Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Tanzania: Ŵanthu awo ŵakujumpha ŵanweka na mabuku agho ghali pa shelufu ya matayala ku Dar es Salaam

 VINTHU VYAKUKONDWESKA MU 2015

Kupharazgira Ŵanthu Awo Ntchakusuzga Kuŵapharazgira

Kupharazgira Ŵanthu Awo Ntchakusuzga Kuŵapharazgira

KUPHARAZGA nyumba na nyumba ni nthowa yikuru iyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupharazgira unenesko ku ŵanthu. Kuyala mabuku pa mathebulu na mashelufu gha matayala nayo yawoneka kuti ni nthowa yiwemi chomene yakupharazgira makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta. (Mat. 24:14) Ŵapharazgi ŵa Ufumu ŵakupharazga na masitandi, mathebulu, na tunyumba twakuyalamo mabuku ku malo uko kukusangika ŵanthu ŵanandi. Kweniso mipingo yinandi pa charu chose yili kupika mashelufu gha matayala ghakukwana 250,000. Kasi upharazgi uwu ukwenda wuli?

Ku Dar es Salaam, Tanzania: Ŵanthu pafupifupi 700 ŵali kupempha sambiro la Baibolo kufuma apo upharazgi wa ku malo uko kukusangika ŵanthu ŵanandi ukayambira mu 2014. Ŵakunweka ŵanandi ŵakwiza ku maungano ndipo  ŵakuŵa paubwezi na Chiuta. Mu chaka chimoza pera, ŵabali awo ŵakuyala mabuku pa mashelufu gha matayala ŵali kugaŵira mabuku ghakujumpha 250,000 ku ŵanthu ŵa mu Africa na vyaru vinyake.

Ku Solomon Islands: Kuli ŵapharazgi ŵambura kukwana 2,000 ndipo ŵakupharazga mu chigaŵa chikuru chomene icho chili na virwa vyakujumpha 300. Kupharazga ku malo uko kukusangika ŵanthu ŵanandi kwawovwira chomene kuti ŵanthu ŵapulike unenesko. Mu tawuni yikuru ya Honiara, ŵabali ŵakagaŵira magazini ghakujumpha 104,000 na maburosha ghakujumpha 23,600. Ghanandi mwa magazini na maburosha agha, ŵakagaŵira ŵanthu ŵa mu virwa na mizi yakutali uko kulije Ŵakaboni. Zuŵa limoza kumise pera, ŵakagaŵira mabuku gha Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? ghakukwana 400 ndipo ŵanthu 60 ŵakapempha sambiro la Baibolo.

Zuŵa linyake namulenji, Michael na Linda, awo mbapayiniya ŵapadera, ŵakayala mabuku mumphepete mwa nyanja ku Chirwa cha Margarita, ku Venezuela. Mwanalume munyake zina lake Aníbal, wakafika apo ŵakayala mabuku ndipo wakatorapo buku la Baibolo Likusambizgachi? Aníbal wakaphalira ŵapayiniya aŵa, kuti adada ŵake ŵakafwa vyaka 7 ivyo vyajumpha pa malo gheneghagha ndipo kufuma apo ŵakafwira, amama ŵake ŵakulwara nthenda ya kusuzgika maghanoghano. Sabata yakulondezgapo, Aníbal wakizaso na kuphalira Michael na Linda kuti zuŵa ili likaŵa lakukumbukira nyifwa ya adada ŵake. Wakatora foni yake na kwimbira anyina ndipo wakapempha Michael kuti wayowoyeskane nawo na kuŵakhozga. Michael wakaŵakhozga. Kufuma waka nyengo iyi, anyina ŵakwimbira foni Michael na Linda kanandi waka ndipo ŵakudumbiskana nawo Malemba  ghakupembuzga. Zuŵa linyake amama ŵa Aníbal ŵakatuma meseji pa foni ndipo ŵakati: “Mwahuno nkhujipulika makora chomene chifukwa mwanipembuzga na kunovwira kuti nisazgireko chipulikano.”

