Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Buku Lapachaka la Ŵakaboni ŵa Yehova 2016

Ŵerengani ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakafiska mu 2015 kweniso mbiri yawo ku Indonesia.

Lemba la Chaka cha 2016

Lemba la Ŵahebere 13:1 lili na mazgu ghakuchiska na kukhozga.

Kalata Yakufuma ku Wupu Wakulongozga

Ivyo ŵanthu ŵayowoya vyakukhwaskana na webusayiti ya jw.org, TV ya JW Broadcasting, upharazgi wa mashelufu gha matayala, na Ungano withu wa Chigaŵa wa 2015, vikulongora kuti Yehova watitumbika nadi.

“Tikuyitemwa Chomene TV ya JW Broadcasting”

Kasi ni vichi ivyo vikachitika kuti paŵe TV ya pa intaneti iyi?

Nyumba za Ufumu Zikwenera Kuzengeka Luŵiro

Gulu lanozga kuti pazengeke Nyumba za Ufumu zinandi.

Umo Ntchito Yikwendera ku Warwick

Wonani umo ntchito yakuzenga likuru la Ŵakaboni ŵa Yehova yikwendera.

Kupharazgira Ŵanthu Awo Ntchakusuzga Kuŵapharazgira

Chifukwa wuli Terry wakagomezga kuti pemphero lake lazgoreka apo wakapulika ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakamuphalira?

Ungweru Ukuŵaliraŵalira

Mu chigaŵa ichi, muwonenge umo Yehova wakungweluskira nthowa ya Ŵakhristu ŵaunenesko.

Kupatulira Maofesi gha Munthavi

Ŵakaboni ŵa Yehova ku Madagascar na Indonesia ŵakatumbikika chomene kukwambilira kwa chaka 2015.

Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya Lili mu Viyowoyero Vinandi

Mabaibolo gha viyowoyero 16 ghakafumiskika mu chaka cha uteŵeti cha 2015.

Nkhani za Milandu

Nkhondo yakulimbana na vyaru ivyo vikutemwera visopa vinyake yikulutilira pa charu chose.

Malipoti—Nkhani Zakufuma mu Vyaru Vyakupambanapambana

Ivyo vikaŵa mu kabokosi ako Ken wakabisa vikawovwira pakuzenga Nyumba ya Ufumu.

Africa

Ni nthowa wuli zinyake izo Ŵakaboni ŵakupharazgira makani ghawemi?

Americas

Chifukwa wuli mwanakazi munyake wakasambiliranga Baibolo ku munda usiku? Chifukwa wuli fumu yinyake iyo yikaŵa yikali chomene yikalindiliranga Ŵakaboni? Ndipo chifukwa wuli munthu munyake uyo wakasuzganga Ŵakaboni wakalira?

Asia na Middle East

Palije icho chingatondeska ŵapharazgi ŵa Ufumu—kwali mbulwari panji kujalirika mu jele.

Europe

Mwanalume wa mtundu Waromani, kayidi, ndiposo mwanakazi uyo wakakhumbanga kujikoma wakakondwa wati wapulika uthenga waunenesko.

Oceania

Mathebulu gha mabuku, mashelufu gha matayala, webusayiti ya jw.org, na mavidiyo agho gha kupanda mbuto za unenesko mu ŵanthu ŵanandi chomene

Umo Charu cha Indonesia Chiliri

Wonani charu, ŵanthu, na mitheto ya charu icho chili na virwa vinandi chomene pa charu chose chapasi.

Malonda gha Vyakunoweskera Vyakurya

Mu nyengo yakale, malonda gha vyakunoweskera vyakurya ndigho ghakatukuranga chomene chuma cha charu.

Apa Ndipo Nkhukhumba Kukayambira!

Ŵapayiniya ŵachikanga ŵachoko waka awo ŵakafuma ku Australia ŵakazizipizga masuzgo apo ŵakambanga kupharazga.

Nthowa Izo Ŵakapharazgiranga Kale

Upharazgi wa pa wayilesi ndiposo wa mu boti ukapangiska kuti ŵanthu awo ŵakutinkha unenesko ŵakwiye chomene ku Indonesia.

Gulu la Chisopa

Gulu la chisopa ili likagomezganga mabuku gha Ŵakaboni ŵa Yehova, kweni likatondeka kulutilira chifukwa likagomezganga vinjeru vya ŵanthu.

Wakawonanga Usambazi Wauzimu Kuŵa Wakuzirwa Chomene

Gulu la ŵanthu likiza na kutora katundu mu nyumba ya Thio Seng Bie uku mwenecho wakuwona, kweni ŵakamulekera chinthu chinyake icho wakuwona kuti ntchakuzirwa chomene kuluska ivyo ŵakatora.

Ntchito Yakupharazga Yikaluta Panthazi ku West Java

Apo mabuku ghawo ghakakanizgikanga pachokopachoko, Ŵakaboni ŵakachitanga mwakuchenjera kuti ŵalutilire kupharazga.

