Yeremiya wakapharazga kuti Yerusalemu waparanyikenge nga ni Shilo

26:6

  • Likasa la phangano ilo likimiranga kuŵapo kwa Yehova, likakhalanga ku Shilo

  • Yehova wakazomerezga Ŵafilisiti kupoka likasa ndipo likaweleraso yayi ku Shilo

Ŵasembe, zintchimi, na ŵanthu wose ŵakamofya Yeremiya kuti ŵamukomenge

26:8, 9, 12, 13

  • Yeremiya ŵakamukora chifukwa wakachimanga kuti Yerusalemu na tempele viparanyikenge

  • Yeremiya wakathera yayi nesi kuchimbira

Yehova wakavikilira Yeremiya

26:16, 24

  • Yeremiya wakaŵa na chikanga ndipo Yehova wakaŵa nayo

  • Chiuta wakatuma Ahikamu kuti wavikilire Yeremiya

Na wovwiri wa Yehova, Yeremiya wakapharazga kwa vyaka 40 uthenga uwo ŵanthu ŵanandi ŵakawutemwanga yayi