Tishiri 455 B.C.E.

8:1-18

  1. Nehemiya wakawunganya ŵanthu kuti ŵasope Chiuta waunenesko.

  2. Ŵanthu ŵakakondwa chomene.

  3. Mitu ya mbumba yikawungana kuti yidumbiskane umo yingalondezgera Dango la Chiuta

  4. Ŵanthu ŵakanozgeka kuchita Chiphikiro cha Visakasa.