Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lapachaka la Ŵakaboni ŵa Yehova 2016

Indonesia

Indonesia

IYI ni nkhani yakukondweska chomene yakuyowoya za Ŵakhristu ŵakujiyuyura. Aŵa mbabali na ŵadumbu awo ŵakathera yayi apo ŵakasuzgikanga na ŵandyali, visopa, ndiposo apo ŵaliska ŵakapangiska boma kuti likanizge milimo ya Ŵakaboni ŵa Yehova kwa vyaka 25. Muŵerengenge vya mubali munyake uyo wakaŵa pa mundandanda wa mazina gha ŵanthu awo Chipani chikakhumbanga kukoma. Ndiposo za mulongozgi wa vigeŵenga uyo wakasambira unenesko na kuŵa Mkhristu wakukhwima mwauzimu. Muŵerengenge nkhani yakukondweska yakuyowoya za ŵasungwana ŵaŵiri ŵakumangwa makutu (makutu ghawo ghakupulika yayi) awo ŵakamba kutemwana chomene ndipo pamanyuma ŵakamanyana kuti mphaukuru na pa unung’una. Kweniso muwonenge umo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupharazgira makani ghawemi mu charu icho chili na Ŵasilamu ŵanandi chomene kuluska charu chilichose.

MU CHIGAŴA ICHI

Umo Charu cha Indonesia Chiliri

Wonani charu, ŵanthu, na mitheto ya charu icho chili na virwa vinandi chomene pa charu chose chapasi.

Malonda gha Vyakunoweskera Vyakurya

Mu nyengo yakale, malonda gha vyakunoweskera vyakurya ndigho ghakatukuranga chomene chuma cha charu.

Apa Ndipo Nkhukhumba Kukayambira!

Ŵapayiniya ŵachikanga ŵachoko waka awo ŵakafuma ku Australia ŵakazizipizga masuzgo apo ŵakambanga kupharazga.

Nthowa Izo Ŵakapharazgiranga Kale

Upharazgi wa pa wayilesi ndiposo wa mu boti ukapangiska kuti ŵanthu awo ŵakutinkha unenesko ŵakwiye chomene ku Indonesia.

Gulu la Chisopa

Gulu la chisopa ili likagomezganga mabuku gha Ŵakaboni ŵa Yehova, kweni likatondeka kulutilira chifukwa likagomezganga vinjeru vya ŵanthu.

Wakawonanga Usambazi Wauzimu Kuŵa Wakuzirwa Chomene

Gulu la ŵanthu likiza na kutora katundu mu nyumba ya Thio Seng Bie uku mwenecho wakuwona, kweni ŵakamulekera chinthu chinyake icho wakuwona kuti ntchakuzirwa chomene kuluska ivyo ŵakatora.

Ntchito Yakupharazga Yikaluta Panthazi ku West Java

Apo mabuku ghawo ghakakanizgikanga pachokopachoko, Ŵakaboni ŵakachitanga mwakuchenjera kuti ŵalutilire kupharazga.

Kusuzgika na Charu cha Japan

Mu nyengo ya Nkhondo Yachiŵiri ya Charu Chose, Ŵakaboni ŵanyake ŵakasanga nthowa iyo ŵangalembeskera ku boma la Japan na kutora ID kwambura kunjizgikamo mu ndyali.

Mupayiniya Wambura Wofi

Mu vyaka 60 ivyo wakachitira uteŵeti, André Elias wakalutilira kugomezgeka nangauli ŵakamufumbanga mafumbo na kumofya.

Kukiza Ŵamishonale

Ŵamishonale ŵakwamba ŵakawovwira kuti ntchito yakupharazga yilute panthazi mwaluŵiro.

Ntchito Yikakura

Kasi ŵaliska viŵayenderenge para ŵakutisuska mazuŵa ghano?

Ŵamishonale Ŵanyake Ŵakiza

Ntchito yithu yakupharazga makani ghawemi yikatimbanizgika mwaluŵiro mu vyaka vya m’ma 1970.

Ŵakaŵa Mwana wa Sara

Titi Koetin wakajilambikanga kwa mfumu wake ndipo paumaliro wakatumbikika.

Ungano Wambura Kuluwika

Ungano wa mutu wakuti: “Makani Ghawemi Ghamuyirayira” mu 1963 ukenda makora nangauli pakaŵa masuzgo ghakuru.

Nkhapona ku Chiŵembu cha Chipani

Dindi la mubali Ronald Jacka ŵakajimirathu.

Wakachita Upayiniya Wapadera Vyaka 50

Mu 1964, muliska Wachipulotesitanti wakawofya kuti ‘nichimbizgenge Ŵakaboni ŵa Yehova wose mu Manokwari!’ Kasi vikamwendera?

Mulara wa Vigeŵenga Wakazgoka Munthu Muwemi

Mulara wa ŵapolisi wakafumba kuti: “Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova, chomenechomene ŵakuchita vichi mu Indonesia?

Ŵakathera Yayi

Ntchivichi chikapangiska ŵanthu ŵanyake kuyowoya kuti, “Ŵakaboni ŵa Yehova ŵali nga ni mizumali”?

Ŵakaleka Yayi Kuwungana Pamoza

Apo boma likazomerezganga ntchito ya Ŵakaboni ŵa Yehova, mulara wa boma munyake wakati: “Chikalata ichi chikuti chisopa chinu ntchakuzomerezgeka, kweni ndise yayi tamupani wanangwa wa kusopa.”

Ŵabali Ŵakovwirana mu Nyengo ya Suzgo

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakawovwirapo mwaluŵiro pamanyuma pakuti chindindindi chikuru chomene chaphulika mu tawuni ya Gunungsitoli.

Tikathera Yayi

Daniel Lokollo wakukumbukira umo ŵalara ŵa jele ŵakamusuzgira.

Tikapulikira Ulongozgi Ndipo Tikapona

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakasuzgika chomene ku Indonesia chifukwa cha kutimbana kwa Ŵasilamu na Ŵakhristu.

Ntchito Yithu Yikaluta Panthazi

Bani yati yamara waka, ŵabali ŵakatumbikika chomene na vinthu vitatu.

Kupharazga Zina la Yehova Mwakukondwa

Kasi Ŵakaboni ŵakachita wuli kuti ŵamazge vizgoŵi na maluso gha mukaya agho ghakaŵatondeskanga kuti ŵaŵe na chikanga?

Ofesi ya Munthavi Iyo Yili Kufupi na Mabingu

Ŵabali awo ŵakakhumbanga malo agho ŵanthu ŵanandi ŵandapulikepo vya Yehova, sono ŵaghasanga.

Yehova Wakatitumbika Kujumpha Umo Tikaghanaghaniranga

Mpingo wa mu muzi wa Tugala Oyo, ku Indonesia, ukapokera vitumbiko ivyo ukakhazganga yayi.

Tikasanganaso

Ŵanthu ŵakumangwa makutu, paukuru na unung’una ŵakalekana apo munyake wakapelekeka ku ŵanthu ŵanyake kuti ŵamulerenge. Kweni chifukwa cha kusambira unenesko, ŵakasanganaso.