pa Juni 23, 2015, khoti likuru ku Ukraine likakolerana na ivyo makhoti ghachoko ghakagamura. Khoti ili likagamura kuti munthu wali na wanangwa kukana usilikari para njuŵi yake yikumukanizga ndipo wangagwira ntchito zinyake nanga ni para charu chake chili pa nkhondo.

Ukraine: Vitaliy Shalaiko wakukondwa kupharazga

Khoti likuru likati lagamura makora nkhani iyi, Mubali Shalaiko wakati: “Mazgu gha pa Yeremiya 1:19 ghakanikhozga chomene. Nkhaŵa wakunozgeka kupokelera chilichose icho chingiza. Chinthu chakuzirwa chomene kwa ine chikaŵa chakuti nilutilire kugomezgeka kwa Yehova. Nkhaŵa na chigomezgo chose kuti Yehova wanilekenge yayi kweni wanipenge nkhongono kuti nilutilire kugomezgeka. Ivyo khoti likagamura vikaŵa vyakuti nkhalindiliranga yayi. Mu makhoti ghose ghatatu ŵakanisanga kuti nilije mulandu. Ndipo nyengo zose izo ŵakaneruzganga, ŵabali ŵakaŵa nane na kunikhozga. Nkhajipulikanga kuti nili nekha yayi.”

Kuleka Kunjilirapo pa vya Ndyali na Kulongora Kutemwa Charu Chako

Ŵakhristu ŵakukumanaso na masuzgo para ŵakukana kuchitako vinthu vyakulongora kutemwa charu chawo. Ŵana ndiwo ŵakuŵachichizga chomene kuti ŵaleke kugomezgeka kwa Yehova. Ŵasambizgi ku sukulu ŵakuŵachichizga kuti ŵimbengeko sumu ya fuko panji kugwadira ndembera.

 • Ku Karongi, Rwanda, ŵasambizgi ŵakapa mulandu ŵana ŵa sukulu awo Mbakaboni kuti ŵakuyuyura sumu ya fuko chifukwa ŵakukana kwimbako. Ŵakaŵachimbizga pa sukulu na kuŵajalira mu jele. Pa Novembala 28, 2014, khoti la ku Karongi likagamura kuti ŵana aŵa ŵakayuyura sumu ya fuko yayi apo ŵakakana kwimba. Mu vyaru vinyake vya mu Africa, nga ni Cameroon, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, na Malawi, ŵana ŵa sukulu ŵanyake nawo ŵali kuchimbizgika pa sukulu chifukwa cha  vifukwa vyanthena ivi. Ŵabali ŵithu mu vyaru ivi ŵakuyezgayezga kudumbiskana na boma na ŵasambizgi kuti ŵamanye umo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuwonera ndembera na sumu ya fuko.

 • Honduras: Mirna Paz na Bessy Serrano ŵakapika madipuloma ghawo

  Mu Disembala 2013, sukulu yinyake ku Lepaera, Honduras, yikakana kupeleka madipuloma kwa ŵana ŵa sukulu ŵaŵiri awo Mbakaboni chifukwa ŵakakana kwimbako sumu ya fuko na kugwadira ndembera. Kuti ŵamazge nkhani iyi, maloya ghaŵiri agho Mbakaboni ŵa Yehova ghakakumana na mulara wakuwona vya masambiro mu charu ichi. Ghakadumbiskana nayo umo vyaru vinyake vikukolerana na Ŵakaboni ŵa Yehova pa nkhani iyi. Mulara wa boma uyu wakaŵa wakupulikiska ndipo wakazomerezga kuti ŵana ŵa sukulu na ŵapapi ŵawo ŵalembe kalata yakulongosora ivyo ŵakugomezga na kuyitumizga kwa mulara wakuwona vya masambiro mu Honduras. Mulara uyu wakati wasanda ivyo ŵakalemba, wakagamura nkhani pa Julayi 29, 2014. Wakati, “mwana waliyose wali na wanangwa wa kusambira sukulu ndipo paŵavye kutemwera.” Wakagamura kuti ŵana ŵa sukulu awo Mbakaboni ŵaŵape madipuloma ghawo.

