Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lapachaka la Ŵakaboni ŵa Yehova 2016

Israel: Kupharazga Ufumu wa Chiuta mwakugwiliskira ntchito tabuleti

 KUPHARAZGA NA KUSAMBIZGA PA CHARU CHOSE

Asia na Middle East

Asia na Middle East
  • VYARU 49

  • UNANDI WA ŴANTHU 4,409,131,383

  • ŴAPHARAZGI 718,716

  • MASAMBIRO GHA BAIBOLO 766,364

Maora 100 Chifukwa cha Vyaka 100

Mu charu chinyake cha ku Asia, mwanakazi munyake wakutchuka chomene uyo wakupanga mafilimu kweniso wakusaska malonda pa TV wakazomera sambiro la Baibolo. Mwaluŵiro wakayamba kulondezga ivyo wakasambiranga. Wakataya mabuku gha vyamizimu agho wakaŵa nagho ndiposo vikozgo vyake vya Chibuda.

 Mubwezi wake munyake wakamuŵeyelera wakati: “Walekerachi kuti uleke dankha kusambira na Ŵakaboni vyaka vitatu pera na kuŵika mtima pa ntchito yako? Kufuma apo, ungazakayambiraso kusambira nawo.”

Mwanakazi uyu wakazgora kuti: “Nalindilira vyaka 24 kuti nimanye Yehova. Sono mwaŵi wasangika mbwenu nilekeso kusambira za iyo kwa vyaka vinyakeso vitatu?”

Sabata iyo wakeneranga kunjira Sukulu ya Uteŵeti wa Chiuta, kampani yakupanga mafilimu yikamuchema. Ŵakati ŵamulembenge ntchito vyaka 4 kweniso ŵamupenge ndalama zinandi. Kweni wakeneranga kuzomera kuseŵera chigaŵa chilichose icho ŵangamupa mu filimu. Iyo wakakana. Mu Meyi 2014, wakaŵa mupharazgi wambura kubatizika. Apo mwezi wa Ogasiti ukasendeleranga, wakati mu mwezi uwu wazamupharazga maora 100. Ŵakati ŵamufumba chifukwa, wakazgora kuti: “Nkhukhumba kukondwelera kuti Yesu walamulira vyaka 100 ndipo nkhukhumba kuti chaka chilichose icho Yesu walamulira nichipe ora limoza.” Mwanakazi uyu wakakwaniska nadi maora agha. Mu Janyuwale 2015, wakabatizika ndipo panyengo yasono ni mupayiniya wakanyengo.

Kupharazga mu Jele

Ku Sri Lanka, ŵadumbu 4 ŵakenda pa basi kuti ŵakapharazge ku chigaŵa icho kukupharazgika yayi. Ŵanthu ŵanandi ku chigaŵa ichi ŵakaŵa ŵa chisopa cha Chibuda. Pa zuŵa lachiŵiri apo ŵakapharazganga mu chigaŵa ichi, bambo wa tchalitchi na munthu munyake wakwendeska matola ŵakayamba kulalatira ŵadumbu aŵa. Mwambura kuchedwa, gulu la ŵanthu 30 ŵakali chomene likaŵazingilizga. Kukiza ŵapolisi ndipo ŵakatora ŵadumbu ŵara na kuluta nawo ku polisi. Ŵakaŵagoneka mu jele nangauli ŵakaŵaphalira yayi icho ŵakabuda. Ŵakaŵajalira lumoza na ŵakayidi  ŵakusuzga ndipo ŵakakhaliranga waka kuneneka kweniso ŵakayidi ŵakatukanga chomene. Kweni ŵakaŵa na mwaŵi wakupharazga chifukwa cha kujalirika mu jele. Mudumbu munyake wakati: “Nkhajalirika lumoza na ŵakayidi ŵakukoma ŵanthu, kweni nkhaŵapharazgira. Ŵakazizwanga waka kuti ine nkhachitanga vichi mu jele ndipo ŵakaŵa na mafumbo ghanandi ghakukhwaskana na ivyo nkhugomezga. Yumoza wa iwo wakanifumba kuti: ‘Chifukwa wuli ndiwe wakukondwa?’”

