Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lapachaka la Ŵakaboni ŵa Yehova 2016

Burundi: Nolla wakulongora magazini gha Gongwe la Mulinda ku ŵanalume awo ŵakamupempha kuti ŵapaleko moto

 KUPHARAZGA NA KUSAMBIZGA PA CHARU CHOSE

Africa

Africa
  • VYARU 58

  • UNANDI WA ŴANTHU 1,082,464,150

  • ŴAPHARAZGI 1,453,694

  • MASAMBIRO GHA BAIBOLO 3,688,959

Kupharazga pa Muthuthuthu

Benin: Désiré wakugwiliskira ntchito chakwimbira pakupharazgira makasitomara agho ghakukwera muthuthuthu wake

Mu matawuni gha kumwera kwa charu cha Benin, ŵanthu ŵanandi ŵakutemwa kwenda pa mithuthuthu yakulipira para ŵali pa ulendo. Mithuthuthu iyi ŵakuyichema kuti zems. Mupayiniya munyake wakanyengo zina lake Désiré wali kukakilira chakwimbira pa muthuthuthu wake na masipika ghaŵiri pafupi na mpando wa kasitomara. Nyengo zose pa chakwimbira ichi wakuŵikapo mabuku ghithu agho ŵali kughajambura  ndiposo maseŵero gha mu Baibolo. Para munthu wakwera muthuthuthu wake, pakutora nyengo yayi, wakwamba kupulikizga chomene. Ŵanandi ŵakukondwa chomene na ivyo ŵakupulikizga mwakuti para ŵafika apo ŵakhumbanga kukhilira ŵakuchedwera dala kukhira panji ŵakukana kukhira m’paka ŵamalizge dankha kupulikizga. Désiré wakati: “Ningatemwa kuti ŵalipire na kuluta mwakuti nikwezge makasitomara ghanyake, kweni nkhuŵaleka kuti ŵamalizge kupulikizga chifukwa nkhumanya kuti makani ghawemi agho ŵakupulikizga ndigho ngakuzirwa chomene kuluska ndalama. Nakuti nkhugaŵira mabuku ghanandi pa muthuthuthu.”

Mwana Wachitatata

Nolla nkhamusungwana ka vyaka 6. Kakukhala ku Burundi pamoza na banja lakwake. Zuŵa linyake apo kukwake ŵakaphikanga chakurya, kukiza ŵanalume ŵaŵiri awo ŵakagwiranga ntchito pafupi na nyumba yakwake ndipo ŵakamupempha kuti ŵapaleko moto. Nolla, wakaŵa kuti wandayambe sukulu ndipo ndiyo wakasonkhanga moto uwu. Iyo wakaŵazomerezga kuti ŵapaleko moto. Pati pajumpha kanyengo, Nolla wakajuphanga pafupi na ŵanalume ŵara, ndipo wakawona kuti moto wura ŵakabuskiranga hona. Ivi vikamukwiyiska chomene, ndipo wakaŵaphalira kuti, “Nimanyenge kuti moto uwu muzamubuskira hona, mphanyi nangumupani yayi.” Nolla wakakumbukira kuti zuŵa linyake ku Nyumba ya Ufumu wakawona magazini iyo pakajambulika chithuzithuzi cha hona. Wakachimbilira ku Nyumba ya Ufumu kukatora Magazini ghaŵiri gha Gongwe la Mulinda gha Juni 1, 2014, agho mukaŵa nkhani yakukhwaskana na kukhweŵa hona. Nolla wakaweleraso kwa ŵanalume ŵara na kuŵapa Magazini agha  ndipo wakaŵaphalira kuti ŵaŵazge nyengo yeneyiyo. Zuŵa linyake wakakumanaso nawo ŵanalume ŵara ndipo wakaŵagaŵira tumapepara twakuŵachemera ku ungano wa chigaŵa. Ŵanalume aŵa ŵakazizwa chomene na chitatata cha kamsungwana aka, ndipo ŵakasangikapo pa ungano mazuŵa ghaŵiri. Nyengo ya chakurya chamuhanya, Nolla wakaŵachema kuti ŵakalyere lumoza na banja lakwake. Ŵanalume ŵara ŵakakondwa chomene na ivyo ŵakawona na kupulika pa ungano ndipo ŵakamba kusambira Baibolo.