Boma Likutemwera

Taŵakaboni ŵa Yehova mu vyaru vyose tikupulikira dango la Yesu lakuti tiphalirengeko ŵanyithu makani ghawemi, kuwungana  na Ŵakhristu ŵanyithu, na kusambira Mazgu gha Chiuta nyengo zose. Kweniso tikuzirwiska chomene fundo ya mu Baibolo yakuti tididimizgenge mazgu gha Yehova mu mitima ya ŵana ŵithu na ‘kuziŵizga ndopa.’ (Mil. 15:20; Doto. 6:5-7) Nyengo zinyake para tikupulikira fundo za mu Baibolo ŵalara ŵa boma ŵakutipa mulandu chifukwa cha kuleka kutipulikiska.

 • Ku Florida, U.S.A., jaji wakagamura kuti mama munyake uyo ni Kaboni yayi ndiyo wali na wenelero wose wa kusambizga ŵana ŵake ŵatatu vya chisopa. Dada wa ŵana aŵa, uyo ni Kaboni, wakaphalirika kuti waleke kusambizga ŵana aŵa visambizgo vyakususkana na Chikatolika. Dada wakapempha kuti nkhani iyi yeruzgikeso na khoti linyake. Pa Ogasiti 18, 2014, khoti linyake likasuska ivyo khoti lakwamba likagamura. Khoti ili lati lasanda maukaboni ghose, likalemba kuti: ‘Kwamba kale, makhoti ghakukolerana yayi na fundo yakuti mupapi waleke kusambizga ŵana ŵake vya chisopa usange palije ukaboni wakuti chisopa icho ntchakofya nadi ku mwana.’

  Chifukwa cha ivyo khoti likagamura, ŵana aŵa sono ŵali na mwaŵi wa kusambizgika na kulongozgeka na Yehova. Ŵana wose ŵatatu ŵakuluta panthazi mwauzimu ndipo ŵakuwungana na mpingo. Dada wakati: “Kuzizipizga chiyezgo ichi kwanovwira chomene pa umoyo wane. Nanguŵa na viyezgo vikuru sonosono apa, kweni Yehova wanovwira kuti nileke kuthera. Nkhumanya kuti tikwenera kulindizga masuzgo para tasankha kuteŵetera Yehova.”

 • Namibia: Efigenia Semente na ŵana ŵake ŵatatu

  Mudumbu Efigenia Semente wali na ŵana ŵatatu ndipo wakukhala ku Namibia. Iyo wakaŵa na chiyezgo chikuru chomene. Apo wakaŵa mu chipatala kuti wababe mwana wake wachitatu, pakaŵa masuzgo ghanyake ndipo awo ŵakagwiranga ntchito mu chipatala na ŵabali ŵake awo Mbakaboni yayi ŵakapempha khoti kuti liŵazomerezge kuti mudumbu uyu waŵikike ndopa mwakuchita kumuchichizga. Mudumbu Semente wakakanirathu kumuŵika ndopa. Wakalutiska nkhani iyi ku khoti kuti waŵe na wanangwa wakusankha yekha nthowa iyo ŵangamuchizgira. Pa Juni 24, 2015, khoti likuru ku Namibia likagamura kuti Mudumbu Semente walije mulandu. Likati ‘Munthu waliyose wali na  wanangwa kusankha yekha icho wangachita na thupi lake, kwali ni mupapi panji yayi.’ Mudumbu Semente wakati: “Nkhawona kuti woko la Yehova lili nane kujumpha kumanyuma kose. Ntchakukondweska chomene kuŵa na ŵabali na ŵadumbu. Yehova wakutipwelelera nadi.”

