GONGWE LA MULINDA

Ivyo Mungayowoya: Buku la Chivumbuzi likulongosora mboniwoni ya ŵanalume ŵanayi awo ŵakwera pa mahachi. Ŵanyake ŵakuchita wofi na mboniwoni iyi apo ŵanji ŵakunweka nayo.

Lemba: Chiv 1:3

Pelekani Magazini: Magazini iyi yikulongosora kuti ivyo mboniwoni iyi yikung’anamura ni nkhani yakukondweska kwa ise.

SAMBIZGANI UNENESKO

Fumbo: Kasi vingachitika kuti timanye ivyo vichitikenge munthazi?

Lemba: Yes 46:10

Unenesko: Chiuta wakuvumbura ivyo vichitikenge munthazi kwizira mu Mazgu ghake, Baibolo.

MUNGAŴA ŴAKUKONDWA MU MBUMBA YINU

Ivyo Mungayowoya: Tikuwoneska kavidiyo kafupi ako kakulongosora za mbumba. [Woneskani kavidiyo kakwambiskira chidumbirano ka mutu wakuti Mungaŵa Ŵakukondwa mu Mbumba Yinu.]

Pelekani Burosha: Usange mungalitemwa burosha ilo lazunulika mu kavidiyo aka, ningamupani panji ningamulongorani umo mungachitira dawunilodi pa webusayiti yithu.

IMWE MUNGAPHARAZGA WULI?

Lembani masachizgo ghinu gha umo mungakapharazgira. Mulembe kuyana na masachizgo agho ghalembeka.