• WAKABABIKA MU 1927

  • WAKABATIZIKA MU 1962

  • MBIRI YAKE Wakachita upayiniya wapadera vyaka vyakujumpha 50, nangauli pakwamba wakaŵa mulara wa polisi.

MU 1964, nkhatumika kukachita upayiniya wapadera ku Manokwari, West Papua. Ku malo agha kukaŵa kampingo kachoko ako ŵaliska ŵakakasuzganga chomene. Nkhati nafika waka, muliska Wachipulotesitanti wakiza ku nyumba yane.

Muliska uyu wakayowoya mwaukali kuti: “Nigumurenge nyumba iyi na kuwuskamo Ŵakaboni ŵa Yehova wose mu Manokwari!”

Nkhatenthema yayi, chifukwa chakuti nkhasambira vyaupolisi. Kweni nkhamuzgora mwakuzika, ndipo pamanyuma wakafumapo makora waka.—1 Pet. 3:15.

Kale mu Manokwari mukaŵa ŵapharazgi 8 pera. Kweni sono pati pajumpha vyaka pafupifupi 50, mu chigaŵa ichi muli mipingo 7. Pa ungano wa chigaŵa uwo ukachitika mu 2014, pakiza ŵanthu ŵakujumpha 1,200. Nkhukondwa chomene para nkhuwona ivyo Yehova wachita mu chigaŵa ichi.