Nkhani ya Yona yikulongora kuti para tabuda, Yehova wakukhazga kuti tisambirengepo kanthu pa ivyo tabudiska na kusintha apo mphakwenelera.

Yon 1:3

Kasi Yona wakabuda vichi Yehova wati wamutuma?

Yon 2:1-10

Kasi Yona wakalomba vichi, ndipo Yehova wakamuzgora wuli?

Yon 3:1-3

Kasi Yona wakalongora wuli kuti wakasambirapo pa ivyo wakabuda?