CHIFUKWA WULI NTCHAKUZIRWA?: Ŵanthu ŵakwenera kusambira na kulondezga fundo za Yehova mwakuti ŵamusope mwakuzomerezgeka. (Yes 2:3, 4) Buku la Mujisungilireni buku lachiŵiri ilo tikusambira na munthu ndipo likovwira awo tikusambira nawo Baibolo kumanya umo fundo za Chiuta zingaŵawovwilira pa umoyo wawo. (Heb 5:14) Tikwenera kuyezgeska kuti tiŵafikenge pamtima mwakuti ŵalutilire kusintha nkharo yawo.—Ro 6:17.

KASI TINGACHITA WULI?:

  • Nozgekerani makora ndipo manyani ivyo msambiri winu wakukhumbikwira kuti wakure mwauzimu. Fumbani mafumbo agho ghangamovwirani kumanya maghanoghano ghake pa nkhani iyo mukusambira.—Zi 20:5; be peji 259

  • Gwiliskirani ntchito mabokosi agho ghali mu buku ili kuti movwire msambiri winu kumanya kuzirwa kwa kulondezga fundo za mu Baibolo

  • Pa nkhani zakukhwaskana na njuŵi, wovwirani msambiri winu kumanya umo wangachitira. Kweni muleke kumusankhira chakuchita.—Ga 6:5

  • Usange msambiri winu wakukhumbikwira wovwiri pa nkhani ya kulondezga fundo za mu Baibolo, movwirani mwaluso. Muchiskani mwalusungu kuti wasinthe nkharo yake chifukwa chakuti wakutemwa Yehova.—Zi 27:11; Yoh 14:31