WUKANI!

Pelekani magazini: Magazini iyi yikulongosora nkhani yiwemi chomene.

Fumbo: Kasi mukumanya kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakung’anamura mabuku mu viyowoyero vyakujumpha 750?

Lemba: Chiv 14:6

WUKANI!

Fumbo: Kasi mukughanaghana kuti fundo iyi yingawovwira wuli ŵakutorana para ŵakudumbiskana masuzgo?

Lemba: Yak 1:19

Pelekani magazini: [Mulongorani nkhani iyo yili pa peji 10.] Nkhani iyi yikulongosora fundo zinyake za mu Baibolo izo zingawovwira pa nkhani iyi.

MATHIRAKITI

Fumbo: Wonani fumbo ili. [Ŵazgani fumbo ilo lili pa thirakiti na mazgoro agho ghali musi kuti wasankhepo.] Kasi imwe mukuti wuli?

Lemba: [Mulongorani lemba lakwamba pa peji 2 la thirakiti lililose]

Pelekani thirakiti: Kapepara aka kakulongosora umo lemba ili lingamovwilirani

IMWE MUNGAPHARAZGA WULI?

Lembani masachizgo ghinu gha umo mungakapharazgira. Mulembe kuyana na masachizgo agho ghalembeka.