 • Ŵakaboni ŵa Yehova ku Switzerland ŵakukondwa chomene kupharazga mu misewu na mu matawuni ghakuru. Kweni mu tawuni ya Geneva ŵakaŵika dango lakuti ku malo agho kukusangika ŵanthu ŵanandi kungaŵikikanga mashelufu gha mabuku panji vikhwangwani vya chisopa yayi. Ŵakaboni ŵakadandawura nkhani iyi ku khoti. Ŵakati para ŵaŵakanizga kuyala mabuku pa shelufu ndikuti ŵaswa wanangwa wawo. Khoti likakolerana na Ŵakaboni ndipo ŵalara ŵa boma ŵakawovwira Ŵakaboni kusankha malo na nyengo yiwemi yakuchitira upharazgi uwu.

 • Ŵalara ŵa boma ku Azerbaijan ŵakuyezga nthowa zakupambanapambana kuti ŵalutilire kukanizga ntchito ya Ŵakaboni ŵa Yehova. Kanandi dipatimenti yakuwona vya chivikiliro yikuchemeska Ŵakaboni ŵa Yehova na kukaŵafumba mafumbo. Dipatimenti iyi yikulutaso mu nyumba za Ŵakaboni na kukasecha mabuku agho boma likukanizga. Mu Febuluwale 2015, vyaru vikazizwa  chomene apo vikapulika kuti dipatimenti iyi yikakaka Ŵakaboni ŵaŵiri, Irina Zakharchenko na Valida Jabrayilova chifukwa chakuti ŵakaphalirangako ŵanyawo uthenga wa mu Baibolo. Nangauli tili na chitima chifukwa cha nkhaza izi, kweni tikukondwa kuti ŵapharazgi ku Azerbaijan ŵakulutilira kulongora chikanga ndiposo kupharazga “makani ghawemi gha Ufumu” ku ŵazengezgani ŵawo.—Mat. 24:14.

 • Ŵakaboni ŵa Yehova ku Russia ŵakuchita mwakufwatuka yayi ntchito yawo chifukwa boma likutemwa kuŵajandizga. Pasono, mabuku gha Ŵakaboni ŵa Yehova 80 ngakukanizgika mu Russia. Boma likuti mu mabuku agha muli fundo zakupuluska ŵanthu. Ntheura likukanizga kuti munthu wagaŵirenge panji kusangika na mabuku nga ni Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo. Kweniso mu Disembala, 2014, Khoti likuru ku Russia likagamura kuti webusayiti yithu ya jw.org, njambura kuzomerezgeka chifukwa yikupuluska ŵanthu. Awo ŵakwendeska vya intaneti ku Russia, ŵali kujara webusayiti yithu ndipo ntchakukanizgika kuphalira ŵanthu vya webusayiti yithu. Kufuma mu Malichi 2015, ŵalara ŵa boma awo ŵakuwona vya katundu wakunjira na kufuma mu charu cha Russia ŵakukana kuti Mabuku gha Ŵakaboni ghanjirenge mu charu ichi. Ŵakukana nanga ghaŵe Mabaibolo na mabuku ghanyake agho makhoti ghakaghasanda ndipo ghakati ngawemi waka.

Mu tawuni ya Taganrog, ŵalara ŵa boma ŵakapa mulandu ŵapharazgi 16 chifukwa chakuti ŵakaluta ku maungano, ndipo nkhani iyi yili ku khoti. Mu tawuni ya Samara, ŵalara ŵa boma ŵakapoka chikalata ku khoti chakuŵazomerezga kuti ŵapoke vinthu vithu chifukwa tikupuluska navyo ŵanthu. Nangauli ŵabali na ŵadumbu ŵithu ku Russia ŵakukumana na masuzgo ghose agha, kweni ŵakopa yayi. Ŵakulutilira kupeleka “vya Chiuta kwa Chiuta.”—Mat. 22:21.