Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Mazgoro Gha Mafumbo 10 Agho Ŵachinyamata Ŵakufumba

 FUMBO 7

Kasi Ningachita Wuli Kuti Nileke Kunyengeka Para Munyane Wakuti Tigonane?

Kasi Ningachita Wuli Kuti Nileke Kunyengeka Para Munyane Wakuti Tigonane?

ICHO MUKWENERA KUMANYA

Ivyo mungasankha pa nkhani yakugonana vimukhwaskaninge kwa nyengo yitali.

KASI IMWE MUNGACHITA WULI?

Wonani ivyo vyachitikira Jane: Jane na Mike ŵaŵa pachibwezi kwa myezi yiŵiri pera, kweni Jane wakuŵa nga kuti waŵa pachibwezi na Mike kwa nyengo yitali. Ŵakutumirana mameseji pafupipafupi, kweniso ŵakuyowoyeskana pa foni kwa nyengo yitali na kumalirana vyakusingo! Kweni sono Mike wakukhumba kuti vileke kumalira waka pakudumbiskana.

Pa myezi yiŵiri iyi, Mike na Jane ŵakorananga waka mawoko na kufyofyonthana pachoko waka. Jane wakukhumba yayi kuti vijumphe apa. Kweniso wakukhumba yayi kuti chibwezi chimare na Mike, chifukwa wakuwona kuti Mike wakumuchitira vikuru chomene. Jane wakuti, ‘Ine na Mike tikutemwana chomene nakuti . . . ’

Kasi imwe muŵenge Jane, mwate muchitenge wuli?

YIMANI NA KUGHANAGHANA!

Kugonana ntchawanangwa icho Chiuta wali kupeleka kwa awo ŵali kutorana pera. Awo ŵakugonana pambere ŵandanjire mu nthengwa, ŵakulongora kuti mbambura kuwonga. Vikuyana waka na kutora laya liwemi ilo munyithu watipa na kwamba kupuputira mawindo

Pali malango ghanyake agho para undaghalondezge, ukupwetekeka chomene. Ndivyo vikuchitikiraso awo ŵakutondeka kulondezga malango gha Chiuta. Baibolo likuti: ‘Kanani kuchita uzaghali.’—1 Ŵatesalonika 4:3.

Kasi ni masuzgo wuli agho mungakumana nagho para mwatondeka kulondezga dango ili? Baibolo likuti: “Uyo wakuchita uzaghali wakwanangira thupi lake.” (1 Ŵakorinte 6:18) Mwawuli?

 Ŵachinyamata ŵanandi awo ŵakugonana pambere ŵandanjire mu nthengwa, ŵakusangana na masuzgo agha:

  • KUSUZGIKA MAGHANOGHANO. Ŵachinyamata awo ŵakagonanapo pambere ŵandanjire mu nthengwa, ŵakudandawura chomene.

  • KULEKA KUGOMEZGANA. Kanandi Ŵachinyamata awo ŵali pachibwezi para ŵagonana, waliyose wakujifumba kuti, ‘Ka ndikuti munyane uyu wagonanapo na ŵanthu ŵalinga?’

  • KUKHUŴARA. Ŵasungwana ŵanandi, ŵakukhumba munyamata uyo wangaŵasunga, m’malo mwa uyo wakukhumba waka vyakugonana nawo. Ŵanyamata ŵanandi ŵakuyowoya kuti ŵangatora yayi msungwana uyo ŵagonapo nayo.

  • Fundo yakuzirwa: Usange mwamba vyakugonana pambere mundanjire mu nthengwa, mukujivura ntchindi ndipo mukuzirwiska yayi chawanangwa ichi. (Ŵaroma 1:24) Thupi linu ndakuzirwa chomene, ndipo mukwenera kulipwelelera!

Pambere mundanjire mu nthengwa kanani “kuchita uzaghali.” (1 Ŵatesalonika 4:3) Para mwazakatengwa ndipo muzamuŵa na wanangwa wakugonana na uyo mwatorana nayo. Pa nyengo iyi muzamugonana kwambura kwenjerwa kalikose. Ndipo muzamudandawurapo yayi nga umo ŵakuchitira awo ŵakugonana pambere ŵandanjire mu nthengwa.—Zintharika 7:22, 23; 1 Ŵakorinte 7:3.

 KASI MUKUWONA WULI?

  • Kasi munthu uyo wakumutemwani nadi, wangaŵika umoyo winu pangozi na kupangiska kuti musuzgike maghanoghano?

  • Kasi munthu uyo wakumutemwani nadi, chingamukondweska ntchivichi kuti imwe munange ubwezi winu na Chiuta?—Ŵahebere 13:4.