Ku United States: Mu matawuni 14 muli kunozgeka upharazgi wa ku malo uko kukusangika ŵanthu ŵanandi. Upharazgi uwu ukuchitika mu malo ghakukwana 127. Mu myezi 7 yakwambilira mu chaka cha uteŵeti cha 2015, masambiro gha Baibolo ghakukwana 8,445 ghakambika. Upharazgi uwu wawovwiraso ŵanthu ŵanandi awo ŵakaleka kuwungana nase kuti ŵambeso. Mwachiyelezgero, mwanalume munyake zina lake Terry wakalaŵiskanga apo ŵabali ŵakayala mabuku ku Los Angeles, California, ndipo Ŵakaboni ŵaŵiri ŵakutorana, awo ŵakayala mabuku agha ŵakamufumba usange wali kuŵerengapo mabuku ghithu. Iyo wakati nayo njumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova kweni wakuwungana yayi kwa vyaka 4. Ŵakaboni aŵa ŵakamuŵerengera lemba la Ezekiyeli 34:11. Pa lemba ili, Yehova wakuti: “Mberere zane nizipenjenge nekha, ndipo nizipwelelerenge.” Ŵakamuphalira za webusayiti na TV yithu ya JW Broadcasting. Zuŵa lakulondezgapo mulenji, Terry wakalembera meseji mubali, ndipo wakamuphalira kuti pambere wandize apo ŵakayala mabuku, wakaŵeyelera Chiuta kuti wamugowokere chifukwa cha kuleka kuluta ku maungano. Wakapemphaso Yehova kuti wamovwire kuti waŵeso mubwezi wake. Mu meseji iyo wakalemba, Terry wakati: “Nkhati napemphera waka, mbwenu mukanitawuzga mwaubwezi. Mukaniŵelengera malemba ghakunikhozga na kuniphalira fundo zakovwira kuti niwelereso ku gulu la Yehova. Pemphero lane likazgoreka.”

Ku Addis Ababa, Ethiopia: Kuli malo 4 uko kukuchitikira upharazgi wa ku malo uko kukusangika ŵanthu ŵanandi. Mu myezi yitatu pera, ŵabali ŵakagaŵira mabuku ghakukwana 37,275, ndipo ŵanthu 629 ŵakapempha kuti Ŵakaboni ŵalutenge ku nyumba zawo. Yumoza mwa ŵanthu awo ŵakapoka buku la Baibolo Likusambizgachi? wakaŵa mudara munyake.  Wakati wapoka waka, wakamba kuŵerenga nyengo yeneyiyo. Kumanyuma wakasambirapo sukulu ya uliska, ndipo wakaŵa na mafumbo ghanandi ghakukhwaskana na Yesu na Ufumu wa Chiuta. Ntheura zuŵa lakulondezgapo, wakizaso apo ŵabali ŵakayala mabuku kuti ŵakamuzgore mafumbo ghake. Zuŵa lachitatu wakazomera sambiro la Baibolo, ndipo  kuumaliro wa sabata wakaluta ku maungano. Panyengo yasono wakwiza pa maungano ghose ndipo wakukura mwauzimu.

Ethiopia: Mabuku gha chiyowoyero cha Amharic pa shelufu ya matayala ku Addis Ababa

Ku Mexico: Mwanalume munyake Muyuda wakiza pa sitandi iyo ŵabali ŵaŵiri ŵakayalapo mabuku ndipo wakafumba ŵabali aŵa usange ŵali na buku ilo likuyowoya vya nyifwa. Iwo ŵakamuphalira kuti magazini ghakuyowoya vya nyifwa agho ŵakaŵa nagho ghamara. Kweni ŵakamupa magazini ghakulongosora ivyo vichitikenge kunthazi. Mwanalume uyu wakakora woko la mubali na kumuphalira kuti: “Ivyo vichitikenge kunthazi nilije navyo ntchito. Nkhukhumba waka kujikoma.” Ndipo wakamba kulira. Ŵabali ŵakamufumba chifukwa icho wakaghanaghananga nthena. Uku wakulira, wakati: “Mwana wane wafwa sonosono apa.” Ŵabali ŵakamulongora mutu 7 mu buku la Baibolo Likusambizgachi? Ŵakamuŵelengera ndime ziŵiri zakwamba pa kamutu kakuti “Para Munthu Uyo Tikumutemwa Wafwa” ndiposo kuumaliro kwa mutu uwu, uko kukuyowoya kuti ŵakufwa ŵazamuwuka. Iyo wakakhwaskika chomene ndipo wakakoraso woko la mubali na kumufumba kuti, “Kasi ivi vizamuchitika nadi?” Ŵabali ŵakamusimikizgira kuti Yehova wazamufiska nadi ivyo walayizga. Iyo wakafumbaso kuti, “Kasi ningachita wuli kuti nizakamuwoneso mwana wane?” Ŵakapangana kuti ŵabali aŵa ŵazakalute ku nyumba yake. Ŵabali aŵa ŵakati ŵafika ku nyumba ya munthu uyu, ŵakasanga kuti wakuŵalindilira ndipo ngwakunozgeka kwamba kusambira Baibolo.

Mulaŵiliri wa dera munyake uyo wakawovwirapo kuti ku New York kuchitikenge upharazgi wapadera wa ku malo uko kukusangika ŵanthu ŵanandi, wakati: “Yehova watumbika chomene upharazgi uwu. Ni nthowa yiwemi chomene yakupharazgira ŵanthu ŵanandi kweniso yikovwira kuti tikumanenge na ŵakulopwa ndiposo ŵakusezgeka, awo ni ‘mberere zakuzgeŵa.’ Ndipo panyengo yasono tikuŵawovwira kuti ŵawelere ku mskambo.”—Ezekiyeli 34:15, 16.