Pa Julayi 9, 1964, dipatimenti yakuwona vya malango ku Indonesia yikalemba na kuzomerezga wupu uwo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakagwiliskiranga ntchito wa Bible Students Association. Kweni ŵabali ŵakakhumbikwiranga kulembeska dankha ku dipatimenti yakuwona vya chisopa pambere ŵandambe kukondwa na wanangwa uwu. Dipatimenti iyi yikaŵalemba yayi ŵabali chifukwa yikapulikira ivyo wupu wakuwona vya Chikhristu ukayowoya. Mu wupu uwu mukaŵa ŵaliska ŵanandi ŵa Chipulotesitanti awo ŵakatinkhanga chomene Ŵakaboni ŵa Yehova.

Zuŵa linyake, mubali wakakumana na mulara munyake wa boma uyo wakagwiranga ntchito na dipatimenti ya chisopa. Pakuchezga, ŵanthu aŵa ŵakasanga kuti wose ŵakufuma mu muzi umoza, ntheura ŵakamba kuchezga mu chiyowoyero chawo chakonkhera. Mubali wakaphalira mulara wa boma uyu kuti wupu wakuwona vya Chikhristu ukukana kuti Ŵakaboni ŵazomerezgeke. Ntheura munthu uyu  wakanozga kuti ŵabali ŵatatu ŵakakumane na nduna. Nduna iyi yikaŵa Musilamu, munthu muwemi na walusungu. Pa Meyi 11, 1968, nduna yikapharazga kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ntchisopa chakuzomerezgeka ndipo ŵali na wanangwa kuchita ntchito yawo mu Indonesia.

Mulara wa boma uyu wakawovwiraso kuti Ŵakaboni ŵa ku vyaru vinyake ŵapoke vikalata vyakuchitira umishonale mu Indonesia, kwambura kwendera ku wupu wakuwona vya Chikhristu. Munthu wa mtima uwemi uyu wakawovwira kuti mu vyaka vichoko waka, ŵamishonale 64 ŵazomerezgeke kunjira mu Indonesia.

Kuzakafika mu 1968, mu Indonesia mukaŵa ŵamishonale na ŵapayiniya ŵapadera pafupifupi 300 kweniso ŵapharazgi ŵakujumpha 1,200. Ŵapharazgi aŵa ŵakapharazganga makani ghawemi mu Indonesia mose. Ŵamishonale aŵa ŵakagwira ntchito yikuru chomene yakusambizga ŵabali ku Indonesia. Ichi chikawovwira kuti ŵabali ŵakhwime luŵiro mwauzimu. Nakuti masambiro agha ghakaŵa gha pa nyengo yake nadi, chifukwa ŵabali ŵakaŵa pafupi kwamba kutambuzgika.

Ŵaliska Ŵakati Waka Ndagha

Mu 1974, wupu wakuwona vya Chikhristu ukambaso nkhondo yawo ya kukhumba kukanizga Ŵakaboni ŵa Yehova. Mulara wa wupu uwu wakalembera makalata maofesi ghose agho ghakaŵa mu vigaŵa vya dipatimenti yakuwona vya chisopa. Wakaŵaphalira utesi wakuti Ŵakaboni ŵa Yehova mbambura kuzomerezgeka na dango. Wakaphalira ŵalara aŵa kuti ŵamalane na Ŵakaboni para ‘ŵakusuzga.’ Apa wakang’anamuranga kuti ŵambe kutambuzga ŵanthu ŵa Yehova. Ŵalara ŵanandi ŵakapulikira yayi ulongozgi wake. Kweni ŵanyake ŵakasangirapo mwaŵi na kwamba kukanizga Ŵakaboni kuwungana na kupharazga nyumba na nyumba.

Pa Disembala 24, 1976, nyuzipepara yikapharazga kuti Ŵakaboni ŵa Yehova mbakukanizgika

 Nyengo yeneyiyi, Wupu wa Matchalitchi pa Charu Chose (WCC) ukanozga ungano wa matchalitchi gha pa charu chose mu Jakarta. Apa Ŵasilamu mu Indonesia ŵakaŵakanda pachilonda. Wupu wa WCC ukayimiska ungano uwu chifukwa ukawona kuti ungambiska viwawa pakati pa Ŵakhristu na Ŵasilamu. Nkhani iyo yikasuzga nja kuphenduska ŵanthu kuti ŵaŵe Ŵakhristu, ndipo ŵandyali ŵanandi yikaŵagonekanga tulo yayi. Ŵaliska ŵakasangirapo mwaŵi, ndipo ŵakamba kunena Ŵakaboni ŵa Yehova kuti ndiwo ŵakwambiska vyose ivi chifukwa cha ntchito yawo ya kupharazga. Ntheura ŵalara ŵa boma ŵakamba kuŵawona uheni Ŵakaboni.

Mu Disembala 1975, apo visopa vikalutilira kulimbana, charu cha Indonesia chikawukira charu cha East Timor (lero ni Timor-Leste), icho pakwamba chikaŵa pasi pa Ŵaphwitikizi. Pakati pajumpha myezi 7, charu cha East Timor chikapokeka, ndipo mu charu chose mukawuka viwawa. Ŵabali ŵakanjilirapo yayi ndipo ŵakakana kurwako nkhondo panji kusindamira ndembera. Ichi chikakwiyiska ŵalara ŵa ŵasilikari. (Mat. 4:10; Yoh. 18:36) Ŵaliska ŵakakwiya chomene, ndipo ŵakachichizga boma kuti likanizge Ŵakaboni ŵa Yehova. Mukatikati mwa Disembala 1976, ŵaliska ŵakati waka ndagha apo boma likapharazga kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakanizgika.