CHIFUKWA WULI NTCHAKUZIRWA?: Uchimi wa Zekariya ukayowoyerathu kuti ŵanthu ŵakufuma mu mitundu ya viyowoyero vyose, ŵazamutegherezga makani ghawemi. (Zek 8:23) Kweni ni njani uyo wakwenera kuŵasambizga? (Ro 10:13-15) Tili na udindo wakupharazga makani ghawemi kwa waliyose mu chigaŵa chithu.—od 84 ¶10-11.

UMO TINGACHITIRA:

  • Nozgekerani. Kasi mukusangana na ŵanthu awo ŵakuyowoya chiyowoyero chinyake? Mungagwiliskira ntchito jw Language app kuti mumanye umo mungaŵapharazgira. Panji mungamulongora pa foni panji pa tabuleti yinu umo wangachitira kuti wamanye vinandi mu chiyowoyero chake pa jw.org

  • Ŵani maso. Para mukupharazga nyumba na nyumba, mungapharazgiraso ŵanthu awo mwasangana nawo munthowa kweniso awo ŵakulindilira galimoto. Kuluwa yayi chilato chinu para mukupharazga uko kukusangika ŵanthu ŵanandi

  • Mulimbikirenge. Manyani ivyo mungachita kuti mupharazgirenge ŵanthu awo ŵakusangika yayi pa nyumba. Ŵikanipo mtima kuti mupharazgire waliyose, mungasintha nyengo panji zuŵa ilo mukupharazgira. Awo ŵakusangika yayi pa nyumba mungaŵalembera waka kalata, kuŵayimbira foni, panji kuŵapharazgira mu misewu

  • Muwelerengeko. Weleraniko mwaluŵiro kwa wose awo ŵakalongora kunweka. Para mwasanga munthu wa chiyowoyero chinyake, pemphani mupharazgi uyo wakumanya chiyowoyero icho kuti wamovwire. Lutilirani kumwendera m’paka apo wasanganenge na mupharazgi wa chiyowoyero chake.—od 97 ¶39-40

WONELERANI VIDIYO YA MUTU WAKUTI KUPHARAZGA “KU VIGAŴA VYAKUTALI CHOMENE VYA CHARU CHAPASI” NDIPO PAMASINDA ZGORANI MAFUMBO AGHA:

  • Kasi ŵabali na ŵadumbu ŵakachita wuli kuti ŵapharazgire ŵanthu ŵa ku chigaŵa cha kutali? (1Ko 9:22, 23)

  • Kasi ŵasangana na masuzgo wuli, ndipo ŵakaghamazga wuli?

  • Kasi ŵakatumbikika wuli?

  • Kasi imwe mungachita wuli kuti mupharazgirenge ŵanthu ŵanandi mu chigaŵa chinu?