Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mughanaghanirenge ivyo mukuŵazga mu Baibolo

KABUKU KA UTEŴETI NA UMOYO WACHIKHRISTU June 2017

Umo Mungapharazgira

Masachizgo gha umo mungapharazgira na Wukani! kweniso umo mungalongosolera unenesko wa mu Baibolo wakukhwaskana na chawanangwa cha umoyo. Lembani masachizgo ghinu gha umo mungapharazgira.

MAZGU GHA CHIUTA MBUSAMBAZI

Chilichose Icho Yehova Wayowoya Chikufiskika

Ivyo Yeremiya wakayowoya vyakukhwaskana na kupasuka kwa Babuloni vikafiskika.

UMOYO WACHIKHRISTU

Kasi Muli na Chipulikano mu Ivyo Yehova Walayizga?

Joshuwa wakasimikizga kuti vyose ivyo Yehova wakalayizga Ŵaisrayeli vikafiskika. Kasi tingakhozga wuli chipulikano chithu mu ivyo Yehova walayizga?

MAZGU GHA CHIUTA MBUSAMBAZI

Kulindilira Kukutovwira Kuzizipizga

Kasi ntchivichi chikawovwira Yeremiya kuzizipizga? Kasi tinganozgekera wuli masuzgo gha munthazi?

MAZGU GHA CHIUTA MBUSAMBAZI

Ezekiyeli Wakakondwanga Kupharazga Uthenga wa Chiuta

Mu mboniwoni, Yehova wakamupa mpukutu Ezekiyeli na kumuphalira kuti warye. Kasi mboniwoni iyi yikang’anamuranga vichi?

UMOYO WACHIKHRISTU

Kasi Mukukondwa Para Mukupharazga Makani Ghawemi

Kupharazga makani ghawemi kungaŵa kwakusuzga nyengo zinyake, kweni Chiuta wakukhumba kuti timuteŵeterenge mwakukondwa. Tingaŵa wuli ŵakukondwa para tikupharazga?

MAZGU GHA CHIUTA MBUSAMBAZI

Kasi Imwe Muzamuponoskeka?

Uchimi wa Ezekiyeli ukafiskika kakwamba apo Yerusalemu wakaparanyikira. Kasi uchimi uwu ukufiskika wuli mazuŵa ghano?

UMOYO WACHIHRISTU

Khozgerani Fundo za Yehova

Pakuti ndise Ŵakaboni ŵa Yehova, ipo tikwenera kulutilira kuŵa na nkharo yiwemi. Tingaŵa nayo wuli?