Sri Lanka: Ŵadumbu 4 ŵakenda pa basi kuti ŵakapharazge ku chigaŵa icho kulije Ŵakaboni

Khoti Likuru ku Sri Lanka lili kupokera chikalata chithu chakudandaura kuti ŵapolisi ŵakajalira ŵadumbu kwambura kuŵaphalira icho ŵakabuda. Mulandu uwu uchali ku khoti.

Kovwira Mwanakazi Uyo Wakuwuka Yayi pa Bedi

Mudumbu Michiko, uyo ni mupayiniya ku Japan, wakasambiranga Baibolo na mwanakazi munyake muchekuru mu chiyowoyero cha mawoko. Mwanakazi uyu wakaŵa mu chipatala. Michiko wakafumba ŵanthu ŵakugwira ntchito mu chipatala para muli ŵalwari ŵanyake awo wangachezgapo nawo. Michiko wakawonana na Kazumi, uyo wakapulikanga kweni wakayowoyanga yayi. Kazumi wakachita ngozi ya galimoto apo wakaŵa na vyaka 23 ndipo kufuma nyengo iyo, wakugona waka. Wakumira yayi chakurya panji kumwa maji. Kazumi wakaŵa na mafumbo ghanandi ndipo wakazomera kusambira Baibolo.

Japan: Kazumi wakutemwa kulemba makalata ghawemi na ghakukhozga

Pakusambira, Michiko wakafumbanga mafumbo, ndipo Kazumi wakalongoranga waka mazgoro pa buku panji wakalembanga pa pepara. Kazumi wakati waŵa na foni, Michiko wakamba kudumbiskana nayo lemba la zuŵa pa foni mulenji uliwose. Kazumi wakalutilira kukura mwauzimu nangauli thupi lake likalutilira kulopwa. Mukuluta kwa nyengo, wakayowoya kuti wakukhumba kuŵa Kaboni wa Yehova. Apo  wakaŵa na vyaka 61, pamanyuma pa kusambira vyaka 13, wakaŵa mupharazgi wambura kubatizika.

Pakuti Kazumi wakuwuka yayi apo wagona, mpingo uli kunozga kuti wapulikizgenge maungano ghose pa foni kusazgapo maungano gha dera. Pa maungano, ŵadumbu ŵakupambanapambana ŵakuŵerenga mazgoro gha Kazumi.

Msambiri waliyose uyo wakuwungana, Kazumi wakumulembera makalata ghawemi ndiposo ghakukhozga. Wakupharazgira awo ŵakugwira ntchito mu chipatala na awo ŵakwiza kuzakamuwona. Kazumi wakuŵaphalira kuti, “Para mwasambira Baibolo, muŵenge ŵakukondwa chomene.”

Bambo Wakasambira Unenesko

Ku charu chinyake cha ku Southeast Asia mudumbu munyake wakaluta ku chipatala cha maso, ndipo wakakumana na bambo. Mudumbu uyu wakamufumba kuti: “Kasi mungatemwa kuŵa na umoyo wamuyirayira ndiposo  wambura kulwara mu charu chakutowa?” Ŵakadumbiskana mwaubwezi ndipo paumaliro mudumbu wakapa bambo uyu burosha la Tegherezgani kwa Chiuta. Bambo wakamupa nambara yake ya foni, ndipo mudumbu wakapeleka nambara iyi kwa mubali mu mpingo. Mwaluŵiro, mubali wakamuchemera ku nkhani yapadera. Bambo uyu wakiza ku maungano ndipo wakakondwa nagho chomene. Sumu za Ufumu izo zikimbikanga zikamukondweska chomene, kweniso wakakondwa chomene kuti waliyose wakamupokelera makora.

