VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

MANASE

Yehova wakazomerezga kuti Ŵaasiriya ŵamukore na kuluta nayo ku wuzga ku Babuloni

PAMBERE WANDAKOREKE WUZGA

 • Wakazenga majotchero ghakupelekerapo sembe ku ŵangoza

 • Wakapeleka sembe ŵana ŵake

 • Wakathiska ndopa zambura mulandu

 • Wakakhuŵirizga ŵanthu kuchita vyamizimu

WATI WAFWATULIKA KU WUZGA

 • Wakajiyuyura

 • Wakalomba kwa Yehova na kupeleka sembe

 • Wakabwangandura majotchero agho wakapelekerangapo sembe ku ŵangoza

 • Wakachiska ŵanthu kuti ŵasope Yehova

YOSIYA

ULAMULIRO WAKE WOSE

 • Wakapenja Yehova

 • Wakatozga Yuda na Yerusalemu

 • Wakanozga Nyumba ya Yehova ndipo wakasanga buku la Dango