Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 VINTHU VYAKUKONDWESKA MU 2015

“Tikuyitemwa Chomene TV ya JW Broadcasting”

“Tikuyitemwa Chomene TV ya JW Broadcasting”

PA Okutobala 6, 2014, TV ya pa Intaneti yakuchemeka JW Broadcasting yikamba kuwoneka. TV iyi yikaŵa yakuwonerapo waka, ndipo nkhani izo zikayowoyekanga zikaŵa mu Chingelezi pera. * Kufuma mu Ogasiti 2015, mapulogiramu gha pa TV iyi ghang’anamulika mu viyowoyero vyakujumpha 70 kuti ŵabali na ŵadumbu ŵanandi ŵapulike makora na kukhozgeka mwauzimu. Ŵanthu ŵanandi awo ŵakuwonelera TV iyi pa charu chose chapasi ŵayowoya mazgu ghakuwonga chawanangwa ichi. Kweni kasi ni vinthu wuli ivyo vikachitika kuti TV ya JW Broadcasting yiŵeko?

Pakakhumbikwanga malo ghawemi ghakuti paŵe studiyo. Malo ghawemi ghakasangika ku likuru la Ŵakaboni ŵa Yehova  ku Brooklyn, New York, mu nyumba ya 30 Columbia Heights. Mu sabata yimoza pera, malo agha ghakanozgeka, ndipo dipatimenti yakunozga vinthu yikamba kunozga chipinda icho muŵenge studiyo. Kweniso dipatimenti yakunozga mapulani yikadinda umo studiyo yingawonekera kuti yiŵe yakutowa ndiposo yakuchindikika. Ŵabali na ŵadumbu ŵanandi ŵa mu United States ŵakagwira ntchito mwakujipeleka, kulemba pulani ya studiyo kweniso kusanga nthowa iyo ŵangayizengera mwaluŵiro. Vinthu ivyo kanandi vikutora myezi yinandi, vikachitika mu mazuŵa ghachoko waka. Kweniso dipatimenti yakugura vinthu, yikagura mwaluŵiro chomene vinthu vyakupambanapambana.

Nthambo zakupambanapambana zikaŵikika. Kweniso ŵabali awo ŵakagwiranga ntchito iyi ŵakawoneseska kuti makina ghose ghakugwira makora ntchito. Pa nyengo iyi, ŵabali ŵanyake ŵakajamburanga sumu yakujulira mapulogiramu pa TV iyi. Ŵakajambuliranga ku dipatimenti ya vyakujambura ku Patterson. Awo ŵakimba ŵakaŵa ŵabali na ŵadumbu ŵakufuma mu vyaru vyakupambanapambana awo ŵakiza ku malo agha kuzakajambura sumu za Ufumu. Pambere ŵandambe kujambura mapulogiramu, ŵakalemba dankha umo vyose vyenderenge, awo wayowoyenge ŵakayezgelera, kweniso dipatimenti ya vyakujambura ku Brooklyn, Patterson, na Wallkill ndiposo pa charu chose yikaŵa yakunozgeka kujambura mavidiyo. Studiyo yikati yamara kuzengeka, ndipo makina ghose ghakati ghaŵikika mu malo ghake, ŵabali ŵakamba kunozgerathu mapulogiramu gha mu myezi yichoko waka yakwambilira.

Studiyo ya JW Broadcasting ku Brooklyn, New York

Tikati tafumba munthu uyo wakumanya chomene vya ma TV kuti: Kasi ntchito yose iyo yikagwilika, kanandi yikutora nyengo yitali wuli? Iyo wakati kanandi yikutora chaka na hafu. Kweni ŵabali ŵithu ŵakagwira ntchito yose mu myezi yiŵiri pera chifukwa ŵakalimbikiranga chomene.

