Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Mazgoro Gha Mafumbo 10 Agho Ŵachinyamata Ŵakufumba

 FUMBO 2

Chifukwa Wuli Nkhukondwa Yayi na Umo Nkhuwonekera?

Chifukwa Wuli Nkhukondwa Yayi na Umo Nkhuwonekera?

ICHO MUKWENERA KUMANYA

Pali vinthu vinyake ivyo ni vyakuzirwa kuluska ivyo mungawona pa gilasi.

KASI IMWE MUNGACHITA WULI?

Wonani ivyo Julia wakuchita: Nyengo zose para wakujilaŵiska pa gilasi, wakujiwona kuti ngwakututuŵa chomene. Ndipo kanandi wakutemwa kuyowoya kuti “nkhukhumba thupi lichepe,” nangauli ŵapapi na ŵabwezi ŵake ŵakumuphalira kuti wali kale na thupi lichoko.

Julia wakayezgapo kuti wachepeskeko sikelo na makilogiramu yaŵiri. Icho wakachitanga ntchakuti wakakhalanga na njara mazuŵa ghanandi.

Kasi imwe muŵenge Julia, mwate muchitenge wuli?

YIMANI NA KUGHANAGHANA!

Para mukujiwona mwambura kwenelera, vingayana waka na munthu uyo wakulaŵiska pa gilasi ilo likumusintha umo waliri

Mbuheni yayi kughanaghanira umo mukuwonekera. Nakuti Baibolo likuzunura ŵanakazi na ŵanalume ŵanyake awo ŵakawa ŵakuwoneka makora, nga ni Sara, Rakelo, Abigelu, Yosefe, na Davide. Kweniso Baibolo likuti Abishagi “wakaŵa wakutowa chomene.”—1 Mathemba 1:4.

Ŵachinyamata ŵanandi ŵakufipa chomene mtima na umo ŵakuwonekera. Ivi vikupangiska kuti ŵaŵeso na masuzgo ghanyake ghakuru. Wonani kafukufuku uyu:

  • Pa ŵasungwana 58 pa 100 awo ŵakajiwonanga kuti mbakututuŵa chomene, 17 pera ndiwo wakaŵa nadi ŵakututuŵa.

  • Ŵanakazi 45 pa 100 awo ŵakajiwonanga kuti sikelo yawo njakukwera chomene, ŵakasangika kuti sikelo yawo njakukhira chomene.

  • Ŵasungwana ŵanandi ŵakwamba kujipweteka na njara kuti sikelo yawo yikhire, ndipo ivi vikuŵika umoyo wawo pangozi chifukwa ŵakuŵavya khumbo la chakurya.

 Usange namwe mukuwona kuti mulije khumbo la chakurya, mukwenera kupenja wovwiri. Mukwenera kuphalira mupapi winu panji munthu waliyose mulara uyo mukumugomezga. Baibolo likuti: “Mubwezi wanadi wakutemwa nyengo zose, ndipo ni mubali uyo wali kubabikira kovwira mu suzgo.”—Zintharika 17:17.

IVYO MUNGACHITA PARA MUKUKONDWA YAYI NA UMO MUKUWONEKERA!

Nkharo yinu ndiyo yingapangiska kuti ŵanthu ŵamulumbaninge panji yayi. Ghanaghanirani vya Abisalomu mwana wa themba Davide. Baibolo likuti:

“Mukaŵavya munthu wakulumbika nga ni Abisalomu chifukwa cha mawonekero ghake ghakutowa. Mwa iyo mukaŵavya kalema.”2 Samuyeli 14:25.

Kweni Abisalomu wakaŵa wakujikuzga, wakakhumbanga kumanyikwa, kweniso wakaŵa wambura kugomezgeka. Baibolo likuyowoya vinandi yayi za kutowa kwa Abisalomu, m’malo mwake likuyowoya chomene vyakuti wakaŵa munthu wambura kugomezgeka na wakukoma.

Mphake kuti Baibolo likutipa ulongozgi wakuti:

“Vwarani wunthu uphya.”Ŵakolose 3:10.

“Kujitozga kwinu kuleke kuŵa kwa kuwaro, . . . kweni kuŵe kwa munthu wakubisika wa mu mtima.”1 Petrosi 3:3, 4.

Mbuheni yayi kukhumba kuwoneka makora, kweni chakuzirwa chomene ni nkharo yinu. Ndipo mikhaliro yinu yiwemi ndiyo yingapangiska kuti ŵanthu ŵamulumbaninge kuluska kutowa. Msungwana munyake zina lake Filisha wakati: “Kutowa nkhwa kanyengo kachoko waka, kweni para uli na nkharo yiwemi ŵanthu ŵakukulumba kwa nyengo yitali.”

UMO MUKUJIWONERA

Kasi mukukondwa na umo mukuwonekera?

Kasi muli kuyezgapo kuphaka mankhwala panji kujinora chakurya kuti musinthe kawonekero kinu?

Kasi imwe usange mungafiska mungasintha vichi kuti muwonekenge makora? (Sankhani zgoro)

  • MSINKHU WINU

  • SIKELO YINU

  • SISI LINU

  • THUPI LINU

  • CHISKO CHINU

  • MTUNDU WA THUPI LINU

Para mwazgora kuti enya pa mafumbo yaŵiri yakwambilira ndipo mwazingilizga vigaŵa vitatu panji vinandiko pa fumbo lachitatu, manyani kuti: Vingachitika kuti umo imwe mukujiwonera ndimo ŵanyinu ŵakumuwonerani yayi. Ntchipusu kujiwona mwambura kwenelera na kwamba kufipa mtima chomene na kawonekero kinu.—1 Samuyeli 16:7.

Manyani Vinandi

IVYO ŴANYINU ŴAKUYOWOYA

Ŵachinyamata Ŵakuyowoya vya Kupwelelera Umoyo

Kasi uli na suzgo pa nkhani ya chakurya panji kuchita maseŵero ghakukhozga thupi? Mu kavidiyo aka, ŵachinyamata ŵakuyowoya ivyo vikuŵawovwira kuŵa na umoyo uwemi.