Kusuzgika na Charu cha Japan

Mu nyengo ya Nkhondo Yachiŵiri ya Charu Chose, Ŵakaboni ŵanyake ŵakasanga nthowa iyo ŵangalembeskera ku boma la Japan na kutora ID kwambura kunjizgikamo mu ndyali.

Mupayiniya Wambura Wofi

Mu vyaka 60 ivyo wakachitira uteŵeti, André Elias wakalutilira kugomezgeka nangauli ŵakamufumbanga mafumbo na kumofya.

Kukiza Ŵamishonale

Ŵamishonale ŵakwamba ŵakawovwira kuti ntchito yakupharazga yilute panthazi mwaluŵiro.

Ntchito Yikakura

Kasi ŵaliska viŵayenderenge para ŵakutisuska mazuŵa ghano?

Ŵamishonale Ŵanyake Ŵakiza

Ntchito yithu yakupharazga makani ghawemi yikatimbanizgika mwaluŵiro mu vyaka vya m’ma 1970.

Ŵakaŵa Mwana wa Sara

Titi Koetin wakajilambikanga kwa mfumu wake ndipo paumaliro wakatumbikika.

Ungano Wambura Kuluwika

Ungano wa mutu wakuti: “Makani Ghawemi Ghamuyirayira” mu 1963 ukenda makora nangauli pakaŵa masuzgo ghakuru.

Nkhapona ku Chiŵembu cha Chipani

Dindi la mubali Ronald Jacka ŵakajimirathu.

Wakachita Upayiniya Wapadera Vyaka 50

Mu 1964, muliska Wachipulotesitanti wakawofya kuti ‘nichimbizgenge Ŵakaboni ŵa Yehova wose mu Manokwari!’ Kasi vikamwendera?

Mulara wa Vigeŵenga Wakazgoka Munthu Muwemi

Mulara wa ŵapolisi wakafumba kuti: “Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova, chomenechomene ŵakuchita vichi mu Indonesia?

Ŵakathera Yayi

Ntchivichi chikapangiska ŵanthu ŵanyake kuyowoya kuti, “Ŵakaboni ŵa Yehova ŵali nga ni mizumali”?

Ŵakaleka Yayi Kuwungana Pamoza

Apo boma likazomerezganga ntchito ya Ŵakaboni ŵa Yehova, mulara wa boma munyake wakati: “Chikalata ichi chikuti chisopa chinu ntchakuzomerezgeka, kweni ndise yayi tamupani wanangwa wa kusopa.”

Ŵabali Ŵakovwirana mu Nyengo ya Suzgo

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakawovwirapo mwaluŵiro pamanyuma pakuti chindindindi chikuru chomene chaphulika mu tawuni ya Gunungsitoli.

Tikathera Yayi

Daniel Lokollo wakukumbukira umo ŵalara ŵa jele ŵakamusuzgira.

Tikapulikira Ulongozgi Ndipo Tikapona

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakasuzgika chomene ku Indonesia chifukwa cha kutimbana kwa Ŵasilamu na Ŵakhristu.

Ntchito Yithu Yikaluta Panthazi

Bani yati yamara waka, ŵabali ŵakatumbikika chomene na vinthu vitatu.

Kupharazga Zina la Yehova Mwakukondwa

Kasi Ŵakaboni ŵakachita wuli kuti ŵamazge vizgoŵi na maluso gha mukaya agho ghakaŵatondeskanga kuti ŵaŵe na chikanga?

Ofesi ya Munthavi Iyo Yili Kufupi na Mabingu

Ŵabali awo ŵakakhumbanga malo agho ŵanthu ŵanandi ŵandapulikepo vya Yehova, sono ŵaghasanga.

Yehova Wakatitumbika Kujumpha Umo Tikaghanaghaniranga

Mpingo wa mu muzi wa Tugala Oyo, ku Indonesia, ukapokera vitumbiko ivyo ukakhazganga yayi.

Tikasanganaso

Ŵanthu ŵakumangwa makutu, paukuru na unung’una ŵakalekana apo munyake wakapelekeka ku ŵanthu ŵanyake kuti ŵamulerenge. Kweni chifukwa cha kusambira unenesko, ŵakasanganaso.

Vyaka 100 Kumanyuma—1916

Ivyo vikachitika kukwambilira kwa 1916 vikapeleka ukaboni kuti Ŵasambiri ŵa Baibolo ŵasanganenge na masuzgo ghakuru.

Viŵelengero Vyose vya 2015

Kasi ni vinthu wuli ivyo tikachita pakupharazga makani ghawemi gha Ufumu ndipo tikamalirapo ndalama zilinga?

Kukumbukira Nyifwa ya Yesu pa Chinkhondi, Epulero 3, 2015

Ŵanthu ŵanandi ŵakiza ku Chikumbusko chifukwa cha upharazgi wapadera wa masabata ghanayi wakuchemerako ŵanthu.