Paŵa mauwemi ghanandi chomene chifukwa cha TV iyi. Kanandi pulogiramu yiliyose yikuŵikika pa Intaneti pa Mande  yakwamba mu mwezi. Ŵanthu ŵakuwonelera pulogiramu iyi nyengo zakujumpha 2 miliyoni mwezi uliwose. Pulogiramu iyi na mavidiyo ghose agho ghakuŵa pa TV iyi, ŵanthu ŵakuwonelera nyengo zakujumpha 10 miliyoni mwezi uliwose.

Mubali munyake ku Kenya wakati: “Mapulogiramu agho ghakuŵa pa JW Broadcasting ghanovwira kuti niŵe pafupi na gulu la Yehova na Wupu Wakulongozga. Nkhumanya kuti nili mu banja ilo likutemwana chomene.”

Kasi ŵanthu ŵa Yehova ŵakujipulika wuli chifukwa cha chawanangwa chiphya ichi? Wonani fundo zinyake izo ŵayowoya.

  • Ku Indonesia, mwanalume munyake wakati: ‘Uwu ukaŵa usiku wakukondweska chomene pa umoyo wane. Ine na muwoli wane tikati tawonelera pulogiramu ya mwezi wa Meyi 2015 pa JW Broadcasting, tikakondwa chomene mwakuti nkhusoŵa na chakuyowoya wuwo. Ichi ntchimoza mwa vyawanangwa vyapadera chomene ivyo nili kupokera kwa Yehova. Tikuwonga chomene Wupu Wakulongozga ndiposo ŵabali na ŵadumbu wose awo ŵakajipeleka kuti tiŵe na TV iyi.’

  • Munthu munyake ku Kenya wakati: “Ŵabali na ŵadumbu ŵanandi ŵakaŵa kuti ŵandapulikepo mubali wa mu Wupu Wakulongozga wakuyowoya nkhani. Kweni sono tikupulika waka nkhani zawo yayi kweni tikuŵawona. Sono tikujipulika kuti tili pafupi chomene na Wupu Wakulongozga ndiposo ŵabali ŵithu pa charu chose kujumpha kumanyuma kose.”

  • Mudumbu munyake ku Britain wakati: “Pakuti mfumu wane wali mu unenesko yayi, ntchakusuzga kuchita kusopa kwa mbumba na ŵana ŵane ŵachoko ŵaŵiri. JW Broadcasting yanovwira chomene. TV iyi yikunovwira kuti nijipulikenge kuti nili pafupi na gulu la Yehova ndipo yikutikhozga chomene pamoza na ŵana ŵane. Ili ni thumbiko nadi lakufuma kwa Yehova.”

  •  Ŵabali ŵanyake ku Czech Republic ŵakati: “Tikuyitemwa chomene JW Broadcasting. Mapemphero ghithu ghakazgoreka apo mapulogiramu gha pa TV iyi ghakang’anamurika mu viyowoyero vinyake. Mwaŵabali imwe mukutikhozga chomene chifukwa cha kuchita vinthu mwachimwemwe, mwalusungu ndiposo mwakukondwa pakusopa Yehova. Kufuma waka apo TV iyi yikambira, tikujipulika kuti tili mu gulu la Yehova ilo ndapadera chomene ndiposo lakukondweska. Tindajipulikepo nthena kumanyuma kose.”

  • Mubali munyake ku Brazil wakati: “Nasendelera chomene kwa Yehova chifukwa cha kupulikizga nkhani za ŵabali ŵa mu Wupu Wakulongozga mu chiyowoyero chane.”

  • Mudumbu munyake ku Brazil wakati: “Nateŵetera Yehova vyaka 16, kweni nindakondwepo nga umo nakondwera mwahuno. Chimwemwe icho nili nacho chingayana waka na umo nkhajipulikira apo nkhabatizikanga. Nkhuwonga chomene ŵabali chifukwa cha TV ya JW Broadcasting.”

Tili na Chigomezgo chose kuti Yehova watovwirenge ndipo JW Broadcasting yilutilirenge kukhozga ŵabali ŵithu pa charu chose. Ndipo TV iyi yilutilirenge kulumba na kuchindika zina la Yehova.