Bambo uyu wakafumba usange Ŵakaboni ŵali na mayunivesite panji masukulu ghanyake ghakusambizga uliska. Mubali wakamulongosolera kuti tikusambira Baibolo na ŵanthu ndipo wakamupempha usange nayo wangatemwa kusambira Baibolo. Sabata yakulondezgapo, bambo wakamara kusambira mutu wakwamba mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? Wakalutilira kusambira, ndipo wakamba kwiza pa maungano na kuzgorapo pa sambiro la Gongwe la Mulinda.

Bambo uyu wakati wiza ku ungano wadera, mubali wakwimira Ofesi ya munthavi pa ungano uwu wakamuchema kuti wakawone Beteli. Sabata yakulondezgapo, bambo uyu wakenda maora 10 kuti wakafike ku Beteli. Wati wafika ku Beteli, ŵabali na ŵadumbu ŵakamupokelera na mawoko ghaŵiri. Kuumaliro wa Febuluwale 2015, wakaleka ubambo ndipo wakulutilira kusambira Baibolo na kuzgorapo pa maungano.

Wakazgeŵa kweni Wakasangikaso

Sonosono apa, ŵapayiniya ŵakatumika ku northeastern India, uko makani ghawemi ghakaŵa kuti ghandapharazgikeko kwa vyaka vinandi. Ŵapayiniya aŵa ŵakasanga ŵanthu ŵanandi ŵakunweka na makani ghawemi ndipo ŵakakhumba kusanga malo ghawemi ghakuti ŵachitirengepo maungano. Apo ŵakalutanga kukasambizga munthu Baibolo, ŵakasanga nyumba yinyake iyo yikaŵa kuti yichali kuzengeka ndipo ŵakakonerapo kuti ŵafumbe usange mulije munthu. Ŵakati ŵayendapo pachoko, ŵakaghanaghana  za kuweleraso. Kuseri kwa nyumba yira, ŵakakumana na mwanakazi munyake muchekuru ndipo ŵakamuphalira kuti Mbakaboni ŵa Yehova. Mwanakazi uyu wakati wapulika mazgu agha, wakakondwa chomene. Iyo wakati: “Nane ndine yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova” ndipo wakaŵanjizga mu nyumba. Wakaŵalongora mabuku gha m’ma 1970 na 1980. Vyaka 30 kumanyuma, mwanakazi uyu wakasambirapo na ŵapayiniya ndipo wakalutanga ku maungano nangauli mfumu wake wakamukaniranga. Panyengo iyo, wakakhorwa kuti wasanga unenesko kweni ŵapayiniya ŵakati ŵafumamo mu chigaŵa icho wakakhalanga, kukaŵavya Ŵakaboni ŵa Yehova. Ŵana ŵake wose ŵakanjira visopa vyakupambanapambana kweni iyo wakakana kunjira tchalitchi lililose.

India: Mwanakazi wakunweka wakulongora mabuku ghake gha mu m’ma 1970 na 1980

 Mu vyaka vya sonosono, ŵana ŵake ŵakamba kumuchichizga kuti wanjire tchalitchi la Katolika kuti para wafwa lizakamusunge. Munung’una wake wakalimbikira kuti wamutore na kuluta nayo ku Katolika kuti ndiko wakambe kusopa. Kweni apo ŵakawa pa ulendo, mu nthowa mukaŵa magalimoto ghanandi, ŵakatondeka kujumpha ndipo ŵakawelera ku nyumba. Munung’una wake wakamuphalira kuti ŵalutengeso zuŵa lakulondezgapo, kweni machero ghake wakalwara. Zuŵa lenelili muhanya ndilo ŵapayiniya ŵakiza kwa mama uyu. Pasono mama uyu wakusambiraso Baibolo, kuluta ku maungano kweniso kovwira ŵana ŵake na ŵazukuru ŵake kuti nawo ŵasambirenge Baibolo.