Kupharazga mu Jele

Ŵalara ku Liberia ŵakupharazga uthenga wa Ufumu mu majele na malo ghanyake uko boma likusungako ŵanthu ŵanandi. Yves, ni mupayiniya wapadera mu tawuni yikuru ya Monrovia, ndipo wakati: “Mu Malichi, ŵanthu ŵatatu mu jele ŵakaŵa ŵapharazgi ŵambura kubatizika. Ntheura ŵapharazgi wose ŵakakwana 6 pa Jele la Monrovia.” Kasi ŵapharazgi aŵa ŵakupharazga wuli mu jele? Yves wakati: “Pa Chitatu na Chisulo chilichose ŵakukumana na kuchita ungano wa kunozgekera uteŵeti. Kufuma apo, ŵakuzomerezgeka kwenda selo yiliyose kuphalirako ŵanyawo uthenga wakupembuzga wa mu Baibolo.” Ŵakayidi ŵanandi sono ŵakukondwa kusambira Baibolo na kwiza pa maungano agho ghakuchitika mwenemumo mu jele. Mubali wakwimira munthavi wakayowoya nkhani mu jele ili, ku ŵakayidi 79. Mu majele ghanyake 6 namo ŵanthu ŵakusambira Baibolo, ndipo ŵakayidi ŵakwamba kusintha nkharo yawo.

“Tikukhumba Wovwiri Mwaluŵiro”

Ŵabali ŵakayezgayezga chomene kuti ŵawovwire ŵakunweka awo ŵakukhala ku mizi yakutali kuti ŵafike pa Chikumbusko. Mwachiyelezgero, ŵenecho  ŵa charu cha kumwera kwa Africa mbanthu ŵa mu thondo (Bushmen). Ŵanthu aŵa ŵali kuzgoŵera kukhala umoyo wambura kukhumba vinandi. Kweniso ŵakutemwa kwendakwenda. Ŵakukoma nyama na kupenja vyakurya. Pa nyengo ya Chikumbusko cha 2015, Glenn, uyo ni mupayiniya wapadera kumpoto kwa Namibia, wakanozga kuti Chikumbusko chikachitikire mu muzi wa ŵanthu aŵa. Muzi uwu uli pa mtunda wa makilomita 270 kufuma kumafumiro gha zuŵa kwa Rundu. Aka kakaŵa kachiŵiri kuti Chikumbusko chichitikire mu muzi uwu. Maulendo ghose ghaŵiri, ŵalara ŵa muzi ŵakazomerezga kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵachitire chikumbusko mu khoti la muzi uwu kwambura kulipira chilichose. Nangauli kukawa chivula chikuru pambere chikumbusko chindambe na apo chikachitikanga, kweni pakiza ŵanthu ŵakukwana 232. Ŵanthu ŵa mu chigaŵa ichi ŵakuyowoya chiyowoyero chakuchemeka Khwe, ndipo para ŵakuyowoya ŵakulizga lulimi. Nkhani ya Chikumbusko yikayowoyeka mu Chingelezi na kuying’anamulira mu chiyowoyero cha Khwe. Pakuti palije Baibolo la chiyowoyero cha Khwe, mubali uyo wakayowoyanga nkhani wakalongoranga waka vithuzi para wakukhumba kulongosora malemba nga ni Yesaya 35:5, 6. Glenn, uyo wali na masambiro ghanandi mu chigaŵa ichi, wakati: “Vyaka viŵiri ivyo vyajumpha, nkhwiza kuno kamoza mwezi uliwose. Nkhujintha hema lane na kukhala kuno kwa tumazuŵa. Ŵanthu ŵanandi ŵakuchedwa kusambira unenesko chifukwa cha chiyowoyero ndiposo mtunda. Tikukhumba wovwiri mwaluŵiro. Apo nkhaluta ku ŵalaraŵalara ŵa muzi kukaŵaphalira kuti tikukhumba kuchitira Chikumbusko mu muzi wawo, yumoza wa iwo wakanipempha kuti tizenge malo ghakusoperapo mu muzi uwu. Wakati komiti yakulaŵilira muzi uwu yipelekenge malo ndipo yizengenge yekha nyumba yakusoperapo. Ise titumizge waka ‘muliska’ panji tisambizge yumoza wa iwo kuti waŵe muliska.”

Namibia: Ŵapharazgi ŵaŵiri ŵakupharazgira mwanakazi wa mtundu wa Himba